Hoppa till huvudinnehåll

Sura åar är fortsättningsvis ett problem i Österbotten – försurningsläget det värsta på tio år

Kronoby å
Kronoby å är en av de suraste åarna i Österbotten. Kronoby å Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Kronoby,Kronoby Å,vatten

Små åar längs den österbottniska kusten har varit för sura sedan oktober. Bland annat Malax å, Vörå å och Kronoby å hör till de suraste åarna.

Så här sura har åarna inte varit under hela 2010-talet. Det största vattenskyddsproblemet i åvattnen i Österbotten är försurningen, enligt NTM-centralen.

Prover har tagits av både små och medelstora åar från områden söder om Vasa till Karleby i norr.

Ph-värdet, som anger surheten, har varit som lägst, kring 4,2-4,9, i Malax å, Solf å, Toby-Laihela å, Vörå å, Kimo å, Purmo å, Kronoby å, Kelviå å och några andra mindre bifåror.

Vanligtvis ska Ph-värdet ligga mellan sex och sju i finländska åvatten. På årsnivå är minimivärdet för försurning 5,5.

Bättre i större åar

Läget har varit bättre söder om Vasa och också i större åar har situationen varit bättre. Förutom i Perho å i Karleby, vid bron vid riksväg 8, där har ph-värdet varit lågt och fiskar har bland annat dött i sumpar där.

NTM-centralen känner annars inte till att försurningen lett till någon fiskdöd, men skriver i ett pressmeddelande att en så kraftig försurning kan vara mycket skadlig för fiskbestånden.

Försurningen gör att det sköljs ut mer skadliga metaller, som aluminium, i vattendragen.

De torra somrarna har gynnat försurningen

Grundorsaken till försurningen är den sura marken, de sura sulfatjordarna och den effektiva dräneringen av dem.

Läget blir värre när en torr sommar följs av en regnig höst, eller ett svårt vårflöde följande år. Under den torra perioden bildas sura föroreningar och metaller i vattendragen, och dessa sköljs därefter ut av vattnet.

Framför allt i Karleby har höstregnen sköljt ut föroreningarna i åarna.