Hoppa till huvudinnehåll

“Vi har inte sett en liknande polarisering sedan Vietnamkriget” - Better Angels vill bekämpa den politiska tudelningen i USA en workshop åt gången

Amerikansk flagga som är skuren itu.
Den politiska tudelningen i USA har ökat. Organisationer som Better Angels försöker motarbeta utvecklingen. Amerikansk flagga som är skuren itu. Bild: All Over Press USA,polarisering (samhälle),tudelning i USA

Få har missat att USA idag är ett tudelat land. Den politiska polariseringen är verklig och den har ökat.

I en ofta citerad gallupfråga uppger 45 procent av demokratiska väljare att de skulle bli besvikna, ifall deras barn gifter sig med en republikan.

På motsvarande sätt tycker 35 procent av republikanerna att det vore olyckligt om barnet väljer att gifta sig med en demokrat.

För femtio år sedan var motsvarande siffra 4 procent för både demokrater och republikaner.

USA har under senare år allt starkare delats in i demokrater och republikaner, abortmotståndare och abortförespråkare, i dem som kräver striktare vapenlagar och andra som motsätter sig dem, i folk som tycker invandring är bra för USA och andra som vill skärpa invandringspolitiken. Listan kunde förlängas avsevärt.

Man kan debattera huruvida valet av Donald Trump till president påskyndat polariseringen, men i verkligheten var trenden tydlig redan långt innan Trump valdes.

Man kan tycka att det är normalt i en demokrati att folk tycker olika och visar det. Men många amerikaner är oroade och tycker den växande tudelningen är destruktiv.

Vissa av dem har skridit till åtgärder för att motarbeta utvecklingen.

Liberaler och konservativa runt samma bord: "Den första regeln är att inte försöka förändra någon annans åsikt"

Medborgarorganisationen Better Angels jobbar för att “minska på den politiska polariseringen i USA genom att föra samman liberaler och konservativa för att förstå varandra bortom stereotypa föreställningar”.

Det är skäl att ta reda på vad det innebär i praktiken.

Ciaran O´Connor jobbar med digital marknadsföring för Better Angels. Han svarar i telefon hemma i Los Angeles.

- Vårt mål är att minska på demoniseringen av motparten och komma bort från dagens tribalism. Vi försöker fokusera på det som förenar människor.

Det sker genom att locka människor med diametralt olika samhällssyn till gemensamma möten. Organisationen talar om workshopar.

Den första workshopen ordnades i delstaten Ohio strax efter presidentvalet 2016. Tio anhängare till Hillary Clinton och tio Donald Trump-anhängare samlades runt ett och samma bord.

- Det var en framgång. Efteråt kände deltagarna betydligt mindre fientlighet gentemot den andra sidan.

Workshoparbetet bygger på en modell som utvecklats av familjeterapeuten och professorn William Doherty.

I en typisk workshop deltar fem till sju personer som sympatiserar med demokraterna, och lika många republikaner. En eller flera moderatorer leder diskussionerna.

Ciaran O´Connor är volontär vid medborgarorganisationen Better Angels.
De vill motarbeta polariseringen i USA. Ciaran O´Connor är volontär vid Better Angels. Ciaran O´Connor är volontär vid medborgarorganisationen Better Angels. Bild: Privat: Ciaran O´Connor USA,Republikanska partiet,Demokratiska partiet i USA,Better Angels

Det finns några grundförutsättningar och regler, som deltagare väntas respektera.

- Den första regeln är att ingen kommit hit för att förändra någon annans åsikt.

En annan regel är att all form av skällsord och kränkande ordbruk är förbjudet, berättar O´Connor.

- Precis som på dagis.

Fokus ligger på att förstå och bli medveten om de stereotypiska uppfattningar man kanske bär på.

Men vad händer om folk bryter mot reglerna och börjar gräla med varandra?

- Det sker mycket sällan. De som anmält sig till workshoparna har gjort det frivilligt och det är sällan att någon bryter mot reglerna, eftersom allt är mycket strukturerat.

- Om någon trots det inte klarar av att följa anvisningarna, så ber vi personen avlägsna sig.

O´Connor berättar om ett möte från en av de första sammankomsterna.

