Hoppa till huvudinnehåll

Nu kommer fjärrstyrningen av fartyg på allvar - det internationella utvecklingsarbetet leds från Åbo

Fyra herrar står kring bordet vid Kongsbergs fartygssimulator, som föreställer ett bord från vilket man kan fjärrstyra ett fartyg.
Anton Westerlund, chef för Kongsbergs enhet i Åbo, Markus Laurinen, programchef, Olli Rantanen, vd, Oskar Levander, ansvarig för koncept och innovation. Simulatorn föreställer ett kontrollbord för fjärrstyrning från land. Fyra herrar står kring bordet vid Kongsbergs fartygssimulator, som föreställer ett bord från vilket man kan fjärrstyra ett fartyg. Bild: Marie Söderman/Yle Kongsberg Gruppen,oskar levander

En framtid med fjärrstyrda fartyg kommer allt närmare. Inom några år räknar teknologikoncernen Kongsberg med att de första bogserbåtarna fjärrstyrs med system som har utvecklats vid Kongsberg i Åbo.

- Vi ser ett klart ökat intresse för fjärrstyrda och autonoma fartyg på marknaden. Varje dag kommer det nya projekt och samhället verkar nu vara redo. De intresserade kunderna finns i Nord- och Centraleuropa, Asien och Nordamerika, säger Oskar Levander.

Levander är chef för koncept och innovation vid Kongsberg Maritime och är en av dem som 2013 började skapa en modell för fjärrstyrning av fartyg.

- Just nu ser vi störst intresse för fjärrstyrning av bogserbåtar och landsvägsfärjor, det är fartyg som opererar lokalt. För dem räcker det att få godkännande av ett lands myndigheter. De projekt som opererar på internationella vatten är mer komplicerade och kommer att ta lite längre tid att förverkliga.

För ett år sedan sedan testades tekniken då färjan Falco fjärrstyrdes från Åbo.

Tanken på ett stort fartyg som tar sig fram på havet med tom kommandobrygga kan kännas främmande, men enligt Levander är säkerheten hög också vid fjärrstyrning. Dessutom räknar man med att fjärrstyrning skulle spara stora pengar.

Oskar Levander står framför en stor skärm och pekar på en videoanimation.
Oskar Levander visar hur en framtida kontrollcentral kan se ut på land. Oskar Levander står framför en stor skärm och pekar på en videoanimation. Bild: Marie Söderman/Yle Kongsberg Gruppen,autonoma fartyg

- På bogserbåtar kan personalkostnaderna uppgå till 70 procent av verksamheten eftersom väntetiderna på fartygen kan bli långa. Då är det bättre att personalen sitter i ett kontrollcentrum och att man mer effektivt utnyttjar den personal som finns, säger Levander.

75 till 95 procent av olyckor på havet beror på mänskliga misstag och det är ofta besättningen som skadas vid olyckor.

- Olyckor beror ofta på att besättningen har varit trött, överbelastad eller på fel ställe. Ett automationssystem som övervakar omgivningen är alltid lika alert och besättningen är trygg på land, säger Levander.

Fler arbetstagare behövs

Anton Westerlund är från och med hösten 2019 chef för norskägda Kongsbergs utvecklingsenhet i Åbo.

Eftersom han i många år jobbade som skeppsbefäl på kryssningsfartyg på rutten Åbo-Stockholm får han numera ofta frågan hur det känns för en tidigare överstyrman att jobba med att fartyg ska styras från land.

- Det intressanta här är att vi på ett mer effektivt sätt kan utnyttja den mycket kunniga personalen, vilket gynnar redaren. Vissa segment kan vi göra effektivare från land, så att ett mindre antal operatörer kan jobba med en stor flotta av fartyg, förklarar Westerlund.

Närbild på Anton Westerlund.
Anton Westerlund är chef för Kongsbergs enhet i Åbo. Närbild på Anton Westerlund. Bild: Marie Söderman/Yle Kongsberg Gruppen,fjärrstyrda fartyg

Kongsbergs verksamhet i Finland var tidigare en del av Rolls-Royce. Köpet av Rolls-Royce i våras ledde till personalminskningar också i Åbo, men det berodde enligt Westerlund på att vissa funktioner överlappade varandra och verksamheten inom bolaget behövde harmoniseras.

Vid Kongsberg i Åbo jobbar i dag ett trettiotal personer med design och mjukvaruutveckling eller i olika ingenjörsuppdrag. Kongsberg kommer nu att behöva stärka sin kompetens och ska inom kort anställa ett tiotal personer, såsom ingenjörer eller personer som behärskar mjukvaruutveckling eller kodning.

Förutom enheten i Åbo har Kongsberg också verksamhet i Raumo och i Karleby. I Raumo tillverkas propellrar, i Karleby jetdrivna farkoster.

I Finland jobbar totalt drygt 500 personer inom Kongsberggruppen. Globalt har Kongsberg över 7 000 anställda i 34 länder.