Hoppa till huvudinnehåll

Planerna på båthamn i Gammelboda i Ekenäs sväller - kan ha plats för 100 båtar

En strand med stenar och vass där en småbåtshamn ska byggas i Gammelboda.
Det här omådet på Parkudden i Gammelboda, Ekenäs, har varit en plats för stockflottning. Nu planeras en hamn på området. En strand med stenar och vass där en småbåtshamn ska byggas i Gammelboda. Bild: Marica Hildén / Yle Raseborg,Västnyland,Ekenäs,gammelboda småbåtshamn

Det blir dyrare än beräknat att bygga en småbåtshamn för större båtar i Gammelboda i Ekenäs. I Norra hamnen vill invånarna ha bort hanteringen av småbåtar som skapar osäkerhet.

Raseborgs stad har i några år planerat en hamn i Gammelboda i Ekenäs. Tanken var att man skulle kunna sjösätta och ta upp båtar som är över nio meter långa och väger över fyra ton.

Nu har en ny utredning gjorts och planerna är betydligt större.

I den nya utredningen pratar man om en småbåtshamn med 100 båtplatser och 70 parkeringsplatser.

Den gamla planen på upptagning och sjösättning av större båtar är kvar.

Småbåtshamnen finns längs ett strandområde som man ser från Baggövägens bro, nedanför bostadsområdet som finns längs Parkuddsvägen.

En strandlinje med vass i Gammelboda där Raseborgs stad planerar en småbåtshamn.
Vyn från bron på Baggövägen kommer att ändras radikalt om planerna på en småbåtshamn godkänns. En strandlinje med vass i Gammelboda där Raseborgs stad planerar en småbåtshamn. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Raseborg,Västnyland,gammelboda småbåtshamn

Det som är klart är att det blir dyrare än de tidigare planerna. De nya kostnaderna uppgår till 1,2-1,4 miljoner euro.

I den summan ingår bryggor, betong- och bottenkonstruktioner, muddringar och arbeten som utförs på markområdet.

Betydligt billigare planer 2017

Då man läser projektplanen från 2017 räknar staden med en kostnad på 135 000 euro.

Då pratade man om att bygga båtupptagningsplats och båtbrygga, men när vi kommer till 2019 har planerna svällt ordentligt och det talas om en småbåtshamn.

I en ny konsultrapport som staden beställt kan man bland annat läsa att muddringen av hamnbassängen och infrastrukturen i hamnen beräknas kosta 857 000 euro. Pontonbryggorna beräknas kosta över 300 000 euro.

Före detta stadsdirektörs företag är planeringskonsult

Nämnden valde i början av året Be Done Implemented Solutions till planeringskonsult för hamnen. Företaget ägs av Mårten Johansson som tidigare var stadsdirektör i Raseborg.

En planritning över en planerad småbåtshamn.
Så här tänker man sig att hamnen i Gammelboda ska se ut enligt de nya planerna. En planritning över en planerad småbåtshamn. Bild: Raseborgs stad Raseborg,Planritning,gammelboda småbåtshamn

I konsultrapporten står det att kostnaderna är för stora för att få lönsamhet i hela investeringen. En viktig faktor för hamnens lönsamhet är hur kostnaderna för investeringen fördelas mellan staden och operatören.

Hamn i samarbete med ett företag?

Tekniska nämnden beslöt redan 2017 att förverkliga småbåtshamnen i samarbete med ett företag.

Nämnden ska på tisdag (19.11) diskutera om staden fortfarande ska gå vidare med planerna som ett samarbetsprojekt.

Det finns också två andra alternativ, skriver tekniska direktören Jan Gröndahl i beredningen till nämndens möte: hamnen förverkligas som ett kommunalt projekt eller så säljs hamnområdet då tillstånden är klara.

Stort behov av plats för stora båtar

Det finns ett stort behov i Raseborg att ha en plats där man kan sjösätta och ta upp båtar som är längre än nio meter och väger över fyra ton.

De platser som staden har i Norra hamnen och i Jägarbacken är främst avsedda för små båtar.

Staden konstaterar att de här ställena inte är lämpliga för de båtar som nu planeras i Gammelboda.

Oroliga invånare i Norra hamnen

Invånarna i fastighetsbolaget Bostads Ab Port 19 i Norra hamnen i Ekenäs har skrivit ett brev till Raseborgs stadsstyrelse där man uttrycker oro över sjösättning och upptagning av båtar på området.

Tidigare var det ett öppnare område, men nu bor folk där, det finns en restaurang och ett populärt promenadstråk.

Kajen där båthanteringen sker är alldeles för trång och bara ett tiotal meter från ett av husen, skriver bostadsbolagets disponent.

Bolaget anser att staden bör anvisa en lämpligare plats för sjösättning och upptagning av större båtar.

Båthanteringen föreslås fortsätta i Norra hamnen

Tekniska nämnden ska också diskutera det här ärendet på sitt möte och ge ett utlåtande till stadsstyrelsen.

Förslaget är att hanteringen av båtar måste kunna fortsätta i Norra hamnen eftersom det inte finns ett ställe för sådant i Ekenäs.

I förslaget till nämndens möte står det också att den som sysslar med båtarna måste skärpa säkerheten eftersom områdets karaktär förändrats.

Det måste finnas ett tillräckligt stort skyddsavstånd till husen, vägen för cyklister och fotgängare måste stängas under hanteringen och lyftande av båtar måste utföras på ett tryggt sätt.

Uppdatering 20.11.2019: Tekniska nämnden i Raseborg ansåg att projektet blir för dyrt och därför investerar inte staden i en ny båthamn i Gammelboda.