Hoppa till huvudinnehåll

Svårlöst problem i Sjundeå: Närståendevårdare kan få ledigt men alla vill inte lämna sin nära på kommunens vårdavdelning - något annat har vi inte råd med säger grundtrygghetsdirektören

En äldre man sitter och spelar spel med en äldre kvinna som sitter i rullstol.
Närståendevårdare har rätt att vara ledig ibland och då måste den vårdbehövande placeras någon annanstans (arkivbild). En äldre man sitter och spelar spel med en äldre kvinna som sitter i rullstol. Bild: Mostphotos / Karl Andrén pensionärer,äldre,brädspel,anhörigvårdare,närståendevård

Äldre Sjundeåbor borde kunna vårdas privat då närståendevårdaren är ledig, anser en kamratstödsgrupp för närståendevårdare. Bäddavdelningen upplevs som en olämplig plats där man inte vill vara.

Politiker i Sjundeå vill utreda om det är möjligt att utöka valmöjligheterna för närståendevårdare.

I dagsläget kan den som behöver vård tillfälligt få plats på kommunens vårdavdelning eller avdelningen för rehabiliterande dagverksamhet när närståendevårdaren är ledig.

En motion av Rainer Sarviaho (obunden), som 16 andra fullmäktigeledamöter har undertecknat, vill utreda möjligheten till servicesedlar.

I bakgrunden finns ett invånarinitiativ av närståendevårdarnas kamratstödgrupp i Sjundeå.

De lyfter fram att kommunen tjänar på att invånare vårdas hemma av en närståendevårdare i stället för att få vård i kommunal regi.

Det är viktigt att närståendevårdaren kan vara ledig utan att behöva oroa sig för den vårdbehövande, konstaterar kamratstödsgruppen.

En tredjedel tar aldrig ledigt

Stöd för närståendevård är en lagstadgad socialservice som kommunen ordnar inom ramen för sina resurser. Kommunen avgör själv hur vården ordnas då närståendevårdaren är ledig.

I Sjundeå finns 25 personer över 65 år som behöver vård då närståendevårdaren är ledig.

Bäddavdelningen används av en dryg tredjedel och en lite mindre andel nyttjar den rehabiliterande dagverksamheten.

Den återstående tredjedelen använder inte alls ledigheterna.

En del vårdbehövande vill inte till bäddavdelningen och vissa närståendevårdare anser att bädden inte är ändamålsenlig, påpekar närståendevårdarnas kamratstödsgrupp i Sjundeå.

Det här för att de vårdbehövande vistas på en avdelning tillsammans med mycket sjuka människor. Det finns heller inte någon stimulans eller rehabilitering där, lyfter gruppen fram.

Det blir för dyrt

Grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand lyfter fram flera orsaker till varför bäddavdelningen har använts för ändamålet.

Där finns läkare och fysioterapeuter och de vårdbehövande kan därmed få rehabilitering och handledning samt möjlighet till läkartjänster.

Bädden anses också vara en lämplig lokal eftersom där finns ett flertal lediga platser för intervallvård.

Vårdavdelningen ligger intill serviceboendet Azalea vilket ger klienterna möjlighet att umgås sinsemellan.

Att dela ut servicesedlar så att närståendevårdarna kunde välja också en privat vårdproducent är inte ekonomiskt möjligt, anser grundtrygghetsdirektören Wetterstrand.

Det kunde kosta över 100 000 euro årligen om alla började utnyttja privata producenter, samtidigt som man skulle riskera att flera platser på bäddavdelningen skulle stå tomma.

Det kunde i sin tur leda till att kommunen blir tvungen att skära ner på personalmängden på bädden.

Med de här motiveringarna föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skulle säga nej till servicesedlar till närståendevårdare.

Men det är ännu oklart hur det går med servicesedlarna eftersom politikerna i kommunfullmäktige enhälligt beslöt att skicka tillbaka ärendet för ny beredning.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland