Hoppa till huvudinnehåll

Kimitoön har minskat sina utgifter med en miljon euro – men budgeterar ändå ett underskott på 1,24 miljoner

Kimitoöns kommunflagga.
Kimitoöns kommunflagga. Bild: Yle/Lotta Sundström Kimitoön,kimitoöns kommunvapen

Kimitoöns kommun budgeterar ett underskott på 1,24 miljoner euro för år 2020, meddelar kommunen i ett pressmeddelande.

- Genom åtgärder inom ramen för kommunens ekonomiska balanseringsprogram och beslut under budgetprocessen har vi kunnat minska våra utgifter med cirka en miljon euro, säger kommundirektör Anneli Pahta och fortsätter:

- Trots det står vi inför en minusbudget och måste fortsätta med balanseringsåtgärderna på grund av att skatteintäkternas och statsandelarnas utveckling inte är så gynnsam att de skulle täcka kommunens kostnadsökningar.

Investeringsprogrammet i budgetförslaget för 2020 är på 2,52 miljoner euro. De största investeringsbehoven under de kommande åren gäller äldreomsorgens boendeenheter.

I kommunen pågår en helhetsutredning för äldreomsorgen och avsikten är att den ska vara klar i maj 2020.

Anneli Pahta utomhus.
Anneli Pahta. Anneli Pahta utomhus. Bild: Amanda Vikman/Yle person,anneli pahta

Landskaps- och vårdreformen blev inte genomförd under den förra regeringsperioden och kommunerna ordnas således även i fortsättningen social- och hälsovården i egen regi eller i samarbete med andra kommuner.

- För små kommuner innebär detta mycket noggrant planerade tjänster och servicenät samt satsningar på smidiga vårdkedjor och förebyggande verksamhet.

Inkomstskattesatsen oförändrad

Inkomstskattesatsen för år 2020 hålls oförändrad på 19,75 procent. Nästa år införs en ny fastighetsskatt för kraftverk på 3,1 procent, medan övriga fastighetsskattesatser hålls oförändrade.

För år 2019 förutspås det komma in cirka 1,3 miljoner euro mindre i skatteintäkter än budgeterat. Det försämrade läget beror främst på problemen med inkomstregistret som togs i bruk vid årsskiftet och slopandet av inkomstgränser i skattekorten.