Hoppa till huvudinnehåll

Ta memet på allvar - bilderna du fiskar efter lols med kan ha ett politiskt budskap

Jenna Jauhiainen på utställningen MEMExhibition.
Jenna Jauhiainen välkomnar publiken till HYPERREAALIYAHs mem-installation.. Jenna Jauhiainen på utställningen MEMExhibition. Bild: Hanna Nordenswan internetfenomen,konstutställningar,hyperreaaliyah

Känslan när du ser ett mem och …

De där roliga bilderna du skickar till dina vänner för att få ett lol, eller delar för att de beskriver precis hur det känns, en mood.

Internetmem är ett alltmer vanligt sätt att kommunicera nästan vad som helst. Definitionen av ett mem är en idé eller ett kulturellt fenomen som sprids från en människa till en annan och ett internetmem är ofta en bild, ibland en video eller ljud, eller en text. Eller en mening, något man upprepar (boomers: se faktaruta).

Ofta upplever vi mem som en rolig grej, en bild som beskriver en känsla precis som man upplever den och som vi därför delar. Men mem har betydligt mycket mer inverkan och betydelse än vad vi oftast uppfattar.

De är ett nytt sätt att kommunicera också politisk information och används ibland som propaganda. Eller som ett vapen emot propaganda.

Kukka-Maaria Wessman är doktorand vid Åbo universitet och har forskat i finskspråkiga mem.

- I Finland är det ju en sak, men till exempel i icke-demokratiska samhällen, där man har begränsade möjligheter att påverka politiskt, kan mem var mycket viktiga verktyg för att gå runt censuren. Så är det till exempel i Kina - tills staten upptäcker dem och censurerar dem.

Meme: Goog guy Kim-Jong Un
Good guy Kim-Jong Un. Meme: Goog guy Kim-Jong Un memer,good guy kim jong un

På Galleri Oksasenkatu 11 i Helsingfors pågår fram till den 24.11 en installation om mem (ljudklipp längst ner i artikeln), konstnärskollektivet HYPERREAALIYAHs MEMExhibition (meemimesta på finska).Kollektivet tar mem på allvar.

Konstnären Jenna Jauhiainen faciliterar utställningen och vill prata om hur vi ofta underskattar den samhälleliga roll mem spelar.

- Mem kan vara mer betonat politiska. I samband med utställningen har vi diskuterat med besökarna om hur mem påverkade det amerikanska presidentvalet och Brexit. I finländares vardag finns också politiska mem, men om det inte till exempel finns en partilogo tolkar vi inte alltid dem som politiska. Själv ser jag ofta mem som vid första anblicken inte verkar politiska som väldigt politiska.

Utbildningslöfte, lol.
Utbildningslöfte, lol. Mem om Sipiläs regerings brutna löfte om att inte skära i utbildningen användes flitigt under förra regeringsperioden Utbildningslöfte, lol. memer

Ok boomer: meme och andra internetord

  • Meme: en idé eller ett kulturellt fenomen som sprids från en människa till en annan. Den brittiska evolutionsbiologen Richard Dawkins myntade 1976 termen "meme". Han definierade det som kulturell information som sprids genom imitation. Ordet meme kommer fråm grekiskans "mimema", att imitera
  • Internetmeme: bilder, videoklipp, ljud eller texter som sprids på via nätet
  • Hyperverklighet: Den franska sociologen Jean Baudrillard definierar det som verklighet vi lever i genom att t.ex. media lyfter fram vissa fenomen mer än andra, verklighet som känns verkligare än verkligheten
  • Memetisk hyperverklighet: Den versionen av verkligheten memes skapar
  • Att trolla: Provocera, driva med, sprida missförstånd på nätet
  • Irl: In real life - inte på nätet
  • Mood: Känsla, fiilis. En meme som beskriver din känsla just nu
  • Boomer: Baby boomer-generationen, alltså de stora efterkrigstida årskullarna. Du som behöver den här faktarutan, antagligen

Finländare på internet är mem-veteraner

Finländare använder internet extremt flitigt. När datorer och nätet blev vanligare vid millennieskiftet dök finländare ut på webben i enorma skaror. Jauhiainen tror att Finland lämnat spår på internet.

- I förhållande till hur många vi är har exceptionellt många av oss varit på internet i början av 2000-talet, vi har kunnat definiera en del kulturella element där - utan att alltid ens vara medvetna om det.

Finländare är också väldigt aktiva mem-användare, berättar Kukka-Maaria Wessman. Det finska språket är flexibelt och ger många möjligheter åt mem-skapare att skapa innovativa mem.

Ofta är de svåra att översätta och cirkulerar mest i finsktalande kretsar, men mem med finskt ursprung har också spritt sig i världen.

- Till exempel Spurdo spärde är en sådan. Den är väldigt känd, vem som helst som varit mycket på nätet känner igen den här, säger Jenna Jauhiainen.

Den finska memen spurdu spärde.
Spurdo spärde, Finlands gåva till internet. Den finska memen spurdu spärde. memer

Jauhiainen har också en teori om att vi finländare sått en del negativa frön i internets begynnelse.

- När men ser på internationell memkultur genom en finsk lins känner jag både positiva och negativa känslor. Den finska internetkulturens humor var under de tidiga åren väldigt rasistisk och diskriminerande. När man sedan ser på internetkulturen globalt hittar man liknande toner.

Trolla trollen

Jenna Jauhiainens konst fick mycket uppmärksamhet år 2015 då hen och HYPERREAALIYAH trollade den extremnationalistiska organisationen Suomen Sisu.

Suomen Sisu sökte någon som kunde sammanställa en video av organisationens historik och Jauhiainen anmälde sitt intresse.

HYPERREAALIYAH klippte ihop materialet till ett konstverk som de kallade “Suolen Sisun historiikki”. Den 19 minuter långa videon skickades till Suomen Sisu precis innan organisationen skulle visa upp den på sitt seminarium, men Jauhiainen vet än i dag inte om den spelades upp. På YouTube har videon i dag över 20 000 visningar.

HYPERREAALIYAH:s memekonst
HYPERREAALIYAH:s memekonst Bild: HYPERREAALIYAH memer,hyperreaaliyah

Ordet trolla har en rätt negativ klang som främst för tankarna till anonyma hatkommentarer, men Jauhiainen, en internetveteran, har sett det som en del av sin aktivism.

- När någon på nätet eller till och med irl försöker bygga en verklighet som för mig känns fel, som Suomen Sisu och deras världsbild, då är trollandet ett sätt att använda humor och att till och med infiltrera sig någonstans. Man väcker upp både den man trollar men också andra människor i tråden eller i samhället. Att här är något vi borde reagera på. Så för mig handlar det mer om ett välvilligt spratt än om negativ informationspåverkan. Men jag vill inte förminska den trollning som sker som en del av avsiktlig informationspåverkan av till exempel Ryssland.

För Jauhiainen har behovet att slå tillbaka mot populistisk och diskriminerande internetkultur dels kommit ur att hen upplever att människor som sprider desinformation på nätet styr debatten för starkt. Den populära Pepe the frog-memen började kring 2015, då Donald Trump steg till ytan som presidentkandidat, figurera i alt-högerns mem. Artisten bakom Pepe, Matt Furie, utryckte sig starkt emot "kidnappningen" av grodan och satte igång en #savepepe-kampanj. Men Pepes rykte och betydelse var redan förändrad - många kopplar i dag ihop den fula grodan med högerextremism.

- Jag minns som barn att internet liksom såldes åt oss som något som främjar demokrati, och i en bisats sade man att internet är inget utan yttrandefrihet. Och nu använder populister samma argument som jag använt om yttrandefrihet för att motivera diskriminering, sådant jag inte stöder. Det har lett till att man tolererar mycket skräp på nätet. När jag var yngre ville jag ju inte se rasistiskt eller våldsamt innehåll, men jag motiverade det åt mig själv med yttrandefrihet, att censur skulle förstöra internet. Jag tycker nu att det är fel sätt att tänka, till yttrandefrihet hör också ansvar, säger Jauhiainen.

Memecave
HYPERREAALIYAHs Metameme Cave . Memecave Bild: Metameme Cave (2018) by HYPERREAALIYAH memer,hyperreaaliyah

Memetisk hyperverklighet

Hur vi än väljer att använda mem är deras inverkan på samhället verklighet. Jauhiainen tror att vårt sätt att tolka och se på världen på internet och i memens värld trappas upp.

Man talar om memetisk hyperverklighet, en värld där en version av verkligheten skapas av bilden av världen som mem ger. Och vem styr den världen?

- Å ena sidan är mem demokratiserande då vem som helst kan höras, men å andra sidan kan masskampanjer på nätet få saker att verka större än de är - några aktiva kan få ett fenomen att verka stort, säger Kukka-Maaria Wessman.

Vi har sett effekterna av hur memetisk hyperverklighet blir irl-verklighet till exempel i finländsk politik. En högerextrem mem-värld existerade starkt på nätet innan Sannfinländarnas jytky år 2011.

Både Wessman och Jauhiainen understryker att vi måste prata mer om mem. Vi behöver förstå den makt de kan ha och träna våra ögon att se om det ligger något annat budskap bakom ytan och vem som kan tjäna på det.

Källkritik och att tänka ett steg vidare från skrattet, trots att den pixliga teckningen med comic sans-font ser harmlös och amatörmässig ut.

- Memens kraft i informationspåverkan ligger i att de ser oskyldiga ut. Vi tar dem inte på allvar och just därför kan de påverka oss.