Hoppa till huvudinnehåll

Åbos skattesats hålls på samma nivå 2020, fullmäktige vill inte heller ha dyrare bussbiljetter – men klubbade igenom ett tufft sparpaket

Fullmäktigeledamöternas ryggtavlor i fullmäktigesalen i Åbo.
Budgetmötet tog cirka 5 timmar och omkring 40 gånger ställde någon sig upp för att tala. Fullmäktigeledamöternas ryggtavlor i fullmäktigesalen i Åbo. Bild: Yle/Marie Söderman Fullmäktige,åbo

Sent på måndag kväll slog Åbofullmäktige fast budgeten för 2020 och den framtida sparplanen.

Eftersom Åbo stads ekonomi går på minus och pengarna inte räcker till för att upprätthålla stadens service ska staden spara närmare 60 miljoner.

Underskottet ska under de fyra kommande åren betas av med ett anpassningsprogram.

- Nu måste det ske en förändring och det strävar vi efter med det här anpassningsprogrammet, inledde stadsstyrelsens ordförande Lauri Kattelus (Saml) som hade lett budgetförhandlingarna.

Gemensam linje före mötet

Inför mötet hade en majoritet av fullmäktigegrupperna kommit överens om att godkänna budgeten och den fyraåriga ekonomiplanen för 2020-2023 - med vissa justeringar.

Dit hörde hörde Samlingspartiet, De gröna, Socialdemokraterna, Svenska folkpartiet, Kristdemokraterna och Blå framtid.

Sparpaketet hade 95 punkter och välfärdssektorn ska spara mest, över 30 miljoner euro.

Vissa avgifter togs bort

Trots stora sparkrav beslöt fullmäktige att slopa vissa sparåtgärder.

Staden kommer inte att höja patientavgifterna på hälsovårdscentralen, gruppstorlekarna i skolan ska inte ska öka och priset på engångsbiljetten i kollektivtrafiken ska inte heller stiga.

- I stället börjar det kosta att parkera på många ställen där det i dag är gratis, säger Saara Ilvessalo (Gröna).

Genom att minska antalet områden där man kan parker gratis räknar staden med att totalt öka inkomsterna med 3,1 miljoner.

Förslaget att införa avgifter på stadens idrottsplatser för yngre togs också bort.

- Det ska inte vara fast i din ekonomi om du kan idrotta, sade Ida Schauman (SFP).

Eftersom fullmäktige inte ville höja priset på en bussbiljett flyttas sparkravet inom kollektivtrafiken till kollektivtrafiknämnden, som får i uppdrag att fundera noggrannare var man kan spara i kollektivtrafiken.

Åbo stads vapen på en gammaldags lampställning som är fastskruvad i en yttervägg.
Åbo stads vapen på en gammaldags lampställning som är fastskruvad i en yttervägg. Bild: Amanda Vikman/Yle Åbo,åbo stad

Vissa beslut svider

Socialdemokraterna står också bakom sparprogrammet, men medgav att det till vissa delar svider.

- Vi kunde inte undvika att vissa avgifter höjs. Om de förändringar som görs nu inte har effekt, kan det bli aktuellt att höja skatten om ett år, sade Piia Elo (SDP).

- Åtgärderna i sparprogrammet kommer tyvärr att synas i invånarnas plånbok, samtidigt visar vi att vi vågar fatta beslut som inte är populära men nödvändiga. Att höja skatterna är inte hållbart i längden, det tar man till då andra möjligheter är slut, sade Nicke Wulff (SFP).

Hård kritik från vänsterled

Vänsterförbundet kunde däremot inte godkänna anpassningsprogrammet. Centern och Sannfinländarna hade i sin tur stora förändringsförslag.

- Vi ville ge anpassningsprogrammet en ärlig chans men det var för svårt att svälja för oss, därför är vi inte med. Vi hade varit redo att höja skatten måttligt, sade Mervi Uusitalo (VF).

Vänsterförbundet föreslog bland annat att småbarnsfostran i Åbo borde få 1 miljon extra, men förslaget röstades ner med rösterna 54-12.

- Vi hade hellre velat skära ner kostnaderna inom stadsdirektörens egen sektor och höja kostnaderna för viss grundservice som vi ser som satsning på kvalitet, sade Jaakko Lindfors (VF).

Centern hade velat skära 9 miljoner i stadsstyrelsens utgifter, men förslaget röstades ner.

Sannfinländarna föreslog att staden inte ska ta emot kvotflyktingar, inte längre erbjuda nödboende och vård för papperslösa och sluta betala stöd till politiska ungdomsorganisationer. Förslagen röstades ner med stor majoritet.

- Vi gillar inte att det alltid är bilisterna som ska betala, sade Pirjo Niinivirta (Sannf).

En del av fastighetsskatten stiger

Fullmäktige slog också fast att Åbos kommunalskatt inte rörs nästa år. Skattesatsen fortsätter att vara 19,50 procent under 2020.

Åbo stads skattesats har under 2019 legat strax under medeltalet i Egentliga Finland.

Nu ska inbesparingar i stället sökas på bred front.

- Utbildningssektorn ska trots allt spara 2 miljoner, och 0,7 miljoner ska sparas då det gäller kundavgifter inom hälsovårdssektorn. Så det blir inte lätt, sade Saara Ilvessalo (Grön).

Fastighetsskatten för obebyggda tomter stiger från 3,00 procent till 4,00 procent. Den höjningen räknar man med att ska ge 150 000.

Artikeln är uppdaterad 12.11 kl. 6.48 med information om att summan staden ska spara är närmare 60 miljoner euro.