Hoppa till huvudinnehåll

Tukes: Microblading-behandling av ögonbrynen kan ge långvariga allergiska symptom

microblading
Microblading har blivit mycket populärt. microblading Bild: Credit: Pixel-shot / Alamy Stock Photo microblading

Det finns risker med så kallade microblading-behandlingar av ögonbrynen – det vill säga en form av lätt kosmetisk tatuering av huden.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har under åren 2018 och 2019 intensifierat sin övervakning av säkerheten i microblading-behandlingarna.

I ett pressmeddelande på fredagen konstaterar Tukes att det finns brister i kunskaperna hos dem som utför behandlingarna.

Vad innehåller färgerna?

En ansvarsfull microblading-specialist vet vad pigmenteringsfärgerna innehåller och förser kunderna med noggranna instruktioner både före och efter behandlingen, säger Tukes.

Så är ändå inte alltid fallet. Det brister enligt Tukes både i informationen och dokumentationen.

En microblading-behandling går ut på att man för in färgpigment i ytskiktet av huden vid ögonbrynen med hjälp av tunna blad.

Pigmenterings- och tatueringsfärgerna klassas inte som kosmetika, utan lyder under EU:s kemikalielagstiftning.

Kan orsaka problem för nickelallergiker

En del av färgerna innehåller metaller, till exempel färgämnet järnoxid. Ur järnoxid kan nickel frigöras, vilket innebär att personer med nickelallergi kan få symptom.

Eftersom färgen finns inne i huden och inte kan tvättas bort, kan symptomen vara en längre tid, säger Tukes.

De som gör behandlingarna bör göra upp ett säkerhetsdokument för tjänsten, det vill säga ett dokument som skriftligt beskriver hur man ser till att behandlingen är trygg. Kunderna måste också informeras om riskerna.

Läs också