Hoppa till huvudinnehåll

Vasa höjer skatten och ser över vården med konsult – Brändö bibliotek stängs inte

Vasa stadsfullmäktige.
Vasa stadsfullmäktige. Vasa stadsfullmäktige. Bild: Yle/Filip Sten Vasa stadsfullmäktige,vasa

Skatterna höjs i Vasa i nästa år. Kommunalskattesatsen stiger till 21 procent och två av fastighetsskatterna stiger också. Vården ska ses över av en konsult.

Flera fullmäktigegrupper i Vasa kritiserar förfarandet vid samarbetsförhandlingarna i somras. Som ett resultat av förhandlingarna beslöts till exempel att det s.k. Vasa-tillägget ska slopas. Det är politikernas beslut att ta, säger både SFP och SDP.

Stadsfullmäktige i Vasa ska idag slå fast budgeten och skattesatserna för nästa år. Kraven är hårda – staden måste göra ett överskott på över 20 miljoner euro nästa år och det kommer att kräva såväl skattehöjningar som nedskärningar i serviceutbudet.

Stadsstyrelsen föreslår en höjning av inkomstskattesatsen på 0,5 procentenhet (till 21 procent) och en moderat höjning på 0,1 procentenheter av den allmänna fastighetsskatten (till 1,25 procent).

Det här godkände stadsfullmäktige efter omröstning. Utöver det höjs också fastighetsskatten för byggnader som används för stadigvarande boende med 0,05 procentenheter.

"Ett beslut som ska tas av politikerna"

Sparåtgärder har blivit en långkörare i Vasa. Redan i flera år har staden sparat på olika sätt och tidigare i år hölls samarbetsförhandlingar med hela personalen. Som ett resultat av det beslöts till exempel att kommuntillägget till hemvårdsstödet ska slopas nästa år. Det här beslutet får kritik:

- Det är ett beslut som ska tas av politiker, inte av fackförbund i en samarbetsförhandling, säger Martin Norrgård (SFP).

Martin Norrgård, SFP:s gruppordförande i Vasa.
Martin Norrgård. Martin Norrgård, SFP:s gruppordförande i Vasa. Bild: Yle/Filip Sten Martin Norrgård,stadsfullmäktige i vasa

Nya samarbetsförhandlingar?

Norrgård föreslår i SFP:s gruppanförande att staden borde sätta igång nya samarbetsförhandlingar i stället för att skära i servicen. Vidare föreslår man en höjning av fastighetsskatten för byggnader som används för stadigvarande boende. Den skattehöjningen – från 0,5 till 0,55 procent – skulle gå oavkortat till utbildningssektorn.

Kan man alls spara på vården?

Stadens – och alla kommuners i allmänhet – största utgiftspost är social- och hälsovården. Den består till största delen av lagstadgade uppgifter. Vården är också notoriskt svår att budgetera – det handlar helt enkelt om hur sjuka eller friska kommunens invånare är.

Hur mycket kan man spara på vården – eller kan man spara alls på vården? Det blev den första riktiga budgetdiskussionen vid stadsfullmäktiges möte i Vasa på måndagen.

Erickson: Fyra miljoner mer till bashälsovården

Spelet öppnades med att SFP:s Sture Erickson föreslog att fyra miljoner euro skulle läggas till bashälsovården. De här fyra miljonerna ville Erickson plocka från de elva miljoner euro extra som specialsjukvården skulle få nästa år.

Kim Berg (SDP) konstaterade att osthyveln har skurit så många gånger på specialsjukvården att det inte går att skära mera där.

- Det enda sättet att spara i vården är att integrera primär- och specialsjukvåden, sa Kim Berg.

Kim Berg på plats på valvakan inför riksdagsvalet 2019.
Kim Berg. Kim Berg på plats på valvakan inför riksdagsvalet 2019. Bild: Yle/Moa Mattfolk Kim Berg,val,riksdagsval

Och det är på gång, fullmäktige ska vid sitt nästa möte (i december) ta ställning till om Vasa stad går med i den nya vårdsamkommun som planeras inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Ericksons förslag föll i omröstning i fullmäktige.

Frantz: Seinäjoki gör det billigare

Hans Frantz (SFP) är styrelseordförande i sjukvårdsdistriktet och jämförde med grannstaden Seinäjoki.

