Hoppa till huvudinnehåll

Antalet olyckor har minskat på riksväg 6 i Lovisa och Lappträsk - polisen: Den nya kameraövervakningen ger resultat

Kamerastolpe med plåtpolis.
En av de nya plåtpoliserna i Liljendal. Kamerastolpe med plåtpolis. Bild: Yle/Mikael Kokkola trafikövervakning,Trafiksäkerhetskamera,hastighetsövervakning,trafikkamera

På sträckan Lovisa-Kouvola har antalet olyckor, enligt polisens statistik, minskat från 16 till 7. Medelhastigheten har också sjunkit.

I ett pressmeddelande redogör polisen för effekten av den nya kameraövervakningen. På riksväg 6 aktiverades stolparna i september, men de fanns på plats redan tidigare i år.

Polisens statistik visar att de nya stolparna för kameraövervakning längs riksväg 4 och 6 har minskat på antalet olyckor och sänkt hastigheterna på de aktuella vägavsnitten.

- Vi är nöjda att vi har lyckats förbättra trafiksäkerheten på dessa vägar där rikligt med väganvändare är i farten, säger polisinspektör Heikki Ihalainen vid Polisstyrelsen.

Kamerastolpe med plåtpolis.
De nya kamerorna fungerar med radarteknik. Kamerastolpe med plåtpolis. Bild: Yle/Mikael Kokkola trafikövervakning,Trafiksäkerhetskamera,hastighetsövervakning,trafikkamera

Inga dödliga olyckor

På sträckan Lovisa-Kouvola har antalet olyckor minskat under perioden april-september.

År 2016 inträffade 16 olyckor, men under samma period i år bara sju. År 2017 skedde elva och 2018 nio olyckor.

Enligt Trafikledsverkets automatiska hastighetsmätningar var snitthastigheterna också lägre under september-oktober i år. År 2016 registrerades hastigheten 91,5 km/h och 2019 hade den gått ner till 87,8 km/h.

Under perioden januari-augusti avled ingen på riksväg 6 varken 2019 eller 2018. Under nämnda period var antalet skadade fyra 2019 och tre 2018.

Nu heltäckande kameraövervakning

De nya stolparna för kameraövervakning restes hösten 2018 längs avsnitten Lusi-Vaajakoski och Lovisa-Kouvola. Övervakningen inleddes 11.7.2019 vid en övervakningspunkt.

Från bägge områdena har sammanlagt ca 2 100 böter eller ordningsböter och ca 1 800 anmärkningar delgivits.

Enligt polisinspektör Heikki Ihalainen utökades antalet trafiksäkerhetskameror stegvis under året.

- De nya kamerorna fungerar med radarteknik. Mätningen görs enligt samma trösklar för ingripande som med de gamla kamerorna och på ett avstånd av några tiotals meter före stolpen, säger han.