Hoppa till huvudinnehåll

Lappträsk höjer skatten – stora investeringar i skola och reningsverk ligger bakom

Lappträsk kommunkansli.
Lappträsk kommunkansli. Bild: YLE/Bettina Aspfors Lappträsk,lappträsk kommunalgård

En höjning på en halv procentenhet ska ge kommunen en ökning av skatteinkomsterna med närmare 200 000 euro.

År 2020 höjs skattesatsen i Lappträsk från 20,5% till 21%.

Det beslöt kommunfullmäktige i Lappträsk vid sitt möte på onsdag (13.11).

Enligt kommundirektör Tiina Heikkas beredning är det nödvändigt med skattehöjning eftersom kommunen står inför stora investeringar.

Det handlar bland annat om att förstora och bygga ut Kirkonkylän koulu samt att förnya reningsverket för avloppsvatten.

Senaste skattehöjningen för 7 år sedan

Medeltalet för kommunernas skattesatser för innevarande år är 19,88%.

För enbart de nyländska kommunerna är medeltalet 18,66%.

Om man räknar ut medeltalet på årets skattesatser i kommuner av samma storleksklass som Lappträsk (2 000 – 5 000 invånare), är skatteprocenten 21,17%.

Av de små kommunerna i Östra Nyland har Lappträsk i år den lägsta skattesatsen.

Skattesatshöjningen på 0,5% innebär tilläggsinkomster på cirka 180 000.

Skatteintäkterna under nästa år beräknas till 9,120 miljoner euro. Av den summan utgör intäkterna från kommunalskatten 7,933 miljoner euro.

Lappträsk har senast höjt skattesatsen år 2012.