Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetschef ställer sig tveksam till renovering av Träsk skola i Houtskär: "Renoveringen kan vara en risk jämfört med nybygge"

Träsk skola i Houtskär.
I dag finns skolan i Träsk, på vägen till Näsby. Träsk skola i Houtskär. Bild: Yle/Linus Hoffman träsk skola,Houtskär

Alternativet att renovera Träsk skola i Houtskär är riskabelt, anser stadens fastighetschef. I Houtskär är man kritisk till att renoveringen inte ser ut att vara ett av de alternativ som staden vill utreda, samtidigt som man är orolig över att all fokus läggs på de massiva skolinvesteringarna i Pargas.

Enligt det förslag som politikerna på bildningssidan får framför sig den här veckan ska staden helst gå vidare med två alternativ. Renoveringen av skolfastigheten är inte ett av dem.

Det första alternativet är att bygga en ny fastighet i Träsk, som inrymmer såväl småbarnspedagogiken och skolan. Det andra alternativet är att bygga en tilläggsbyggnad vid daghemmet i Näsby, även då är daghemmet och skolan under samma tak.

I de här båda alternativen skulle daghemmet och skolan ha ett gemensamt samlingsutrymme och matsal.

"Träsk är det enda vettiga alternativet"

Men skolan i Houtskär ska finnas i Träsk också i fortsättningen. Det anser Christer Friis (SFP), ordförande för Houtskärsnämnden.

Han är kritisk till att staden är beredd att slopa alternativet att renovera fastigheten i ett så tidigt skede av processen. Han vill inte att skolan flyttar till Näsby.

- Träsk är det enda vettiga alternativet. I Träsk finns bland annat en idrottshall, ett bollplan och en motionsslinga. Träsk ligger också mer centralt med tanke på barnens skolväg jämfört med Näsby, konstaterar Friis. Dessutom måste även daghemmet renoveras, konstaterar Friis.

Men renoveringen av Träsk skola är ett tveksamt alternativ, anser stadens fastighetschef Seppo Pihl. Därför tycker han att en ny byggnad eller en utbyggnad av daghemmet kunde vara bättre alternativ.

- En renovering av skolan är en risk och en utmaning. Det måste i så fall göras mycket noggrant, säger Pihl.

Renoveringen kostar åtminstone 700 000 euro

Enligt Pihl skulle det inte bli avsevärt dyrare att bygga en ny fastighet i Träsk, jämfört med att renovera den gamla skolan.

Om en ny fastighet byggs, kunde delar av den gamla skolan vara i användning såsom hyresbostäderna och slöjdsalen.

I nuläget har skolan med sina 21 elever ungefär 700 kvadratmeter till sitt förfogande. Det är frågan om rätt stora utrymmen, konstaterar Pihl.

Enligt en uträkning som presenterades i slutet av augusti, skulle renoveringen gå loss på cirka 700 000 euro.

Enligt Pihl höjs summan till en miljon euro om renoveringen görs så, att daghemmet flyttar till Träsk efter renoveringen.

Christer Friis ställer sig kritisk både till den utredning som gjorts angående skicket på fastigheten och de uträkningar som gjorts för renoveringen.

Enligt Friis har man inte gett noggrannare uträkningar om hur summan har räknats ut.

"Finns möjligheter till synergier"

Enligt stadens fastighetschef Seppo Pihl ser man nu efter många alternativ för att hitta den bästa lösningen.

Det är inte en dålig idé att samarbeta med andra parter, såsom församlingen och folkhögskolan på orten. Pihl ser många möjligheter till synergier.

En möjlighet kunde till och med vara att hyra in sig i en fastighet, säger Pihl. Ett alternativ som inte lockar Houtskärsbon Christer Friis.

Nu finns det en rädsla för att den stora helheten för skolfastigheterna i Pargas centrum ska äta budgetmedel från skolprojektet i Houtskär.

- Skolan är viktig med tanke på inflyttningen och gör orten mer attraktiv, säger Friis.

Både bildningsnämndens svenska sektion och bildningsnämnden ska diskutera de olika alternativen för skolan på sina möten på måndag och onsdag.