Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsminister Kaikkonen inleder regionaliseringsutredning – 13 000 arbetsplatser berörs inom försvarsförvaltningen

Försvarsmaktens helikoptrar deltog i sjöräddningsövningen utanför Replot. Helikoptern lyfter från Vallgrunds sjöbevakningsstation.
Försvarsmaktens helikoptrar deltog i sjöräddningsövningen utanför Replot. Helikoptern lyfter från Vallgrunds sjöbevakningsstation. Bild: Yle/Joni Kyheröinen försvarsmakten,sjöräddning,södra vallgrund

Försvarsministeriet inleder en utredning för att regionalisera sina förvaltningsområden. Syftet med utredningen är enligt försvarsminister Antti Kaikkonen (C) att se ifall det är möjligt att fördela arbetsplatserna inom försvarets förvaltningsområden jämnare i hela landet.

Utedningen berör hela förvaltningsområdet, alltså försvarsmakten, försvarsförvaltningens byggverk och försvarsministeriet, säger Kaikkonen.

Antti Kaikkonen står vid park och ser snett in i kameran.
Antti Kaikkonen. Antti Kaikkonen står vid park och ser snett in i kameran. Bild: harri fagerholm Antti Kaikkonen

– Vi reder ut ifall det är möjligt att regionalisera arbete inom försvarsförvaltningen så att arbetsuppgifterna kunde utföras på flera ställen i landet.

Regionaliseringsutredningen ska se över 13 000 arbetsplatser inom försvarsförvaltningen.

– Alla arbetsuppgifter är antagligen inte sådana som går att ändra på, men en del av dem kanske är det, säger Kaikkonen

Expert: Ha inte för höga förhoppningar

Timo Aro, expert på regional utveckling, varnar för att ha för höga förhoppningar vad gäller reformer av det här slaget. Flyttrörelsen som urbaniseringen gett upphov till begränsar möjligheterna hos dylika reformer.

Timo Aro står vid träd med röda löv och ser in i kameran.
Timo Aro. Timo Aro står vid träd med röda löv och ser in i kameran. Bild: YLE/Joni Tammela Timo Aro

– Trots att utredningen gäller ett stort antal arbetsplatser kommer eventuella reformer antagligen att beröra endast en begränsad grupp arbetstagare, säger Aro.

Syftet med utredningen passar ändå enligt Aro in i dagens arbetsliv. Trots det konstaterar han att exempelvis möjligheter till distansarbete redan funnits inom statsförvaltningen.

Aro är också fundersam över hur den brist på arbetskraft som drabbar regioner och arbetsmarknadens matchningsproblem går ihop med regionaliseringsprojekten.

''Det är bra att man utreder regionalisering med ett nytt perspektiv''

De utredningar som nu är i görning tyder på att man har ett nytt perspektiv på regionalisering. Det handlar alltså inte om att flytta hela ämbetsverk, utan man planerar att flytta arbetsuppgifter och förnya arbetssätten.

Ministerierna utreder vilka uppgifter går att sköta på annat håll än i ämbetsverken i Helsingfors samt vilka uppgifter som går att flytta från en ort till en annan.

Enligt professor emeritus Hannu Katajamäki på Vasa universitet, som är specialiserad på regionala frågor, har man inte lyckats skapa bra lösningar genom att tvångsflytta enheter. Katajamäki anser att det är bra att man nu tänker om då man utreder regionalisering.

– Arbete är inte lika beroende av tid och rum i dag som tidigare, säger Katajamäki.

''Distansarbete har underutnyttjas''

Katajamäki konstaterar att man kunde skapa gemensamma arbetsrum runt om i landet för dem som jobbar inom statsförvaltningen.

– En jurist som jobbar för ett ämbetsverk i Helsingfors kan jobba på annat håll med en bra uppkoppling.

Katajamäki berättar att trots att det har funnits möjligheter för distansarbete har man inte utnyttjat möjligheterna till fullo.

– Det är en bra sak att man funderar på att förbättra de här möjligheterna då regionaliseringen utreds, säger Katajamäki.

I försvarsministeriets utredning har man också tagit reda på om man kunde utnyttja utrymmen bättre som arbetsrum för de anställda inom försvarsförvaltningen. Försvaret besitter ett stort antal avdelningar och byggnader runt om i landet.

– I bästa fall kan både arbetstagaren och arbetsgivaren dra nytta av det här, så länge som man finner bra lösningar. Dataskyddet måste såklart beaktas i de här frågorna, säger Kaikkonen.

Enligt minister Kaikkonen har försvarsförvaltningens utredning sin grund i regeringsprogrammet.

Artikeln är en översättnig av Tero Valtanens artikel Puolustusministeri käynnistää 13 000 työpaikkaa koskevan alueellistamisselvityksen: "Katsotaan voisiko työtehtäviä sijoittaa hajautetummin publicerad av Yle Uutiset den 17.11.2019.