Hoppa till huvudinnehåll

Tomas Mattsson lade pengarna på disken men fick ändå nej – personer med betalningsanmärkningar har svårt att få hemförsäkring, och kan därför bli utan hem

tomas mattsson
Tomas Mattsson ville teckna en hemförsäkring. Det visade sig då att flera av de stora försäkringsföretagen inte låter personer med betalningsanmärkningar teckna hemförsäkring. tomas mattsson Bild: Anki Westergård/YLE betalningssvårigheter,försäkringsbolag,hemförsäkring

Tomas Mattsson ville teckna en rese- och hemförsäkring, men nekades på grund av betalningsanmärkningar. Han testade olika försäkringsbolag, men fick kategoriskt nej. Han erbjöd sig till och med att betala omgående, över disk, men inte heller det gick för sig. Hemförsäkring är inte obligatorisk försäkring, säger försäkringsbolagen.

Har du betalningsanmärkningar är risken stor för att du inte får teckna en hemförsäkring. Det fick Tomas Mattsson erfara då han skulle skaffa rese- och hemförsäkring.

Eftersom Mattsson har ”en hel hop” med betalningsanmärkningar var han beredd på att han bör betala för försäkringarna omedelbart, över disk.

Så han gick till försäkringsbolaget Lokaltapiola, där han har trafikförsäkring för sin moped, för att skaffa sig de försäkringar han behövde.

Men han fick avslag.

– Jag blev så förvånad. Jag kan ju betala på direkten, varför vill de inte ha mina pengar?

Svaret blev att en trafikförsäkring är en obligatorisk försäkring som de måste bevilja. Det är däremot inte en hemförsäkring.

– Hur kan en hemförsäkring vara en så kallad frivillig försäkring? I mitt hyresavtal står det ju att jag bör ha en hemförsäkring, säger Mattsson.

Måste ha en hemförsäkring enligt hyresavtalet

Tomas Mattsson säger att även om han bemöttes vänligt så kändes det kränkande.

– Man kommer in med pengarna i handen och så nekas man. Baserat på vad då? Är jag inte en värdig kund åt dem? Duger inte mina pengar åt ett försäkringsbolag?

Eftersom Mattsson måste ha en hemförsäkring för sitt hyresavtal, bestämde han sig för att försöka få en hemförsäkring hos ett annat försäkringsbolag.

Han testade då försäkringsbolaget Pohjola. Där fick han en reseförsäkring, men hemförsäkring ville de "diskutera".

Så Mattsson gick till nästa försäkringsbolag, Fennia.

Också där blev det ett nej, utan att de kollade vilka slags betalningsanmärkningar han har.

Samma procedur upprepades på försäkringsbolaget If.

– Personalen beklagade detta, de sade att det är tråkigt att neka folk hemförsäkring, att det händer ofta. De lyder enbart direktiv, säger Mattsson.

If svarar

På If säger mediechef Ainomaija Pippuri och ansvarig direktör Tommi Palmu att de "inte känner till detta fall".

Enligt Pippuri och Palmu följer If försäkringsavtalslagen och säger att de bedömer från fall till fall vilka de ger hemförsäkring enligt hur allvarliga betalningsanmärkningar personen i fråga har.

I samband med det kollar de alltid upp kundens kreditupplysningar, uppger de till Svenska Yle.

Men om detta har hänt så som beskrivits i fallet med Tomas Mattson, har det varit mot deras praxis.

– Vi beklagar det som hänt och vi ser till att all personal i framtiden kontrollerar kundens bakgrundsuppgifter innan ett beslut fattas och delges kunden.

Svenska Yle har även nått Fennia för en kommentar, men de har valt att inte kommentera.

Försäkringsbolag svarar: Finns risk för kreditförluster

Nästan 400 000 finländare har idag betalningsanmärkningar och den här gruppen fortsätter växa i rasande takt.

Eftersom en betalningsanmärkning är ett hinder för att få en hemförsäkring och många hyresvärdar kräver att hyresgästen har en hemförsäkring, kan det i slutändan leda till utslagning och hemlöshet.

Försäkringsbolagen har skärpt sina regler för personer med betalningsanmärkningar, så fast man kan betala sin hemförsäkring för ett år framåt, är man inte attraktiv som kund.

Lokaltapiola är, som framkommer i texten, inte ensamma om denna policy.

Är jag inte en värdig kund åt dem? Duger inte mina pengar åt ett försäkringsbolag?― Tomas Mattsson

Johan Back som är affärsområdesdirektör på Lokaltapiola ställer ändå upp och svarar för branschen i allmänhet, för principen att inte teckna hemförsäkring med personer som har betalningsanmärkningar är till synes praxis på nationell nivå hos de stora försäkringsbolagen.

Back påpekar att det i försäkringsavtal ingår en risk för kreditförluster.

Om det alltså finns en risk för att kunden i framtiden inte betalar sina premier, är det en orsak till att inte bevilja hemförsäkring, säger Back.

Vart ska dessa kunder ta vägen?

Även om kunden kan betala för ett år på förhand, är försäkringarna fortlöpande, vilket betyder att det i framtiden finns risk för att de kan bli obetalda, förklarar Back.

Men ni vet ju inte om de blir obetalda?

– Nej, så är det. Därför gör vi undantag för våra egna kunder som skött sina betalningar till oss. Dem beviljar vi åt.

Vart ska då kunder med betalningsanmärkningar ta vägen om de vill ha en hemförsäkring?

– Det är en utmaning för de här kunderna. Det är inte enkelt att få bort sina kreditförluster.

Back säger att eftersom en hemförsäkring inte är en "lagstadgad försäkring", kan man inom försäkringsbranschen inte ta ansvar för om en privatperson får problem med att hyra en bostad då hen nekats teckna hemförsäkring.

Ifall lagen skulle ändras så att hemförsäkringen blir en obligatorisk försäkring, kunde en möjlighet vara att man gör tidsbundna avtal mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren, enligt Back.

– Då kan man göra ett avtal för ett år i gången och sedan kommer kunden in och betalar i förväg.

En nyckel fastsatt i en nyckelring som föreställer en stuga.
Har du betalningsanmärkningar är risken stor för att du inte kan teckna en hemförsäkring. Hemförsäkring krävs nästan alltid om du bor på hyra, men det är inte en obligatorisk försäkring och därför kan man neka den sökande hemförsäkring. En nyckel fastsatt i en nyckelring som föreställer en stuga. Bild: Mostphotos / B-D-S Nyckel,hem,uthyrning

Juridik vs praxis

Frey Nybergh, docent i civil- och handelsrätt och universitetslektor vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, berättar att eftersom vi i Finland har avtalsfrihet betyder det att försäkringsgivarna får välja om dom sluter avtal om försäkring eller inte.

– Lagstiftningen ålägger alltså inte näringsidkarna, i det här fallet försäkringsgivarna, att vara skyldiga att ingå avtal om försäkring.

Vägrar man försäkringsskydd ska det vara av godtagbara skäl, man kan inte kategoriskt neka folk hemförsäkring, säger Nybergh.

– I lagen har man bibehållit en rätt för näringsidkarna att vägra ge försäkringsskydd också fastän det ur en enskild persons synvinkel är något som man behöver för att täcka risker som man inte kan bära själv ekonomiskt.

Hur kan en hemförsäkring vara en så kallad frivillig försäkring?― Tomas Mattsson

Men om vi har en lag där försäkringsgivarna inte är skyldiga att ge en person med betalningsanmärkningar hemförsäkring, så kan det ju i slutändan leda till hemlöshet och utslagning?

– Det stämmer. Därför har man i försäkringsavtalslagen gjort en ändring. Man har tagit in ett tillägg där det bestäms att om en försäkringsgivare inte går med på att teckna en försäkring åt en sökande, så ska man meddela sökanden grunden för nekandet.

Det här avslaget ska meddelas skriftligen till den sökande.

Då den sökande får det skriftliga beslutet kan hen vända sig till någon som är insatt och fråga om nekandet skett på godtagbara grunder.

Det som har kommit fram ur branschpraxis är att ett kategoriskt nekande på grund av betalningsstörningar inte är godtagbart, berättar Nybergh.

– Det är allvarligt med tanke på att hemförsäkring är en tjänst som är mycket nödvändig för de allra flesta, säger Nybergh.

Tomas Mattsson fick ingen skriftlig förklaring

I Tomas Mattssons fall nekades han kategoriskt att teckna hemförsäkring hos åtminstone If och Fennia.

Han fick inte heller något skriftligt utlåtande om varför han nekats hemförsäkring.

Enligt försäkringsavtalslagen stadgas det att om en konsument inte meddelas försäkring ska grunden för avslaget meddelas försäkringssökanden.

Dessutom stadgas att grunden ska meddelas skriftligen och slutligen att grunden för nekandet ska vara förenlig med lag och god försäkringssed.

Att neka konsumenten detta är alltså enligt branschpraxis inte godtagbart förfarande, men så gick det till då Tomas Mattsson försökte få en hemförsäkring.

Hur gick det då för Mattsson och hans hemförsäkring?

Till slut hittade han en mindre försäkringsgivare, som ger hemförsäkringar åt personer med betalningsanmärkningar.

De till och med marknadsför sig med detta, vilket blev Mattssons räddning.

Han säger att han överraskades av att de stora försäkringsbolagen systematiskt nekade honom hemförsäkring.

– Jag trodde först att det bara handlade om ett försäkringsbolag. Men jag drar slutsatsen att vi är nästan tio procent som inte är välkomna som kunder hos de största försäkringsbolagen, säger han.