Hoppa till huvudinnehåll

Värme från sju kilometers djup ska värma Åbohemmen 2023

Elstationen i Korois i Åbo.
Anläggningen byggs inne i Åbo energis elstation i Korois. Elstationen i Korois i Åbo. Bild: Annika Holmbom / Yle Turku Energia,fjärrvärme,värmecentraler,korois

I Åbo vill man satsa på geotermisk energi i fjärrvärmeproduktionen.

Satsningen ska minska såväl utsläpp som kostnader, förklarar Ari Eklund, värmechef vid Åbo Energi.

- Det är egentligen ganska enkelt. Man borrar två, cirka sju kilometer djupa hål och trycker ner kallt vatten i ena hålet och pumpar upp över 100 grader varmt vatten ur det andra hålet. Det här vattnet kan man sedan använda i fjärrvärmenätet.

Redan 2016 slöt Åbo Energi ett intentionsavtal med energibolaget St1 om att bygga en värmeanläggning i Åbo. Nu avancerar planerna då Åbo Energi och Åbonejdens energiproduktion ansökt om åtgärdstillstånd för att borra de två sju kilometer djupa elvärmebrunnarna, som behövs för att få upp värmen som finns djupt nere i jorden.

Eftersom en stor del av fjärrvärmen idag produceras genom förbränning av till exempel biomassa, stenkol eller torv, kommer anläggningen att bidra till att sänka utsläppen av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider och småpartiklar.

Råvaran är dessutom gratis då anläggningen väl är igång och energiproduktionen är stabil, oberoende av väder och vind.

Pilotanläggning i Esbo klar 2020

Men trots att processen i sig är relativt enkel på pappret, så är verkligheten ändå en annan i ett land med en av världens äldsta och hårdaste berggrunder.

Det visar erfarenheterna från Otnäs i Esbo, där St1 som bäst bygger en pilotanläggning som ska stå klar nästa år.

Sedan bygget startade 2016 har man varit tvungen att testa olika slags borrningstekniker för att komma ner till djupet på nästan sju kilometer som anläggningen kräver. Men förhoppningen är att erfarenheterna och kunskapen från pilotanläggning i Esbo sedan ska kunna utnyttjas vid bygget av anläggningen i Åbo samt andra liknande anläggningar i Norden.

Turku Energia suunnittelee geotermista laitosta Koroisten sähköasemalle
Innanför dessa dörrar kommer den nya anläggningen att byggas. Turku Energia suunnittelee geotermista laitosta Koroisten sähköasemalle Bild: Petra Ristola / Yle Turku Energia,Åbo,Korois,elstationer

Kostnaderna för anläggningen i Åbo beräknas i det här skedet att uppgå till cirka 1,5 miljoner euro per megawatt, vilket i en anläggning med en kapacitet på cirka 40 megawatt skulle innebära en investering på cirka 60 miljoner euro. Ändå tror Ari Eklund att fjärrvärmepriserna på sikt kommer att minska.

- Investeringarna är stora, men efter att de minskar med tiden, så kommer priserna åtminstone att hållas stabila, men troligtvis också sjunka.

Anläggningen i Åbo kommer att placeras inne i den befintliga elstationen som finns i Korois. Den beräknas står klar att leverera värme år 2023 och kommer då att stå för tio procent av fjärrvärmen som används i Åbotrakten.