- Vi hade bland deltagarna en kristen, konservativ tidigare polis som var Trump-supporter och en man som hade kommit till USA från Iran och hade liberala värderingar. Båda såg på varandra med ömsesidig misstro.

Mötet öppnade upp för en ömsesidig förståelse.

- Efteråt märkte båda två att de gillade varandra. Det ledde till att polismannen gästade en mässa som iraniern gick till, medan iraniern senare besökte kyrkan i polismannens församling.

Better Angels planerar också att ordna debatter i framtiden.

Better Angels-volontär: Medier och medievanor driver polariseringen

Better Angels har vuxit på tre år och har idag ungefär 8 000 medlemmar och 1 000 frivilliga.

Det handlar inte bara om att ordna möten mellan folk med politiskt motsatta värderingar. En stor del av arbetet bygger också på att föra fram ett mer konstruktivt budskap i medierna.

Symbolerna för demokraterna (åsnan) och republikanerna (elefanten) i USA
Den ideologiska klyftan mellan demokrater och republikaner har ökat på senare år. Det oroar många. Symbolerna för demokraterna (åsnan) och republikanerna (elefanten) i USA Bild: imago images / Dean Pictures/ All Over Press Presidentvalet i USA 2020,USA,Demokratiska partiet i USA,Republikanska partiet,presidentval,symboler

I O´Connors analys har medier starkt medverkat till den polariserande utvecklingen.

- Medier gynnas av konflikt. Det är lättare att få människor att klicka på artiklar som presenterar stereotyper av olika slag.

De medievanor många har spelar också en roll, anser O´Connor.

- Folk samlas runt likasinnade ute på nätet. Man möter sällan dem som tänker annorlunda. Om jag är liberal, är det jag får veta om hur konservativa tänker ofta ett resultat av det som andra liberaler säger på nätet.

Politiker då, vilken roll har de?

- Politiker vet, att om de angriper motparten så är det lättare att få synlighet i media och förmodligen också mer kampanjfinansiering.

Geografin har också betydelse. Urbaniseringen i USA har lett till att allt fler amerikaner flyttar till större städer vid kusten, som New York, Los Angeles eller San Francisco.

- De som bor på kusten tenderar att vara liberaler, medan folk som bor inne i landet och på rurala områden tänker konservativt. De här grupperna fjärmas allt mer från varandra och träffar varandra allt mer sällan.

"Den amerikanska demokratin bygger på människors förmåga att delta i den offentliga diskussionen"

Minskade politiska spänningar, färre fördomar och ökad förståelse för hur människor utanför den egna politiska bubblan tänker. Det låter visserligen bra.

Frågan är om vi kan se ett värde i att utmana våra egna synpunkter, eller ber vi hellre folk som tänker olika att dra åt helvete?

Men det räcker med att kort följa med den offentliga debatten eller det politiska spelet, och bilden kan snabbt framstå som ganska tröstlös.

Finns det någon väg ut ur trenden? Spelar det någon roll vad organisationer som Better Angels gör?

- Jag är säker på att vi skapat en positiv förändring hos många av dem som deltagit i våra evenemang, svarar O´Connor.

Sedan målar han upp en bredare bild.

- Alla rörelser som jobbat för social förändring har börjat på gräsrotsnivå.

- Alternativet är väl att säga, att alla som inte tänker som jag, är sämre människor. Men det är knappast realistiskt, eftersom folk har familjemedlemmar, vänner och kolleger som tänker annorlunda. Frågan är om vi kan se ett värde i att utmana våra egna synpunkter, eller ber vi hellre folk som tänker olika att dra åt helvete?

USA har tidigare också upplevt perioder av stark politisk tudelning, ända sedan inbördeskriget och slaveriet, fram till Vietnamkriget och vidare till de politiska spänningarna under slutet av 90-talet.


Hur ser du på dagens polarisering i ett historiskt perspektiv?

- USA är lika polariserat nu, som under 60-talet, då bland annat Vietnamkriget delade befolkningen. Det som sker idag, är att många ser politiska meningsmotståndare som fienden, inte som personer med avvikande åsikter.

- Vårt arbete, med Better Angels, har också en moralisk innebörd. Det handlar i grunden om hur vi förhåller oss till våra medmänniskor. I slutändan bygger den amerikanska demokratin på vår förmåga att delta i den offentliga diskussionen.

Läs också