Hoppa till huvudinnehåll

Tre män misstänks ha skjutit hundratals djur – jaktbrottsrättegång i Jakobstad

Rättegångssal.
Rättegången inleddes på tisdagsmorgonen i Jakobstad. Rättegångssal. Bild: Yle / Joni Kyheröinen rättegång

Tre män står åtalade för jaktbrott i Jakobstad och Nykarleby. Listan på dödade djur är lång. Två av männen åtalas för grovt jaktbrott, till vilka bägge nekar.

Rättegången mot männen inleddes på tisdagsmorgonen i Jakobstad.

Listan på dödade djur är lång, bland dem hundratals katter på farmområden. Hur många katter det faktiskt rör sig om är svårt att säga, men det kan röra sig om hela 800 katter.

Men i just fallet med katterna är ärendet preskriberat. Där ska man enligt de åtalade ha haft några av farmägarnas tillstånd att skjuta vildkatter, men inte med det miniatyrgevär som användes.

Två av de åtalade är bröder. Den ena brodern ska enligt åklagaren tillsammans med den tredje åtalade gjort sig skyldiga till grovt jaktbrott. Bägge medger jaktbrott men nekar till att det skulle vara grovt.

Harar, rådjur och vitsvanshjort

Männen ska ha skjutit fältharar, rådjur och vitsvanshjort.

Den andra brodern står åtalad för jaktbrott. Där gäller det ett antal fältharar och rådjur.

Vestersundsby jaktförening och Pietarsaaren metsästysseura kräver ersättningar för dödade djur.

Försvaret för två av männen ställer sig frågande till om föreningarna har rätt att kräva ersättning och hur stor del av djuren som faktiskt skjutits utanför den tid när jakt är tillåtet.

"Unga mäns dumma infall"

De två männen medger dock de ostridiga omständigheterna som åklagaren lyfter fram.

- De är här för att ta ansvar för vad de gjort. De har kört runt i Jakobstadstrakten och när de sett ett djur har de skjutit det. Det här har inte varit planerat, det handlar om unga mäns dumma infall, säger försvaret.

Försvaret för den tredje mannen säger att det på det stora hela har skett så som åklagaren berättat.

Många gånger lämnades djuren på platsen

En del av djuren som skjutits har de åtalade tagit tillvara själva, en del har man gett vidare.

Men många gånger lämnades djuren bara på platsen. En del sprang iväg och man följde inte upp om de var skadade.

I något skede har också andra personer varit med i bilen, därifrån man skjutit djuren. Men där har åklagaren gjort åtalseftergifter.

Man spanade från bilen, stannade, vevade ner rutan och sköt från bilen. Man lyste på djuren med ficklampor och handstrålkastare.

En stor del av djuren har skjutits utanför jakttiden, menar åklagaren. Hen har utgått från svarandenas berättelser i den frågan.

Antalet djur omstritt

Det som man inte är överens om är antalet djur. Åklagaren säger sig gå enligt de svarandes berättelser i förundersökningen. Det grova jaktbrottet gäller således enligt åklagaren minst femton rådjur, minst tjugo fältharar och tre vitsvanshjortar.

De åtalade medger inte ett så stort antal djur.

De åtalade teg i rätten

Alla tre åtalade valde att inte höras i rätten. Representanter för Vestersundsby jaktförening och Pietarsaaren metsästysseura hördes däremot i rättssalen.

Man hörde också ett expertvittne som bland annat gav sin syn på vapnet som användes och om hen anser att jaktföreningarna har rätt till ersättning.

I salen hördes också den äldre kriminalkonstapel som hade ärendet på sitt bord.

Varför inget ombud?

Hen fick svara på frågor om varför den ena misstänkta, som då var minderårig, inte hade ett ombud med sig när han blev förhörd.

Kriminalkonstapeln svarade att den misstänkta inte ville ha det och att han verkade vara en mogen ung man, som inte heller ville ha sina föräldrar på plats. Han ville själv reda ut det han ställt till med.

Här fick polisen också frågan om hur man kommit fram till antalet djur. Antalet fick man fram ur de misstänktas egna berättelser.

På frågan om man föreslog antal för de misstänkta svarade polisen att man på sin höjd diskuterade vad de misstänkta menade när de sa "några" och att man därifrån utarbetade ungefär hur många som åsyftades.

Den då minderåriga misstänkta förhördes under en förmiddag, dagen efter att den första misstänkta hade gripits och förhörts. Försvaret frågade polisen om man kunde ha förhört honom i ett senare skede.

Det kunde man kanske, var svaret, men man hade kommit överens om att göra det så snabbt som möjligt så att den misstänkta kunde återvända till sitt jobb.

Dock konstaterade kriminalkonstapeln att gärningarnas omfattning kom i daga först under förhörets gång. Hade man vetat om omfattningen från början hade man kanske handlat lite annorlunda.

"Det här är inte jakt"

I sin slutplädering sa åklagaren att hen inte kan hålla med om försvarets påstående om att det bara rör sig om ett infall.

- Inte när man gör det flera gånger och också diskuterar om det på whatsapp.

- Vi talar om jaktbrott med det är inte jakt man sysslat med här, även om rubriceringen är jaktbrott, fortsatte åklagaren.

Hen anser att mängden djur motiverar rubriceringen "grovt jaktbrott" för två av de åtalade.

Åklagaren anser också att sättet man jagat på har drag av grymhet och råhet.

Yrkar på villkorligt fängelse

Åklagaren yrkar på villkorligt fängelse för alla tre åtalade.

En av de misstänkta bör enligt åklagaren dömas till villkorligt fängelse i minst sex månader. För den andra yrkar åklagaren på sju månader villkorligt (kunde ha varit mer men man ska beakta att han åtalas som ung person) och för den tredje tio månader villkorligt fängelse.

För de djur som skjutits utanför jakttiden ska ersättningar betalas till staten. Inom jakttiden har föreningarna rätt att yrka på ersättning, anser åklagaren.

Försvaret: Bevis för skadeskjutna djur saknas

Försvaret för en av de två som står åtalade för grovt jaktbrott avslutade med att konstatera att man inte anser att kriterierna uppfylls.

- Man har hävdat här att en del av djuren inte dog när de blev skjutna, men några sådana bevis har inte presenterats.

Man anser således att gärningarna inte varit speciellt råa eller grymma.

Att gärningarna varit planerade nekar man också till. Inte heller har man fått någon ekonomisk vinning av det.

Inte ett stort antal djur

Man bestrider också åklagarens bedömning om att det rör sig om ett stort antal djur.

- När man ser på hur mycket vilt det finns på det här området så kan inte det här anses vara en stor mängd.

Vanligt jaktbrott medger man dock.

Kritik mot polisens metoder

Försvaret för den andra som åtalas för grovt jaktbrott och som var minderårig när gärningarna begicks ställde sig kritisk till polisens sätt att förhöra. Man anser att polisens taktik var lömsk och att man angrep den svagaste länken.

Inte heller här anser försvaret att gärningarna var råa och grymma på ett synnerligt sätt.

Och vad gäller antalet djur:

- Det antal som vi medgett är inte omfattande, medan det antal som står i åtalet kanske är det.

Rättegången avslutades kring klockan 16. Domen faller den 28 november.