Hoppa till huvudinnehåll

Olagliga brasor, skräp och hundar som springer lösa – utflyktsrazzior i Noux lyfter fram nationalparkernas utmaningar

En höstig bild tagen uppe på ett berg. I bilden syns löv som är gula och orange och utsikten är över en liten sjö.
Mängden olagliga brasor och hundar som springer löst har enligt Henrik Jansson ökat. En höstig bild tagen uppe på ett berg. I bilden syns löv som är gula och orange och utsikten är över en liten sjö. Bild: Charlotte Lindberg Noux,Noux nationalpark

Under tio år har besökarantalet i Noux nationalpark nästan fördubblats. Naturturismen ökar, men samtidigt ökar också ett trist beteende bland besökarna.

Speciellt under veckosluten fylls parkeringsplatserna vid Noux nationalpark av barnfamiljer, vandrare och friluftsmänniskor som vill spendera en dag ute i den friska luften. Den cirka 50 kvadratkilometer stora nationalparken lockar, men allt fler verkar glömma bort vett och etikett ute i naturen.

Olagliga brasor, hundar som springer lösa, skräp på marken, buller och oljud - bland annat det här stötte jakt- och fiskeövervakare från Forststyrelsen på då de ordnade utflyktsrazzior i Noux nationalpark i september.

- Tanken bakom razziorna var att lyfta fram de utmaningar vi har i våra nationalparker. Vi har fått mycket respons från besökarna och vi har själva också märkt att det sker en hel del som inte hör till nationalparkerna, säger Henrik Jansson som är regiondirektör för kusten vid Forststyrelsen.

Nuukiosn kansallispuiston polkukyltti
I Finland finns det 40 nationalparker. Enligt besökarantalet är Pallas-Ylläs nationalpark i Lappland den mest populära, men Noux kommer som en god tvåa.. Nuukiosn kansallispuiston polkukyltti Bild: Metsähallitus Noux nationalpark

Övervakarna fick bland annat släcka olagliga brasor, säga till om skräpande och påpeka att hundar inte får springa fritt i skogen.

- De träffade mycket folk varav de flesta var ute på utflykt. Allt gick till så som det ska, men tyvärr stötte de också på olagliga eldstäder och störande beteenden, vilket ledde till att övervakarna i vissa fall måste ge ut varningar, säger Jansson.

Den här gången blev ingen av besökarna bötfälld, även om Forststyrelsens övervakare har rätt att skriva ut böter.

Inträde till nationalparken?

Skräp och tomflaskor är ingen ovanlig syn i skogen, men vad borde man göra för att råda bot på det?

Det kostar att städa undan skräpet och det har spekulerats ifall man borde ta i bruk en inträdesavgift till nationalparken som skulle täcka städkostnaderna.

Den frågan är ändå problematisk.

- Det är en intressant idé som bör utredas men grundidén med nationalparkerna är att de ska vara till för alla och att alla ska ha möjligheten att gratis gå ut i naturen, säger Jansson.

Enligt honom jobbar Forststyrelsen också med att göra nationalparken mer tillgänglig för alla, speciellt för personer som inte har lätt att röra sig i skogen.

Som en statlig organisation kan Forststyrelsen inte samla in pengar i inträdessyfte.

Henrik Jansson framför sjön i Kurjenrahka Nationalpark
Henrik Jansson understryker att det behövs mer information om hur man ska bete sig ute i nationalparkerna och skogarna. Henrik Jansson framför sjön i Kurjenrahka Nationalpark Bild: Amanda Vikman/Yle person,henrik jansson

Vett och etikett i skogen

Utflyktsrazziorna togs ändå bra emot och det var ett sätt för Forststyrelsen att se vad som egentligen händer på skogsstigarna och bergsklipporna.

- Utgående från den respons vi fått ser det ut som att det finns ett behov av att ordna liknande övervakningstillfällen i framtiden, men i vilken form det blir är ännu under arbete, säger Jansson.

Den största orsaken till att besökarna bygger upp en eldstad på ett olagligt ställe eller reser upp ett tält där man inte får övernatta, är enligt Jansson helt enkelt brist på kunskap.

- Vi har ju specifika regler i nationalparkerna om var man får resa tält. I nästan hundra procent av fallen handlar det om att man helt enkelt inte vet, vilket betyder att vi måste bli bättre på att ge ut information om vett och etikett ute i skogen.

Noux nationalpark har särskilda områden där det är tillåtet att resa tält och bygga upp en lägereld.

Naturliv och utflykter allt mer populärt

Det är allt mer populärt att spendera en dag ute i skogen och det märks i nationalparkerna runt om i landet.

- Under 2000-talet har besökarantalet tredubblats och populariteten ökar hela tiden, säger Jansson.

Graf över besökarantal i Noux åren 1994-2018.
Besökarantalet i Noux nationalpark har vuxit rejält under de senaste åren. Graf över besökarantal i Noux åren 1994-2018. Noux

Enligt honom kan man se ett mönster i att nationalparker i södra Finland har allt fler besökare, särskilt i närheten av större städer.

Naturturismen har ökat men enligt Jansson kommer den lokala och regionala användningen av nationalparkerna att öka ännu mer i framtiden.

- Man vill komma ut i naturen, komma ut och ta det lugnt och då är det nog nationalparken man vill gå till.

Läs också