Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg satsar på barn och äldre i budgeten 2020 - det ska spara pengar i framtiden

En stor stenbyggnad som är Raseborgs stadshus.
Här i Raseborgs stadshus i Ekenäs har tjänstemännen funderat fram nästa års budgetförslag. En stor stenbyggnad som är Raseborgs stadshus. Bild: Marica Hildén / Yle Raseborg,Ekenäs,Västnyland,raseborgs stadshus

Nu har Raseborgs stad ett acceptabelt budgetförslag för nästa år. Det anser stadsstyrelsens ordförande efter att beslutsfattarna lyckades få minus till plus.

Raseborgs ekonomi är synnerligen ansträngd. Det syntes då stadsdirektör Ragnar Lundqvist presenterade sitt budgetförslag för 2020 för stadsstyrelsen. Det visade ett underskott på 200 000 euro.

Men efter mötet visar budgetförslaget ett överskott på 297 000 euro.

Raseborgs budgetförslag 2020

  • Budgetförslaget 2020 och ekonomiplanen för 2020-2022 behandlas i Raseborgs fullmäktige måndagen den 18 november.
  • Stadsdirektör Ragnar Lundqvists budgetförslag visade ett underskott på 200 000 euro. Efter stadsstyrelsens bearbetning så visar budgeten ett överskott på 297 000 euro.
  • Raseborgs stad planerar att investera för 10,4 miljoner euro nästa år.
  • De största projekten är Fokus-huset i Karis och Svartå skolcentrum. De kostar tillsammans tio miljoner euro, och pågår till 2021.
  • Kommunalskatten för 2020 beräknas bli 103,5 miljoner euro. Inkomstskattesatsen föreslås vara oförändrad, 22 procent.
  • Statsandelarna beräknas vara 59,6 miljoner nästa år.

Det är siffror som både stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) och andra vice ordförande Anita Westerholm (SFP) kan leva med. Även Ragnar Lundqvist tror att staden klarar den här budgeten.

Ragnar Lundqvist.
Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist vill se ett modernt Raseborg. Ragnar Lundqvist. Bild: Marica Hildén / Yle Raseborg,Västnyland,ragnar lundqvist

Anders Walls förklarar att stadsstyrelsen gjorde en fyra procents minskning på varor och material, alltså det som avdelningarna behöver i det dagliga arbetet.

- Det är möjligt att minska på något annat också om nämnderna hittar besparingar på annat sätt.

De som går i pension ersätts inte alltid

Dessutom ska administrationen effektiveras.

- Tidsbundna avtal kan lämnas obesatta och då någon går i pension så kan det hända att tjänsten inte besätts.

Det var inte enkelt att få till stånd ett överskott, säger Walls.

- Det påverkar ju alltid någon, men det är nödvändigt att vi presenterar ett budgetförslag som är på plus för fullmäktige.

Anders Walls.
Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) tycker att nästa års budgetförslag i Raseborg är acceptabelt. Anders Walls. Bild: Marica Hildén / Yle Raseborg,Västnyland,anders walls

Jag kan leva med det här budgetförslaget, säger Anita Westerholm.

- Man kan inte ta bort för mycket, utan man måste hitta balansen. Det här kunde vi enas om.

Ragnar Lundqvist säger att han förstår stadsstyrelsens syn på budgeten.

- De förslag styrelsen gjorde är rätt realistiska, så jag är ganska nöjd i alla fall.

Raseborgs fullmäktige diskuterar budgetförslaget på måndag (18.11).

Politiker som satsar

Stadsstyrelsen vill inte bara ta bort pengar där det går, utan satsar också för att skapa besparingar i framtiden.

Anders Walls berättar att Raseborg kommer att satsa på bland annat barn och unga.

- Vi får en ny psykolog, en speciallärare i de svenska gymnasierna och en kurator.

Hemförlovningsteamet får mera resurser eftersom staden märkt att det lönar sig att satsa på att göra klientens hemförlovning från vårdavdelning eller poliklinik så snabb och säker som möjligt.

Staden hoppas också att en familjeterapeut till ska leda till lägre kostnader.

