Hoppa till huvudinnehåll

Finlands offentliga utgifter oroar EU-kommissionen - risk för brott mot EU:s ekonomiska regler nästa år

Eurosymbol.
Eurosymbol. Bild: EPA/ Elio Schoefer Europeiska kommissionen,euro

Det finns en risk för att Finland kan komma att bryta mot EU:s ekonomiska regler nästa år. Det här slår EU-kommissionen fast efter att ha utvärderat euroländernas budgetar för nästa år.

Bryssel

Finland prickas för den planerade ökningen av offentliga utgifter i budgeten för nästa år.

Enligt kommissionen finns en risk för att Finlands offentliga utgifter kommer att öka mer än den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten för euroområdet tillåter.

Däremot ser kommissionen inte en risk för att Finlands statsskuld kommer att överskrida tillåtna 60 procent.

I sitt utlåtande skriver kommissionen att myndigheterna bör vidta nödvändiga åtgärder "för att se till att budgeten för 2020 överensstämmer med stabilitets- och tillväxtpakten."

Kommissionen uttryckte redan i oktober sin oro över de växande offentliga utgifterna i Finland.

I ett svar till EU-kommissionen skriver understatssekreterare Tuomas Saarenheimo att de permanenta satsningarna i budgeten visserligen ökar underskottet fram till 2023 men att satsningarna ska finansieras via indirekta skatter och omfördelningar i budgeten.

Det här var ändå inte nog för kommissionen som prickar Finland och sju andra länder: Belgien, Spanien, Frankrike, Italien, Portugal, Slovenien och Slovakien.

Läs mera:

EU-kommissionen oroar sig över Italiens och Frankrikes offentliga finanser - Finland får också svara på frågor om ekonomin

De offentliga finanserna i Italien och Frankrike oroar EU-kommissionen. Kommissionen befarar att ländernas budgetar för nästa år inte är i linje med EU:s regler.

Läs också