Hoppa till huvudinnehåll

Klimatmålen och ländernas produktion av fossila bränslen på kollisionskurs – kolet största problemet, visar forskning

Två arbetare står inne i en mörk kolgruva.
Gapet mellan produktionsplanerna och klimatmålen är störst när det kommer till kolproduktionen, enligt rapporten. På bilden visas en kolgruva i Tjeckien. Två arbetare står inne i en mörk kolgruva. Bild: All Over Press kolgruva

Ny forskning visar att världen är på väg att producera 50-120 procent mera fossila bränslen fram till år 2030 än vad som kan förbrännas om man ska uppnå klimatmålen i Parisavtalet.

Enligt Parisavtalet ska länderna binda sig till att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, helst inte till mera än 1,5 grader.

Det här är första gången forskare har granskat hur ländernas planer för att producera fossila bränslen går ihop med målsättningarna i Parisavtalet, rapporterar TT.

Om länderna håller fast vid sina nuvarande planer kommer de producera 50 procent mera fossila bränslen än vad de borde för att hålla sig under gränsen på två grader.

Med den planerade takten är produktionen 120 procent för hög för att nå gränsen på 1,5 grader.

Om man vill nå målsättningarna i Parisavtalet borde produktionen och användningen av fossila bränslen minska med hälften till 2030, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

- Rapporten visar för första gången hur stor skillnaden är mellan Parisavtalets temperaturmål och ländernas planer och riktlinjer för kol-, olje-, och gasproduktion, säger Michael Lazarus som är huvudförfattare och chef för Stockholm Environment Institutes (SEI) kontor i USA.

Kolet största problemet

Gapet mellan produktionsplanerna och klimatmålen är störst när det kommer till kolproduktionen, enligt rapporten.

Länder planerar producera 150 procent mera kol fram till år 2030 än vad som skulle vara förenligt med en uppvärmning på två grader, och 280 procent mera än vad som skulle krävas för att hålla den vid 1,5 grader.

Den planerade produktionen överstiger också ländernas egna klimatåtaganden och staterna verkar fortsättningsvis stöda produktionen av fossila bränslen ekonomiskt.

Bland annat nationella policybeslut och internationellt samarbete föreslås i rapporten som lösningar till gapet.

Forskningen gjordes av FN:s miljöorgan Unep och fem andra forskningsorganisationer, bland annat Stockholm Environment Institute.

Över 50 forskare från olika universitet och forskningsorganisationer har bidragit till forskningen.

Länderna som granskades var Kina, USA, Ryssland, Indien, Australien, Indonesien, Kanada, Tyskland, Norge och Storbritannien.

Källor: TT, Reuters, AFP