"Svårt mäta effekter"

Walls konstaterar att det är svårt att mäta effekterna då staden gör nya satsningar.

- Därför är det viktigt att utvärdera dem om något år för att kunna bedöma om satsningarna var rätt, vilka ska vi fortsätta med eller om vi gör något annat.

Stadsdirektörens tonfall

Åsikterna var samstämmiga då budgetförslaget för 2020 presenterades för pressen. Men tonen är helt annorlunda hos stadsdirektören då man läser hans inledning i förslaget.

Ragnar Lundqvist varnar för att Raseborg blir en kriskommun.

Det ser ut som om Raseborg i slutet av 2019 har ett ackumulerat (samlat) underskott på 12 miljoner euro.

Raseborg har underskott från förut och måste visa ett överskott vid bokslutet 2021. Kommuner måste ha ett överskott i sitt ekonomiska resultat efter fyra år, om resultatet varit negativt tidigare.

Lundqvist anser att det är stört omöjligt att få ett överskott i bokslutet 2021. Men det kan kanske kompenseras av att Raseborgs stad visar att man tar till tillräckliga åtgärder för att få ekonomin i balans.

En modernare stad behövs

Lundqvist konstaterar vidare att kostnaderna inte får skena iväg. Arbetsprocesserna måste beskrivas bättre för att undvika överlappningar och onödiga arbetsmoment.

Både antalet elever och invånare minskar och det gör att stadens anställda måste hållas på samma nivå, eller minska.

Raseborgs stad måste också moderniseras, anser Lundqvist.

"Vi kunde vara modigare"

Politikerna måste fatta modiga beslut för att staden ska kunna skapa resurser att satsa på sådant som har betydelse, samtidigt måste raseborgarna också vara beredda på att avstå från något.

Anita Westerholm tycker att beslutsfattarna i Raseborg kunde vara modigare.

- Det känns inte roligt att spara pengar, men det är inte roligt med ett underskott heller. Vi måste bli effektivare och öka inkomsterna, men om det inte räcker så måste vi eventuellt stänga något.

Vad är du beredd att avstå från?

- Vi ska först se vad servicenätsutredningen ger för resultat. Jag ser kvalitet som viktigare än att vi har byggnader, men jag menar inte att vi ska centralisera allt. Vi måste se över vårt servicenät och ge god kvalitet åt invånarna.

Anita Westerholm.
Anita Westerholm, andra vice ordförande i stadsstyrelsen i Raseborg, säger att staden kanske måste se över skolnätet. Anita Westerholm. Bild: Marica Hildén / Yle Raseborg,Västnyland,anita westerholm

Utredningen av servicenätet har gjorts av konsulter, nu fortsätter staden själv att utreda vidare hur Raseborg ska se ut i framtiden.

I utredningen tas förstås skolnätet upp och konsulterna kommer med radikala förslag där de slopar det gamla skolnätet och föreslår att man bygger moderna servicecentrum istället.

Anita Westerholm och Anders Walls konstaterar att staden har för få elever för det antal skolor som finns.

Westerholm vill inte föregå processen, men säger att det inte är otänkbart att det sker förändringar i skolnätet.

En stagnerad stad

Till sist anser Lundqvist att stadens verksamhet och processer stagnerat en del och inte följt med sin tid.

Därför måste staden ändra sina processer, samt tänka och agera på ett nytt sätt.

Anita Westerholm reagerade starkt då hon läste att Lundqvist anser att staden stagnerat.

- Det är kanske litet väl hårda ord. Jag skrev tack för responsen i marginalen när jag läste det. Men å andra sidan så förstår jag att han skriver så då vi ser på ekonomin. Det är klart att vi måste göra på ett annat sätt.


Korrigering 15.11.2019 på eftermiddagen:
Meningen "Det ser ut som om resultatet för 2019 blir ett underskott på 12 miljoner euro." innehöll ett fel.
Den ersattes med meningen "Det ser ut som om Raseborg i slutet av 2019 har ett ackumulerat (samlat) underskott på 12 miljoner euro."