Hoppa till huvudinnehåll

JHL vill att polisen utreder om Arkea har brutit mot samarbetslagen

skolmat
Arkea sköter bland annat om skolmaten i Åbo. skolmat Bild: Yle skolmat

JHL vill att polisen utreder om Arkea har brutit mot samarbetslagen. Fackförbundet lämnade in sin begäran till polisen i dag, onsdag.

Arkea ägs till en stor del av Åbo stad och sköter bland annat fastighetsskötseln, kosthållet och städningen i stadens daghem och skolor.

Begäran om utredning gäller huruvida Arkea brutit mot samarbetslagen vid beslutet att byta arbetsgivarförbund. Enligt JHL beslutade Arkea om att byta arbetsgivarförbund den 27 september trots att samarbetsförhandlingarna i den här frågan inleddes först 30 september, det vill säga efter att beslutet fattats.

Enligt JHL innebär beslutet sådana inverkningar på personalen som enligt lagen borde behandlas inom ramen för samarbetsförhandlingar.

Arkea tillbakavisar anklagelserna

Arkeas vd Tuija Rompasaari-Salmi håller inte med. Hon meddelar till Yle att bolaget inte har brutit mot samarbetslagen.

- Arbetsgivaren kan självständigt fatta beslut om vilket arbetsgivarförbund man vill höra till. Det behövs inga samarbetsförhandlingar till det, säger Rompasaari-Salmi.

Orsaken till byte av arbetsgivarförbund är att minska på bolagets utgifter. Arkeas vd påminner om att ägaren, alltså Åbo stads koncernförvaltning har gett grönt ljus för omställningen.

- Beslutet har inte fattats på lätta grunder. Målsättningen är att rädda bolaget och de tusen arbetsplatserna, säger Rompasaari-Salmi.

Fackförbunden JHL och Jyty har förhandlat med Arkea i höst om nya kollektivavtal för de anställda.

Hittills har man inte nått en överenskommelse. Fackanslutna strejkade för några veckor sedan i protest mot planerna att flytta över de anställda till nya kollektivavtal, som enligt JHL skulle leda till märkbara sänkningar i lönen.

Läs också