Hoppa till huvudinnehåll

Vården slukar pengar i Raseborg och går fyra miljoner på minus

Sjukvårdare på ett sjukhus
Den specialiserade sjukvården överskred budgeten igen (arkivbild). Sjukvårdare på ett sjukhus Bild: Yle / Mika Kanerva vårdare

Det är inte enbart den specialiserade sjukvården som blir betydligt dyrare än beräknat i Raseborg i år. Också barn- och familjetjänsterna slukar mera pengar än budgeterat.

Orsaken är att vården av barn utanför hemmet blir allt dyrare eftersom problemen är mera mångfacetterade och kräver allt mera resurser.

Budgeten för barn- och familjetjänster överskrids med ungefär 590 000 euro.

Raseborg räknar med ett underskott på 7,5 miljoner euro i år. Vården står för fyra miljoner av den här summan.

Den specialiserade sjukvården ser ut att bli drygt fyra miljoner dyrare än budgeterat. Raseborgs stadsfullmäktige godkände därför i oktober ett tilläggsanslag på fyra miljoner till den specialiserade sjukvården.

Vårdpengarna fördelas om

Social- och hälsovårdsnämnden har nu omfördelat pengarna.

Förutom barn- och familjetjänsterna så överskrider också hälsovårdstjänsterna budgeten med 270 000 euro.

Orsaken är att staden har köpt bäddavdelningsplatser för att undvika böter då patienter blir kvar på sjukhuset i stället för att förflyttas till hemkommunen.

I fjol betalade staden 430 000 euro i fördröjningsavgifter under årets första nio månader. I år var motsvarande summa endast 23 400 euro.

Lediga jobb leder till besparingar

Flera verksamhetsområden inom social- och hälsovården har också blivit betydligt billigare än budgeterat.

Det beror bland annat på svårigheter att rekrytera personal. Alla tjänster har inte varit besatta och det har varit svårt att få tag i vikarier.

Dygnetruntvården och mental- och missbrukarvården har inte använt sig av köptjänster i lika hög grad som budgeterat.

Anslaget för dygnetruntboende sänks med 280 000 euro och anslaget för mental- och missbrukarvård sänks med 290 000 euro.

Anslaget för vård i hemmet och stödtjänster sänks med 280 000 euro. Orsaken är att hemrehabiliteringen genomfördes inom ramen för hälsovårdstjänster.