Hoppa till huvudinnehåll

Algblomningar att vänta kring Runsala nästa sommar – 35 miljoner liter avloppsvatten rann ut i Reso å av misstag

Vesi virtaa Hintsan padon läpi Raisionjokeen.
Reso å. Vesi virtaa Hintsan padon läpi Raisionjokeen. Bild: Kalle Mäkelä / Yle Reso,Reso å

Tiotusentals kubikmeter avloppsvatten rann ut i Reso å i Åbo förra veckan. Närmare 300 kilogram fosfor och 2 000 kilogram kväve hamnade i vattendraget.

NTM-centralen räknar med att det avloppsvatten som runnit ut i Reso å kommer att orsaka en betydlig övergödning och algblomning i närliggande havsområden nästa sommar.

Största delen av avloppsvattnet färdades huvudsakligen mot norra sidan av Runsala.

Det var förra veckan som vattnet helt orenat rann ut från ett reningsverk. Enligt reningsverket berodde utsläppet på ett mänskligt misstag.

En saneringsentreprenör ledde avloppsvattnet till fel brunn, så att 35 000 kubikmeter, det vill säga 35 miljoner liter, avloppsvatten rann rakt ut i ån. Närmare 300 kilogram fosfor och 2 000 kilogram kväve hamnade i vattendraget.

Enligt de vattenprover som tagits har man speciellt upptäckt höga halter av tarmbakterier i vattnet.

Området kring Runsala är populärt bland fritidsfiskare. NTM-centralen rekommenderar alla fiskare att välja andra fiskevatten medan den hygieniska utredningen ännu pågår vid havsområdet.