Hoppa till huvudinnehåll

Pargas nya skolcenter blir dyrt - staden stoppar andra investeringar

En karta över Pargas skolcentrum, med två personer i bkagrunden.
Planerna för Pargas skolcenter presenterades på tisdagen för stadsfullmäktige. Valet mellan de två alternativen sker i mars. En karta över Pargas skolcentrum, med två personer i bkagrunden. Bild: Linus Hoffman/Yle Pargas,Tarja Rinne,patrik nygrén

Fastighetsarbetsgruppen anser att Sarlinska skolan, Pargas svenska gymnasium, Paraistenseudun koulu och Paraisten lukio till största delen behöver rivas.

Nu finns två alternativa lösningar för det nya skolcentret.

Planritning över hus Pargas skolcentrum kunde se ut om det byggs om efter år 2020.
Planritningen med Centralköket och det svenska gymnasiet i mörkblått i mitten. Nybygget är ljusare blått på bilden. Planritning över hus Pargas skolcentrum kunde se ut om det byggs om efter år 2020. Bild: Linus Hoffman/Yle Pargas,pargas svenska gymnasium

Det ena alternativet skulle vara att alla fyra skolor skulle fortsätta att verka på Skolgatan. Centralköket och det svenska gymnasiet skulle bevaras, och man skulle bygga nya skolor kring dem.

Det alternativet skulle kosta nästan 17 miljoner euro.

Det andra alternativet innebär att de två högstadierna skulle fortsätta på Skolgatan. Också här skulle centralköket och den svenska gymnasiebyggnaden bevaras, och man skulle bygga nya skolor kring dem.

Hela andra stadiets utbildning, med de två gymnasierna och med yrkesinstitutet Axxell, skulle koncentreras till Axxells utrymmen på Vapparvägen.

Det alternativet skulle kosta cirka 14 miljoner euro.

Axxells fastighet på Vapparvägen i Pargas är en ljus tegelbyggnad med stora fönster på baksidan.
På Axxells innergård kunde man bygga större utrymmen, så att båda gymnasierna säkert ryms in. Axxells fastighet på Vapparvägen i Pargas är en ljus tegelbyggnad med stora fönster på baksidan. Bild: Linus Hoffman/Yle Axxell,Pargas,paraisten lukio

Investering för 40 år framåt

- I mars 2020 får vi följande presentation i fullmäktige, och då ger vi klartecken för någondera av planerna. Det tar ungefär ett år, följande år blir det konkurrensutsättning, så att skolorna är färdiga att användas år 2023, säger stadsfullmäktiges ordförande Tarja Rinne (SFP).

Det här är den största investeringen i Pargas på många år. Nästa år tar Pargas inga nya lån alls, eftersom skolcentret blir så dyrt.

- Ekonomiskt är det klokt att bygga skolorna som en egen investering. Men det betyder att många andra investeringar skjuts framåt eller helt måste glömmas, säger Markku Orell (Saml), som varit viceordförande för fastighetsarbetsgruppen.

Pargas Centralkök, en envåningsbyggnad i ljust tegel.
I båda alternativen skulle Centralköket och den svenska gymnasiebyggnaden bevaras. Pargas Centralkök, en envåningsbyggnad i ljust tegel. Bild: Linus Hoffman/Yle Pargas,Centralkökshus,storkök,pargas svenska gymnasium

- Vi måste tänka på barnens och ungdomarnas bästa. Det här är en investering för 40 år framåt, säger Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén.

- Och vi måste tänka på användarperspektivet. Hur ska vi lösa problematiken med gemensamma utrymmen och gemensam personal om skolorna är på olika platser, säger Maj Björk (SFP), medlem i fastighetsarbetsgruppen.

En tidigare beräkning uppskattade att det skulle kosta 25 miljoner euro att förnya alla skolor, och det är inte längre något alternativ.

En allaktivitetshall är viktig för invånarna

Men förutom själva skolbyggnaderna måste Sarlinska skolans gymnastiksal rivas, så det reserveras utrymme för en ny gymnastiksal eller allaktivitetshall.

Den skulle kosta cirka 2 miljoner euro.

Enligt stadsdirektör Patrik Nygrén används Pargas Idrotts- och Ungdomsgård PIUG väldigt lite dagtid, men det behövs ändå en ny idrottsbyggnad.

- Den behövs dessutom för studentdimissioner och andra större samlingar, säger Nygrén.

Sarlinska skolan med sin gymanstiksal.
Sarlinska skolan och dess gymnastiksal, till vänster på bilden, måste rivas. Sarlinska skolan med sin gymanstiksal. Bild: Linus Hoffman/Yle Pargas,Gymnastiksal,Pargas skolcenter

- Vi behöver nog ett utrymme, och inte bara för skolornas behov. Vi har naturligtvis PIUG, för elitidrott, men vi har inte just andra utrymmen. Vi har inget Villa Lande här, säger Rinne.

- Man ska inte tänka på hur gymnastiksalar brukar se ut, utan det här ska bli en flexibel, multifunktionell allaktivitetshall, säger Pargas planläggningschef Heidi Saaristo-Levin.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland