Hoppa till huvudinnehåll

Östnyländska skärgårdsbor missnöjda med förslaget till Nylandsplanen 2050: ”Det ser ut som att de vill göra skärgården till ett enda stort naturskyddsområde”

Utsikten från Gumbohuset en vacker septemberkväll, hav, båtar, FBK.s röda torn.
"Skärgården är en miljö där det finns fast bosättning, företag och mycket fritidsbosättning”, påminner Sibbo skärgårdsdelegation Nylands förbund i sin anmärkning om Nylandsplanen. (Arkivbild från Gumbostrand i Sibbo skärgård.) Utsikten från Gumbohuset en vacker septemberkväll, hav, båtar, FBK.s röda torn. Bild: Yle/Helena von Alfthan kväll,september,Gumbostrand,sibbo skärgård

Sibbo skärgårdsdelegation har lämnat in en anmärkning om förslaget till Nylandsplanen 2050. Fler anmärkningar än tidigare har kommit in. Tidsfristen för påpekanden gick ut den 8 november.

Planen saknar helt en strategi för att utveckla skärgården, tycker Sibbo skärgårdsdelegation.

”Skärgården nämns närmast som ett rekreations- och turistmål samt som ett verksamhetsområde för försvarsmakten”, lyder en del av anmärkningen.

”Skärgården är inget naturreservat, utan en miljö där det finns fast bosättning, företag och mycket fritidsbosättning”, fortsätter den.

I sin anmärkning tar Sibbo skärgårdsdelegation upp fyra punkter och fyra beteckningar i Nylandsplanen 2050, som enligt dem tål att ses över.

Punkterna gäller Östersundomområdet, trafiklösningar, Sibbo storskog och den kommande havsplanen.

Skärgården är inget naturreservat, utan en miljö där det finns fast bosättning, företag och mycket fritidsbosättning.― Sibbo skärgårdsdelegation i sin anmärkning till Nylands förbund

Östersundom en vit fläck

Problemet med Östersundomområdet är att det i planförslaget bara är en stor vit fläck på kartan.

– Det gör det svårt att kommentera planerna för området, säger Gunilla Holmberg, som är ordförande för Sibbo skärgårdsdelegation.

Och delegationen vill givetvis kunna kommentera de planerna.

– De är en långsiktig styrning av markanvändningen, vilket ju är väldigt viktigt att kunna påverka just nu.

Östersundomområdet byggs också ut väldigt kraftigt, och det har en inverkan på hur människor rör sig i skärgården, påpekar Holmberg.

”Trafiklösningar till och från skärgården saknas”

Fler invånare sätter press på både småbåtshamnar och trafiklösningar – och det här tycker Sibbo skärgårdsdelegation att Nylands förbund heller inte har tagit i beaktande.

– Låt oss anta att en 10 000 nya invånare flyttar in på ett område som marknadsförs som havsnära boende. De småbåtshamnar som finns är redan ganska trånga och det verkar som att ingen funderat på hur invånarna ska ta sig till och från skärgården.

Det här för Holmberg över till Sibbo skärgårdsdelegations andra punkt. Enligt den saknas trafiklösningar till och från skärgården i Nylandsplanen 2050. De borde ingå, tycker delegationen.

utsikt från Björnsö i Östersundom mot holmar som är i Sibbo. Här går gränsen mellan Sibbo och Helsingfors
Nyinflyttade Östersundombor måste kunna röra sig i skärgården – och det tycker Sibbo skärgårdsdelegation att Nylandsplansförslaget inte beaktar (arkivbild). utsikt från Björnsö i Östersundom mot holmar som är i Sibbo. Här går gränsen mellan Sibbo och Helsingfors Bild: Yle/Helena von Alfthan Sibbo,Östersundom,Björnsö,björnsö butik,båtturism,Skärgård (musikstycke)

”Sibbo storskog borde ha en grönförbindelse ända ut till havet”

I den tredje punkten, som gäller nationalparken Sibbo storskog, anser delegationen att skogen borde ha en bred grönförbindelse ända ut till havet.

– Där skulle det finnas en fantastisk möjlighet till naturturism och rekreation för alla de invånare som kommer att flytta till Storhelsingfors.

"Den kommande havsplanen för Finska viken bör tas i beaktande"

I sin fjärde punkt uppmanar skärgårdsdelegationen Nylands förbund att ta den kommande havsplanen för Finska viken i beaktande i Nylandsplanen 2050.

– Havsplanen är en stor process, så Nylands förbund bör absolut ta det som kommer fram i den i beaktande – eller helst jobba med Nylandsplanen tillsammans med dem som gör havsplanen.

