Hoppa till huvudinnehåll

Underbemanning bekymrar på brandkåren i Jakobstad: "Jag är orolig för invånarnas och brandmännens säkerhet"

Caj Penttala.
Förtroendeman Caj Penttala på Räddningsverket.. Caj Penttala. Bild: Yle/Mikaela Löv brandmän,Jakobstad,caj penttala

Brandkåren i Jakobstad är ofta underbemannad, säger förtroendeman Caj Penttala. Som minst har bara tre personer varit på jobb under ett arbetsskifte. I stället täcker man upp med frivilliga krafter. Den här utvecklingen oroar Penttala.

Förtroendeman Caj Penttala på räddningsverket i Jakobstad är oroad över situationen, både vad gäller säkerheten och brandmännens ork.

– Stämningen är inte bra. Brandmännen är oroliga för människornas säkerhet och trygghet och också vår egen arbetssäkerhet. Vi känner oss underbemannde, säger Penttala.

För få vid sjukdomsfall

Ett arbetsskifte med full styrka borde bestå av en förman och fem brandmän. Oftast jobbar ändå förmannen och fyra brandmän, eftersom ledigheter ska tas ut eller så råkar någon vara sjuk.

Ifall flera är sjuka är brandmännen ännu färre, säger Penttala. Som minst har bara tre personer totalt varit på jobb på räddningsverket i Jakobstad.

– Då blir det starka reaktioner bland brandmännen. Med bara tre personer kan vi inte ens gå in i ett brinnande hus för att rädda invånare. Vi måste ha ett skyddspar som kan få ut oss om något händer, säger Penttala.

Om du går in i det läget så riskerar du ditt eget liv?

– Ja, och det är mot regelverket. Men om jag vet att någon finns inne i ett brinnande hus tror jag inte att jag står kvar på utsidan. Jag vill rädda den människan, säger Penttala.

Tackar inte nej till extrajobb

Totalt finns det 20 brandmän i Jakobstad och fyra brandförmän. Man arbetar i 24 timmars skiften och är sedan lediga i tre dagar.

Penttala säger att brandmännen inte tackar nej till extra arbetsskiften om det skulle behövas. Problemet är att arbetsgivaren väljer att inte kalla in dem.

– Ledningen säger att det här arbetet inte ska utföras på övertid. Därför tar man inte in yrkeskunnigt folk, säger Penttala.

Frivilliga brandkåren i all ära, men de har inte den yrkeskunskap som vi har

Nu har man istället börjat engagera frivilliga brandkåren när brandmännen är för få, säger Penttala.

– Frivilliga brandkåren i all ära, men de har inte den yrkeskunskap som vi har, säger Penttala.

Vid tillfället när endast tre personer var i arbete kom frivilliga brandkåren och hämtade en tankbil för att kunna köra den i fall av brand.

– Vi skulle lära dem hantera tankbilen på femton minuter, säger Penttala.

Personalkostnader under budget

Penttala säger att det finns pengar. Vid Räddningsnämndens senaste möte presenterades siffror som visar att kostnaderna för personal i Jakobstad ligger under budget.

– Det lär finnas pengar. Det är inte där skon klämmer.

Varför tar man inte in yrkesfolk då? Har du fått någon förklaring till det?

– Jo, från ledningens sida säger man att man inte gör det här jobbet på övertid. Det är en kostnadsfråga. Men frågan är ju också hur staden vill ha det. Vilken trygghet vill de ge invånarna, säger Penttala.

Räddningsverket i Jakobstad.
Räddningsverket i Jakobstad. Bild: Yle/Mikaela Löv räddningsverk,Jakobstad

"Brandmännen börjar få nog"

Tvisterna med arbetsgivarna och det dåliga arbetsklimatet börjar ta ut sin rätt också bland de stabilaste av brandmän, säger Penttala.

– Det börjar kännas som att killarna här, som är som min andra familj, börjar få nog av den här situationen. Det brinner i huvudet, säger Penttala.

Räddningsdirektör: Extremfall med tre brandmän i jobb

Räddningsdirektör Jaakko Pukkinen, på Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk, säger att det var ett extremfall när endast tre brandmän var på jobb.

– Det var sjukfrånvaro som orsakade detta. Idealet är att en förman och fem brandmän ska vara på jobb, men ledigheter och sjukfrånvaro gör att det rätt ofta är totalt fyra brandmän på jobb, säger Pukkinen.

Det här arbetet ska inte göras på övertid. Istället försöker vi hitta brandmän inom räddningsområdet, och i sista hand tar vi in frivilliga

Räddningsverket kommer inte att fylla personalbortfall med övertid.

– Det blir för dyrt och det här arbetet ska inte göras på övertid. Istället försöker vi hitta brandmän inom räddningsområdet, och i sista hand tar vi in frivilliga, säger Pukkinen.

Pukkinen säger att sjukdomsfallen ofta rapporteras in sent och att man jobbar hårt för att fyllla alla platser.

– Så ser läget ut runtom i hela landet. Vi har också försökt få tillåtelse att inrätta flera tjänster, men det har inte lyckats, säger Pukkinen.

Penttala: Frivilliga tar över brandmännens uppgifter

Under stormen för någon vecka sedan tog man också in frivilliga brandkåren som back-up ifall träd skulle blåsa omkull.

– Under stormen låg brandmännen och sov, medan de frivilliga ryckte ut, säger förtroendemannen Caj Penttala.

Det här ser Penttala som en säkerhetsrisk och brandmännen känner också att deras arbete tas ifrån dem. Penttala säger att de frivilliga inte heller har samma utbildning som ordinarie brandmän.

Under stormen låg brandmännen och sov, medan de frivilliga ryckte ut

Räddningsdirektören Pukkinen säger å sin sida att de frivilliga brandmännen har fått hundratals timmar med utbildning. De är kompetenta och utgör ingen säkerhetsrisk.

Det nya räddningssytemet Erica gör också att man alltid kallar in den brandkår som finns närmast olycksplatsen, och det kan vara frivilliga styrkor.

Gäller det en storbrand måste frivilliga styrkor täcka upp, säger Pukkinen.

Räddningsverket i Jakobstad.
Räddningsverket i Jakobstad. Bild: Yle/Mikaela Löv brandstation,Jakobstad

"Brandmännen i Jakobstad känner sig hotade helt i onödan"

Pukkinen anser att brandmännen i Jakobstad upplever frivilliga brandkåren som ett hot. Det borde de inte, anser Pukkinen.

Istället avlastar och kompletterar de frivilliga brandmännen den ordinarie styrkan.

– Brandmännen i Jakobstad känner sig hotade, helt i onödan. Så här gör man också på övriga orter. Den frivilliga brandkåren är inget hot utan ett komplement, säger Pukkinen.

Pukkinen säger att det inte finns några som helst planer på att minska personalstyrkan i Jakobstad. Alla tjänster är besatta och inga ska dras in.

Vad får Jakobstad för pengarna?

På Räddningsverket i Jakobstad ser man annorlunda på saken. Caj Penttala hoppas att staden Jakobstad tar sig en funderare över utvecklingen inom brandväsendet.

– Jag oroar mig för vår egen och invånarnas säkerhet. Jag hoppas att staden skulle ta sig en funderare på vilken säkerhet man vill betala för och vad man får man för de pengar man betalar i dag, säger Penttala.

Stadsdirektör Kristina Stenman har avböjt att kommentera ärendet. Stenman hänvisade Yle till räddningsledningen i Karleby.

Läs också