- De har en lika stor befolkning att ta hand om och har samma lagstadgade uppgifter som vi har. Ändå klarar de av det betydligt billigare, sa Frantz.

Koski: Lätta på språkkraven

Samlingspartiets Susanna Koski har redan i ett par repriser lyft frågan om tvåspråkighetens kostnader. I det här sammanhanget handlade det om de inhyrda läkarna i vården, vilket är en dyrare lösning än fast anställda läkare. Orsaken är att man inte lyckats rekrytera läkare i den omfattning som behövs.

- Här borde vi överväga att lätta på språkkraven, så vi kan anställa läkare som sedan får lära sig det andra språket (svenska, red anm).

Susanna Koski valtiosalissa eduskunnassa.
Susanna Koski. Susanna Koski valtiosalissa eduskunnassa. Bild: Jussi Koivunoro / YLE Susanna Koski

Samlingspartiet ville ha och fick konsult

Samlingspartiet vill att en utomstående konsult kallas in för att utreda effektiviteten i vården. SFP:s Lars-Erik Wägar är inne på samma linje och vill att förmansstrukturen i vården ses över, med hjälp av en utomstående konsult. Mötestekniskt skedde det här i form av en kläm som lämnades in av Wägar, understödd av Anne-Marie Viinamäki (Saml).

Fullmäktige beslöt efter omröstning att gå in för att göra den här utredningen.

Vasatillägget väckte debatt

Efter att social- och hälsovården behandlats stod bildningsfrågorna på tur. Höjningen av fastighetsskatten för bostadshus gav ett tillskott på 600 000 euro, pengar som föreslogs gå oavkortat till grundutbildningen

Förslaget fick brett medhåll och efter lite parlamenterande i kulisserna gruppordförandena emellan föreslog Matias Mäkynen att 400 000 euro öronmärks grundläggande utbildning och 200 000 euro för småbarnsfostran.

Innan ärendet hade avancerat till röstning hade kulissdiskussionerna lett till att summan fördelas som så att 450 000 euro öronmärks för finskspråkig grundutbildning och 150 000 för svenskspråkig grundutbildning. Småbarnsfostran lämnades utanför.

Vasatilläggets vara eller icke vara väckte som förväntat debatt. Vänsterförbundets Anneli Lehto påpekade att ett slopande av tillägget kan bli dyrt, eftersom man då kan räkna med en större tillströmning av barn till dagvården.

SFP:s Ulla Granfors påminde om att den subjektiva rätten till dagvård återinförs i augusti 2020.

- I lagen sägs att kostnaderna ersätts till hundra procent av staten, sa Granfors.

Samlingspartiets Laura Linna-Välimäki är beredd att slopa kommuntillägget på grund av att tillägget inte är rättvist:

- Man måste ha en anställning eller en studieplats som man är ledig ifrån. Till exempel arbetslösa får inte det här tillägget.

- Det är befängt att vi betalar människor – i första hand kvinnor – att inte jobba, säger Linna-Välimäki.

SDP vill behålla Brändö bibliotek

Stängningen av Brändö bibliotek har engagerat såväl politiker som andra medborgare och socialdemokraterna vill bibehålla biblioteket.

- Det bor 5700 personer i Brändö, 4500 i närliggande Hemstrand och i Gerby över 10000 personer. Det här är deras närbibliotek, säger Anita Niemi-Iilahti.

Kostnaderna vill SDP täcka genom att minska på det budgeterade överskottet för nästa år – något som var föremål för mycket diskussion.

Slutresultatet blev ändå att kostnaderna för biblioteket - 155 000 euro, täcks genom att minska överskottet med motsvarande summa.

- Efter det är överskottet fortfarande över 20,3 miljoner euro, som kommunallagen kräver av oss, säger Matias Mäkynen.

SFP:s Johan Kullas, som själv bor i Gerby, konstaterade för sin del att avståndet till stadsbiblioteket är i stort sett det samma som avståndet till stadsbiblioteket i centrum.

- I det här läget kan vi få acceptera att vi kanske inte har råd med någon guldkant, säger Kullas.

Efter en jämn omröstning beslöt fullmäktige att Brändö bibliotek inte stängs utan fortsätter som tidigare.

Artikeln kompletterad och delvis ändrad 19.11.2019 kl 09:01; korrigerat och kompletterat hur kostnaderna för biblioteket ska täckas.