Hoppa till huvudinnehåll

Hangös stadsdirektör Denis Strandell: Om Hangöborna ska planera järnvägsbron blir den aldrig färdig

Järnvägsbron i Hangö som heter Halmstadsgatan.
Järnvägsbron i Hangö som heter Halmstadsgatan. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Hangö,Västnyland,järnvägsbro hangö

Hangöföretagare Ville Ekroos vill att Hangöborna ska ha möjlighet att påverka hur den nya viadukten ska se ut. Stadsdirektör Denis Strandell säger att Hangö inte har råd med några utsvävningar.

- Jag vill inte bromsa projektet, men utreda alla möjligheter, säger Ville Ekroos.

Ville Ekroos vill veta hurdan bro trafikledsverket Väylä och staden planerar och också hur den ska byggas.

- Det här projektet är det viktigaste i Hangö just nu och kommer att påverka Hangöbor i hundra år, säger Ville Ekroos.

Han beklagar att han inte hade möjlighet att delta i Hangö stads invånarkväll (11.11) där broprojektet presenterades, men säger att informationen är knapphändig och ensidig.

- Vi vill att vardagen ska löpa så smidigt som möjligt, också under byggnadstiden.

Denis Strandell med ett paraply på Hangös gågata.
Utanför sommarsäsongen är det ofta rätt lugnt på Berggatan i Hangö. Här går Hangös stadsdirektör Denis Strandell på den del av gatan som är gågata. Arkivbild Denis Strandell med ett paraply på Hangös gågata. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Västnyland,gågator,Denis Strandell,gågatan i hangö

Med ”vi” syftar Ville Ekroos på Hangöbor och de turister som rör sig i staden, men han lyfter särskilt fram de köpmän och företagare som är aktiva på Berggatan.

- Det blir ett verkligt stort problem om vi är utan en bro i ett år. Det är inte självklart att vi har affärerna kvar efter brobygget, säger Ville Ekroos som själv bor på Berggatan.

Ville Ekroos är aktiv i företagarföreningen i Hangö och köpmannaföreningen Hanko city shopkeepers, men också där har diskussionen uteblivit.

- Men mellan raderna har jag förstått att man har tänkt och funderat hur kunderna kan komma till butikerna under den tid bron byggs.

Väylä betalar men tidtabellen är tajt

Den planerade nya viadukten i Hangö består av två rätt långa ramper och en bro i mitten. Det är trafikledsverket Väylä som betalar själva brodelen. Pengar för bron finns reserverade i trafikledsverkets budget under åren 2020-2021. Det är under den här tiden bron ska byggas.

Beskedet om att Väylä tänker bygga ny bro i Hangö kom för bara några månader sedan.

- Lite skämtsamt kan man säga att om Hangöborna ska planera bron så kommer den aldrig att bli färdig, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

Tidtabellen är stram och det finns inte heller rum för några utsvävningar.

Staden har inte råd med några konstigheter. Vi får nog nöja oss med en ganska traditionell bro.― Hangös stadsdirektör Denis Strandell

- Bron måste byggas på exakt samma ställe, den måste ha en viss höjd och en viss bärighet. Enligt Väyläs representanter är det så att om stadens önskar några som helst förändringar så är det staden som står för de kostnaderna, säger Denis Strandell.

I Hangö stads budget finns inte heller några pengar för brobygget eller några som helst utsvävningar som Strandell uttrycker det.

- Staden har inte råd med några konstigheter. Vi får nog nöja oss med en ganska traditionell bro.

Sommar utan bro

Hangös stadsdirektör Denis Strandell säger att brobygget beräknas ta 18 månader. Stadens önskemål är att byggstarten ska ske på hösten.

- Så att det bara blir en sommar som vi får leva utan bro. Tar det två år så förstörs nog två somrar.

Vad beträffar Berggatan och affärerna längs gågatan säger Strandell att underfarten blir klar före brobygget, vilket betyder att lättrafiken kommer att fungera.

- Hur det kommer att påverka Berggatan är för tidigt att prognosticera, men det är ju till stor del specialaffärer som finns där och jag tror nog att Hangöborna tar en omväg och besöker Berggatan när man har ett specifikt behov.

Trafiledsverket Väylä har meddelat staden att man inte kommer att bygga någon tillfällig bro över järnvägen under den tid som den nya byggs.