Hoppa till huvudinnehåll

Samlingspartiet vill sänka inkomstskatten, köpa nya bilar och anställa lärare

Petteri Orpo eduskunnassa
Samlingspartiets partiordförande Petteri Orpo. Petteri Orpo eduskunnassa Bild: Yle /Pekka Tynell Petteri Orpo

“Samlingspartiet presenterar metoderna, med hjälp av vilka minst 60 000 nya arbetsplatser skapas”. Så står det i Samlingspartiets skuggbudget, som enligt partiordförande Petteri Orpo är ett modigt alternativ till regeringens politik.

Samlingspartiet vill bland annat göra ändringar i stödsystemet för de arbetslösa. Partiet vill gradera den inkomstrelaterade dagpenningen, så att stödsumman sjunker med tiden.

Partiet vill nedmontera den så kallade pensionsslussen, eftersom den inte haft önskad effekt på äldre personers sysselsättning. Socialskyddet ska göras med “sporrande” och Finland ska ta emot mer arbetsrelaterad invandring.

Inkomstbeskattningen sänks i skuggbudgeten med totalt en miljard euro. Det är 800 miljoner mer än i regeringens förslag. Sänkningen riktas till alla löntagare och pensionärer.

- Allas beskattning lindras i Samlingspartiets alternativ. Små- och medelinkomsttagarna får dubbel sänkning, sade riksdagsledamoten Timo Heinonen.

Vad då skuggbudget?

Oppositionspartiernas riksdagsgrupper presenterar under hösten sina alternativa budgetar, eller så kallade skuggbudgetar.

  • Skuggbudgetarna är ett instrument som ger möjlighet att presentera alternativ till regeringens ekonomiska politik och visa på ideologiska skillnader.
  • Genom att beräkna exakta summor för vad man vill satsa på och var man vill spara vill oppositionspartierna visa att det finns konkreta och trovärdiga alterantiv.
  • Då summor nämns är de oftast i jämförelse med regeringens förslag i nästa års statsbudget. Till exempel vill Kristdemokraterna satsa 150 miljoner euro mer än regeringen på äldreomsorgen år 2020.
  • Skuggbudgetarna debatteras i år den 20 november i riksdagens plenum. Ibland får de tack för att de innehåller fräscha idéer, ibland kritiseras de för populism.
  • Den egentliga statsbudgeten godkänns i plenum i slutet av december. Före det röstar riksdagen om ändringsförslag, där man kan återfinna delar av skuggbudgetarna. Det blir sällan några ändringar i budgeten under behandlingen i plenum, utan den godkänns vanligtvis enligt finansutskottets förslag.
  • I regeringen sitter som bäst Socialdemokraterna, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet. I oppositionen sitter Sannfinländarna, Samlingspartiet och Kristdemokraterna. Också Liike Nyt, som representeras av Harry Harkimo är i opposition.

Nya bilar och skurna företagsstöd

Samlingspartiet vill inhibera den planerade höjningen av bränsleskatten och sänka bilskatten med sammanlagt 100 miljoner euro.

Istället vill man höja skatterna för bränslen som används till uppvärmning och höja fordonsskatten. På det här sättet vill man sporra finländarna att köpa nya bilar, som orsakar mindre utsläpp.

Samlingspartiet vill skära i företagsstöden för sammanlagt 486 miljoner euro. Det största enskilda momentet är att slopa systemet för återbäring av energiskatt till energiintensiv industri (235 miljoner euro).

Höjd skatt för tobak och vin

Samlingspartiet vill höja tobaksskatten, så att den skulle ge inkomster på sammanlagt 100 miljoner euro.

Viner skulle få säljas i matbutikerna, men samtidigt skulle skatten höjas för drycker som har samma alkoholhalt som vin.

Regeringen satsar enligt Samlingspartiet för lite på trafikprojekt i sina så kallade framtidsinvesteringar. Samlingspartiet skulle satsa två miljarder euro på bland annat snabba järnvägsförbindelser.

Nu ska det satsas på utbildningen

Samlingspartiet skulle jämfört med regeringen satsa 320 miljoner euro mer på forskning och utbildning.

Partiet vill nu satsa på högskolorna och ge forskningen 140 miljoner euro mer i bestående anslag. Avgifterna för småbarnspedagogik ska sänkas för sammanlagt 50 miljoner euro.

Partiet vill ha 1 000 nya lärare genom nya, bestående anslag till yrkesutbildningen.

Enligt Samlingspartiets beräkningar är underskottet i förslaget 521 miljoner euro mindre än i regeringens förslag. Om man beaktar sysselsättningen är underskottet 1,5 miljarder euro mindre.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes