Hoppa till huvudinnehåll

Rivningsmaterial från Malax-Korsnäs hvc dumpades i Toby – åklagaren yrkar på fängelse

Bild från rättegångsalen i tingsrätten i Vasa
Åtta personer åtalas för miljöförstörelse. Bild från rättegångsalen i tingsrätten i Vasa Bild: Yle/Joni Kyheröinen rättegång,malax-korsnäs hvc

Åtta personer står åtalade för miljöförstöring i fallet där material från Malax-Korsnäs gamla hälsovårdsstation och från en byggarbetsplats i Vasa, dumpades på en tomt i Toby i Korsholm. Alla bestrider åtalet.

Alla åtalade var på plats i rättssalen i Vasa, förutom två personer. På plats fanns också en representant för Korsholms kommun och en representant för NTM-centralen.

Man har väntat med rättegången ett par år för att en av de åtalade har varit utomlands. Nu var det tänkt att han skulle höras via videolänk från utlandet, men på grund av problem med tekniken blev det per telefon. Han hade ett ombud på plats i rättssalen och därför kunde rättegången genomföras.

Den andra personen som inte var på plats hade anmält arbetsförhinder. Något som ordförande ansåg vara oacceptabelt. Men rättegången ställde man inte in på grund av det, i stället försökte man nå personen under dagen. Men han dök inte upp.

Anlitat företag för avfallshantering

Två personer som samtidigt representerade ett företag bestrider åtalen och yrkade på att de förkastas i sin helhet. De ansåg att deras handlingar inte kan betraktas som vårdslösa.

Detta avfall kom inte från gamla Malax-Korsnäs hälsovårdsstation, utan från en byggplats i Vasa.

Man hade köpt tjänster av de två övriga åtalade, som i sin tur anlitat ett företag för avfallshanteringen. Därmed ansåg man att företaget var skyldigt att ordna med avfallshanteringen.

Dessutom ska största delen av avfallet ha förts till laglig hantering och man har inte kunnat misstänka att något olagligt inträffat.

Försvaret anser att åtalet är överdimensionerat, det eventuella avfallet som förts till tomten har varit ringa och inte förorsakat skada för miljön.

Enligt åklagaren rör det sig om åtminstone 85 kubikmeter avfall som förts till tomten i Toby.

De två personerna av vilka man köpt tjänster bestrider också åtalen. En av dem är inte på plats. Den andra säger att jordmassor skulle föras till tomten i Toby, inget annat.

Vd: Utgick från att avfallet skickades till Stormossen

Personen som representerar företaget som ansvarade för transporten av avfallet, från såväl hälsovårdsstationen som byggarbetsplatsen i Vasa, till tomten i Toby bestred även hon åtalet.

Företaget står dock åtalat endast för avfallet från Malax- Korsnäs hvc.

Hon var vd för företaget. Men enligt egen utsago utförde hon främst kontorsarbete.

Hon ska också ha fått fakturor från Stormossen och utgick därför från att avfallet från Malax hvc förts dit.

När det klarnade för henne vad som hänt ska hon ha blivit chockad och slagits av panik. Hon ska då genast ha kontaktat Malax kommun och jurister.

Företaget har sedan några år gått i konkurs. Försvaret anser att åklagarens bedömning av avfallets mängd verkar överdriven.

Åklagaren menar att åtminstone 300 kubikmeter avfall har förts från Malax-Korsnäs hvc till tomten i Toby.

Enligt kvinnan ska hon endast ha deltagit i ett möte gällande arbetsplatsen i Malax och då förstod hon inte vad som sades, eftersom hon inte kan svenska.

På åklagarens fråga om vem som borde ha försäkrat sig om att hon förstår vad som sägs och görs var svaret:

- Nå, säkert jag själv.

På frågan om vem som enligt henne har ansvaret för avfallet från Malax svarar hon att det kanske enligt lag är hennes företag, men att den som är fysiskt på plats vid bygget är ansvarig (alltså inte hon själv) och delvis också Malax kommun.

"Jag var bara en arbetare och kan inte svenska"

Den andra personen som representerar företaget, och som nu alltså befinner sig utomlands, bestred också via sitt ombud åtalen. Han menade att vid arbetsplatsen för Malax-Korsnäs hvc var han endast en arbetare som inte gjorde upp några avtal. Han kan inte ha vetat vad som var på gång eftersom han inte behärskar svenska.

På eftermiddagen fick man kontakt med personen, men linjen var mycket svag, så man gav upp försöket att höra honom.

Till slut fick man honom på tråden igen. Han svarade på sitt eget ombuds och på åklagarens frågor.

Kontentan var att han avsäger sig allt ansvar för avfallet, såväl vad gäller bygget i Vasa som Malax-Korsnäs hvc. Det ansvaret låg enligt honom på arbetsledningen vid respektive byggplats.

Arbetsledare: Malax-Korsnäs hvc var min första rivningsoffert

Arbetsledaren vid Malax-Korsnäs hvc bestrider också åtalet.

Han berättar att han inte direkt hade någon tidigare erfarenhet av rivningsarbeten och dåligt med kunskap om lagstiftningen kring det.

Hans första jobb på företaget var att göra upp en offert för rivningen av Malax-Korsnäs hvc.

Som underlag för offerten använde han en offert för en annan rivning, som hade uppgjorts av en av de som var i ledande ställning vid byggplatsen i Vasa.

Såväl åklagaren som tomtägarens försvar påpekade för arbetsledaren att han inte nämnde något om avfallstransporter och kostnader för dem i offerten.

Det stämmer, svarade han. Han ska ha trott att kostnaderna fanns med i priset.

- Det här var min första rivningsoffert.

Ni skulle inte fakturera skilt för avfallstransporten? frågade försvaret.

- Inte vad jag minns.

Arbetsledaren och en av de två männen som fungerade som någon slags arbetsledning på byggplatsen i Vasa, ska ha kommit överens med tomtägaren att en del tegel fick köras till hans tomt som fyllnadsmaterial.

Så som arbetsledaren mindes det handlade det om "några lass".

Ville ha morän inte avfall

Personen på vars tomt avfallet dumpades bestrider också åtalen.

Han ska ha gett samtycke till sand, morän och en liten mängd tegel. Uppsåt saknas helt och hållet, enligt försvaret.

Plötsligt fanns det stora mängder avfall på hans tomt. Personen anser att han inte kan anses ha något ansvar här.

Tomtägaren hann inte höras under tisdagen.

Enligt åtalet hade tomtägaren inte tillstånd att ta emot rivningsavfallet och att använda det som utfyllnadsmaterial.

Försvaret: Malax kommun ska föra bort avfallet

Försvaret ansåg att det i första hand är Malax kommun som avfallsproducent som är ansvarig för att avfallet avlägsnas om det dumpats på fel ställe. Men Malax kommun står inte åtalad överhuvudtaget.

Försvaret för två av de andra åtalade menar att Malax kommun övervakade bygget vid hvc regelbundet.

- Men ändå sitter de inte här i rättssalen, förundrar man sig.

Man fortsatter med att konstatera att Malax kommun, med sin sakkunskap, borde ha insett att allt inte stod rätt till med offerten från företaget som anlitades för avfallstransporten. Priset var för förmånligt.

En av de åtalade frågade sig också varför man från åklagarhåll inte rett ut vart resten av avfallet från gamla Malax-Korsnäs hvc förts.

Yrkar på villkorligt fängelse

Åklagaren yrkade på att alla åtalade döms till villkorliga fängelsestraff.

Utöver det ska företaget med byggplatsen i Vasa dömas att till staten förverka 26 000 euro för den ekonomiska fördel man fått genom att inte betala avfallshanteringskostnader.

Man ska också dömas till en samfundsbot på minst 70 000 euro.

Företaget som hade ansvar för avfallstransporterna från Malax-Korsnäs hvc ska betala strax under 123 000 euro till staten för den ekonomiska fördel man fått genom att inte betala avfallshanteringskostnader.

Man ska också dömas till en samfundsbot på minst 50 000 euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten