Hoppa till huvudinnehåll

Pedersöre föreslås satsa över 15 miljoner på nya skolor

Bennäs skola i Pedersöre
Bennäs-Östensö ska få en ny skola. Styrelsens förslag är att den byggs intill Pedersheim. På bilden nuvarande Bennäs skola. Bennäs skola i Pedersöre Bild: Yle/Kjell Vikman Skola,Bennäs,Pedersöre

Pedersöre siktar på ett överskott på en knapp miljon nästa år. Investeringarna på 3,4 miljoner innehåller planeringspengar för nya skolor i Sandsund och Bennäs-Östensö.

2018 blev ett minusår och det blir det också i år. Men nästa år siktar Pedersöre på att vända trenden. Detta enligt styrelsens förslag till fullmäktige.

Överskottet nästa år bygger i hög grad på en skattehöjning från 20,5 till 21 procent. Höjningen väntas dra in 700 000 euro mer i skatteintäkter.

Färre timresurser för skolorna

Det sparas också in.

– Vi tar till exempel bort 25 timmar av skolornas timresurs och går åt lite på alla sektorer. Men det är ändå mest kosmetiska förändringar, säger kommundirektör Stefan Svenfors i ett pressmeddelande.

De största orosmomenten i budgetförslaget är social- och hälsovården och specialistvården.

- Går de här sektorerna över budget, minskar det förväntade överskottet snabbt, säger Svenfors.

Stefan Svenfors, kommundirektör i Pedersöre
Stefan Svenfors. Stefan Svenfors, kommundirektör i Pedersöre Bild: Johanna Överfors/YLE stefan svenfors

Två stora skolprojekt på totalt 15,5 miljoner

Investeringarna uppgår till 3,4 miljoner, där den största investeringen är renoveringen av kommungårdens gamla del för 830 000 euro.

Sett några år framåt väntar två större skolprojekt. Nya Bennäs-Östensö skola börjar byggas 2021 och kommunstyrelsens förslag är att den ska placeras på tomten intill Pedersheim i Bennäs.

Projektet för Sandsund skola (nuvarande Kyrkoby skola) har ändrat karaktär. Man väljer att bygga nytt istället för att renovera och bygga till. Även här är det byggstart 2021.

Nya Sandsund skola kostar 9 miljoner, Bennäs-Östensö 6,5 miljoner.

Skuldbördan ökar

På grund av de stora skolinvesteringarna förväntas skuldbördan öka. År 2022 beräknas lånen uppgå till 45 miljoner euro, vilket innebär en skuldsättning på 4 018 euro per invånare.

Kommunfullmäktige håller sitt budgetmöte måndagen den 25 november. Då behandlar man också det formella beslutet att dra in Östensö och Bennäs skola.