Hoppa till huvudinnehåll

Hur lönsamt är det att ersätta kortare färjpass med broar? Tre Houtskärsfärjor med i utredningen

Den nya Kivimofärjan vintern 2012
Arkivbild. Den nya Kivimofärjan vintern 2012 Bild: Yle/Nora Engström vajerfärja

Hur lönsamt skulle det vara att ersätta kortare färjpass med en bro och vilken betydelse skulle bron ha på orten?

Det har Trafikledsverket låtit utreda.

Med i utredningen, som har gjorts av Ramboll, finns flera färjpass runt om i landet.

Tre av de här färjpassen finns i Åboland: Saverkeit, Mossala och Kivimo. Alla tre färjor finns i Houtskär.

Trafikledsverket ansvarar alltså för det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna.

Syftet med utredningen är att ta reda på om broarna kunde spara pengar på lång sikt och öka på rörligheten och transportmöjligheterna.

Ny bro vid Skåldöfärjan och Kivimofärjan mest lönsam

Enligt utredningen är det samhällsekonomiskt mest lönsamt att bygga en bro vid Skåldöfärjan i Raseborg och vid Kivimofärjan i Houtskär.

Brobygget i Kivimo kunde komma snabbt igång, eftersom Kivimofärjan har en färdig vägplan. I den vägplan som finns har en klaffbro av betong planerats.

Spännvidden för Kivimobron skulle vara 224 meter. Om bron byggs måste ungefär en halv kilometer av landsvägen intill bron byggas om.

Även möjligheterna i Saverkeit och Mossala utreddes

I utredningen granskades alltså också Saverkeitfärjan och Mossalafärjan i Åboland.

I Mossala finns ingen godkänd generalplan och för Saverkeits del finns en generalplan, som innefattar möjligheten till en bro. De här broarna skulle vara längre.

I vägplanen för Mossala finns en balkbro på 416 meter, medan Saverkeitfärjan kunde ersättas med en 389 meter lång klaffbro.

NTM-centralen har konkurrensutsatt de här färjpassen under 2019 och de nya kontrakten för Houtskärsfärjornas del gäller till 2028.

Saverkeitbron den dyraste av de tre broarna i Houtskär

Men vad skulle broarna kosta?

Enligt den senaste kostnadskalkylen från sommaren 2019 skulle kostnaderna för Kivimobron uppgå till 7,5 miljoner euro, för Saverkeit 10,8 och för Mossala 9,9 miljoner.

En del årliga kostnader skulle uppkomma för Saverkeitbron och Kivimobron ifall de byggs som klaffbroar, som öppnas och stängs för sjötrafik.

Trafikmängden ökar inte nämnvärt i Houtskär

I utredningen jämförde man också vilken nytta man har haft av tidigare brobyggen.

Ett exempel som lyfts fram är Lövöbron mellan fasta Kimitoön och Kasnäs - den stod klar 2011. Enligt utredningen har trafikmängden ökat tack vare bron, speciellt gällande fritidstrafiken.

För Houtskärsfärjornas del ser man inte att trafikmängderna skulle öka markant, eftersom det inte finns en fast förbindelse till Houtskär.

Staten budgeterar årligen 50 miljoner euro för köptjänster av landsvägsfärjor.

Det finns totalt 41 färjplatser i Finland och största delen av dem finns i Åbo, i Åbolands skärgård och i Saimen.

Läs också