Hoppa till huvudinnehåll

Rapport: Barn drabbas hårdast av klimatförändringen

Ett plakat där det står Rädda vår framtid.
De unga har insett att det är deras framtid som står på spel och därför är de en vanlig syn på klimatdemonstrationer. Ett plakat där det står Rädda vår framtid. Bild: Yle/Sofi Nordmyr klimat,klimatförändring,vasa

Klimatuppvärmningen hotar en hel generations hälsa ifall man inte omedelbart gör någonting åt utsläppen av fossila bränslen, visar rapporten Lancet Countdown. Barn är särskilt utsatta av problemen klimatförändringen förorsakar.

Enligt forskarna bakom rapporten är många av de hälsoeffekter som följer med klimatförändringen extra allvarliga för barn, eftersom de fortfarande växer och ännu inte har utvecklat sitt immunförsvar.

Dessutom kommer barnen att leva längre med problemen klimatförändringen förorsakar.

Matbristen slår extra hårt mot barn och redan nu ser man mindre skördar av ris, majs och vete. Ett undernärt barn kan få livslånga men eftersom bristen på mat försämrar immunsystemet.

Undernäring hos barn under fem år kan också leda till bestående utvecklingsskador.

Luftföroreningarna orsakar för tidig död

Förutom matbrist och undernäring för klimatförändringen enligt rapporten med sig också hälsorisker som luftföroreningar och infektionssjukdomar.

Under de senaste 30 åren har vibrio-bakterien som är orsaken till farliga diarrésjukdomar ökat. Sjukdomar som malaria och denguefeber som sprids av myggor har också ökat.

Dessutom försätts människor i fara av markbränder och översvämningar.

De som bor i städer hotas däremot av hälsoproblem som uppkommer av luftföroreningar. År 2016 uppskattade man att kolkraftverk förorsakade att en miljon människor dog en för tidig död.

Andelen förnybara energikällor har ökat

Men forskarna ser inte bara orosmoln. Enligt rapporten har andelen förnybara energikällor ökat kraftigt.

Tack får också att ungefär hälften av länderna som studerats har tagit fram särskilda beredskapsplaner för att möta klimatförändringarna.

- Om världens länder lyckas leva upp till Parisavtalet så kan en värld som når nollnettoutsläpp av växthusgaser bli verklighet, skriver forskarna i rapporten.

Bakom rapporten står 120 experter från bland annat Världshälsorganisationen WHO och Världsbanken. Rapporten utkommer årligen.