Hoppa till huvudinnehåll

Motionsgrupp med specialbehov missnöjda med kommunal konditionssal i Ingå - vill fortsätta träna på privat gym

Motionssal
Det privata gymmet har inte rättigheter för medicinsk rehabilitering, även om lokalerna i övrigt är ändamålsenliga. Konditionssalen på bilden har inget med det aktuella gymmet att göra. Motionssal Bild: Mikael Crawford/Yle motionssalar,gym,styrketräning,motion

I Ingå har en grupp människor med specialbehov tvingats sluta använda ett privat gym för sin motionsgrupp. I stället måste gruppen använda ett kommunalt gym.

Handikapprådets ordförande har blivit kontaktad av gruppen - som har uttryckt sitt missnöje med kommunens gym på ett flertal punkter. Gruppen har påtalat brister i omklädningsrummet och brister i redskapen som dessutom inte är ändamålsenliga för gruppens specialbehov vid konditionsträning.

Gruppen har därför önskat att få återgå till det privata gym som de anlitat tidigare och som kommunen har betalat för.

Kommunen: Den privata konditionssalen saknar tillstånd för medicinsk neurologisk rehabilitering

Handikapprådet bad grundtrygghetsnämnden i Ingå ta ärendet till behandling. Nämnden konstaterar att kommunen har rätt att erbjuda medicinsk rehabilitering samt den övriga rehabilitering som gruppen är i behov av.

Det privata gymmet har ändamålsenliga lokaler. Problemet är att de inte har de rättigheter som krävs för att gymmet ska få erbjuda medicinsk rehabilitering. Ansvarspersonen vid gymmet uppger enligt kommunen också att det privata gymmet inte kommer att skaffa rättigheterna, eftersom det blir för dyrt.

Hälsocentralens rehabiliteringsarbetsteam har därför inte kunnat bevilja fortsatta betalningsförbindelser för medicinsk neurologisk rehabilitering vid det privata gymmet. Också grundtrygghetsnämnden har nu för sin del slagit fast att det privata gymmet inte kan beviljas betalningsförbindelser så länge de saknar rättigheterna för medicinsk neurologisk rehabilitering.

Gruppen erbjuds nu i stället rehabilitering kommunalt, i hälsovårdscentralens fysioterapilokaler.

Träning på kommunens gym tills vidare

Grundtrygghetsnämnden konstaterar ändå att kommunen kunde stöda motion för specialgrupper men att då inte skulle handla om medicinsk rehabilitering.

Tills vidare fortsätter alltså gruppen att träna i de kommunala lokalerna, och inte i det privata gymmet.