Nya naturskyddsområden planerades också i Pernå skärgård

Nylandsplanen 2050 stöter inte enbart på patrull i Sibbo skärgård. Anders Eriksson, som äger mark på Våtskär i Pernå skärgård i Lovisa, är också besviken på planförslaget.

Karta över Kabböle och Våtskär
Våtskär finns utanför Kabböle i Pernå skärgård. Karta över Kabböle och Våtskär Bild: Yle Kabbölefjärden,våtskär,Pernå,Lovisa,kartor

– De har ritat in nya naturskyddsområden, utan att höra sig för med eller informera markägarna. Det ser ut som att de vill göra hela skärgården till ett enda stort naturskyddsområde.

Det här ser Eriksson, i egenskap av markägare, inte med blida ögon på.

– Jag kommer inte åt mina hamnar, det hindrar mig från att röra mig så som jag borde. Det gör det egentligen omöjligt att utföra skogsbruk i skärgården.

Istället, tycker Eriksson, borde Nylandsplanen satsa på att förenkla drivandet av verksamhet i skärgården.

– Vi saknar till exempel hamnar och lagringsplatser på fastlandet samt snabba dataförbindelser. Det verkar inte alls beaktas i planen.

Planerna på ett utökat naturskyddsområde i Pernå skärgård drogs tillbaka

Problemet med planerna på ett utökat naturskyddsområde har nu ändå försvunnit ur Erikssons liv.

– Jag kunde reda ut det genom att vara i direktkontakt med Nylands förbund.

Sandstrand och hav på Våtskär
Arkivbild från Våtskär, där Anders Eriksson äger mark. Sandstrand och hav på Våtskär Bild: Yle/Fredrika Sundén fsbilder,badstränder,Skärgård (musikstycke),hav

Eriksson berättar att han till en början egentligen fick ett textmeddelande av Skogscentralen om att det skulle ordna ett informationsmöte om Nylandsplanen.

– Det var då som jag tog reda på om det berör mitt område – och det gjorde det ju.

Enligt planförslaget skulle naturskyddsområdet i Pernå skärgård utökas till nästan sju hektar. Det har Eriksson nu fått tillbakadraget.

Fler anmärkningar än tidigare

Sibbo skärgårdsdelegation och Anders Eriksson är inte ensamma om att ha synpunkter på förslaget till Nylandsplanen 2050.

Enligt Heli Vauhkonen, som är landskapsplansarkitekt på Nylands förbund, har planförslaget väckt stort intresse.

– Det syns både i antalet anmärkningar som lämnats in och antalet personer som deltagit i allmänna informationsmöten och evenemang.

Anmärkningarna, som kunde lämnas in fram till den 8 november, har varit fler än tidigare.

– Jag tror att det kan bero på att människor på grund av klimatförändringen nu har ett större intresse för sin omgivning.

I takt med att Nyland växer blir invånarna också mer intresserade av hur till exempel boende och trafik ska organiseras här, tror Vauhkonen.

Miljöministeriets förändringar i markanvändnings- och bygglagen kan också ha en inverkan.

– Den kan leda till att människor funderar mer på sådana här planer.

Bland annat kommuner önskade en mera översiktlig plan

De flesta anmärkningar om Nylandsplanen 2050 som kommit in handlar om trafik och grönstruktur. Hur många av dem som gäller just skärgården kan Vauhkonen däremot ännu inte svara på.

– Vi ska börja se igenom anmärkningarna nu när inlämningstiden går ut. Sedan går de till landskapsstyrelsen, som börjar behandla anmärkningarna i januari.

Eftersom behandlingen ännu inte har börjat kan Vauhkonen heller inte kommentera Sibbo skärgårdsdelegations anmärkning mer än på ett allmänt plan.

– Vi måste tänka på de mål som vi har med planen. Kommuner och andra aktörer som vi hörde innan vi gjorde upp planförslaget önskade en mera översiktlig plan.

Östersundom har ju en separat plan, och den var redan så långt hunnen under Nylandsplanens planeringsskede att vi inte kunde inkludera den.― Heli Vauhkonen, landskapsplansarkitekt på Nylands förbund

En översiktlig plan ger kommunerna mer möjlighet att besluta om saker, förklarar Vauhkonen.

– Många tycker att det är bra – men många tycker också att planen borde styra mera.

Anledningen till att Östersundom bara utgör en vit fläck på Nylandsplanens karta kan Vauhkonen ändå svara på.

– Östersundom har ju en separat plan, och den var redan så långt hunnen under Nylandsplanens planeringsskede att vi inte kunde inkludera den.