Hoppa till huvudinnehåll

Mera personal och ökat samarbete med Raseborgs sjukhus står på menyn för Lojo sjukhus nästa år

Lääkäri ja potilas
Det finns behov av tilläggsresurser till kardiologin. Arkivbild. Lääkäri ja potilas Bild: Derrick Frilund / Yle läkare,hälsocentraler,hälsostationer,socialsektorn,social- och hälsovårdsområden,social- och hälsovårdstjänster,Social- och hälsovårdsreformen (Sote),självbetjäning,hälsovård,blodprovstagning,sjukhushygien,medical glove

Lojo sjukhus planerar inrätta fyra nya läkartjänster i februari. Det står i budgetförslaget för nästa år. Samtidigt ska samarbetet med Raseborgs sjukhus intensifieras.

Sjukhuset i Lojo har tidigare anlitat köptjänster från Mehiläinen för jouren, men det skulle ha blivit för dyrt att fortsätta avtalet med producenten.

Istället vill man anställa fyra allmänpraktiserande läkare för jouren.

Övergången från att köpa läkartjänsterma till att inrätta nya tjänster väntas inte innebära några ökade kostnader. Den summa som tidigare användes för köptjänster läggs nu istället på personalkostnader.

Antalet som besöker jouren växer

Trycket på jourpolikliniken och andelen patienter till den specialiserade sjukvården har vuxit med sju procent under det senaste året. Det innebär att personalstyrkan måste öka med tre sjukskötare.

Utöver behovet av allmänläkare och sjukskötare så anses personalunderlaget och expertisen överlag vara tillräcklig vid Lojo sjukhus.

Kardiologin är ändå i behov av tilläggsresurser för att kunna sköta också patienter utanför sjukhusets område och därför inrättas också där en tjänst till.

Det finns också ett förslag på att intensifiera samarbetet med Raseborgs sjukhus. Patienter med pacemaker ska kunna gå på kontroller i Lojo och till mån av möjlighet vill man utvidga närservicen också på Raseborgs sjukhus.

Nytt datasystem innebär kostnader

En av de största förändringarna nästa år är att Lojo sjukhus tillsammans med bland annat Raseborgs sjukhus tar i bruk datasystemet Apotti i början av februari.

Det nya datasystemet kommer att innebära en del utgifter i utbildningskostnader och pengar för vikarier. Då systemet tas i bruk kommer det tillfälligt att behövas rejält med extra personal. Man har inrättat tidsbundna tjänster för ändamålet. Utöver Apotti så inverkar också kommunernas ansträngda ekonomi på samtliga av HUS sjukhus.

Behovet av mera personal och de uppskattade kostnaderna för det nya datasystemet diskuterades på Lojo sjukvårdsområdes nämnds möte i torsdags (14.11).

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland