Hoppa till huvudinnehåll

Högsta domstolen: Talvivaaracheferna slarvade med utsläppen - åsamkade miljön stora skador

Pekka Perä ja hänen asianajajansa Markus Kokko rovaniemen hovioikeudessa.
Pekka Perä med sin advokat Markus Kokko i Rovaniemi hovrätt. Pekka Perä ja hänen asianajajansa Markus Kokko rovaniemen hovioikeudessa. Bild: Niko Mannonen / Yle Talvivaara mine,Rovaniemi hovrätt,Pekka Perä

Högsta domstolen (HD) ändrar inte hovrättens dom gällande miljöbrotten som gruvbolaget Talvivaara gjort sig skyldig till.

Talvivaaras tidigare verkställande direktör och styrelseordförande, Pekka Perä, hade beviljats besvärstillstånd i frågan om hur strafflagens bestämmelse om miljöförstöring ska tolkas.

Tolkningsfrågan gällde om kriteriet för miljöförstöring har uppfyllts i en situation där utsläppen av avloppsvatten från gruvan innehöll avsevärt högre halter miljöskadliga substanser än bolaget uppskattat i sin ansökan om miljötillstånd.

HD ansåg att informationen om de tillåtna utsläppshalterna fanns i uppgifterna om vad som krävs för att beviljas miljötillstånd.

Gruvbolaget hade tiotals gånger låtit större utsläpp än meddelat gå ut i naturen. Med andra ord hade utsläppen kommit ut i naturen i större utsträckning än man fått tillåtelse till, samt i vissa fall utan lov.

Hovrätten i Rovaniemi dömde gruvbolagets tidigare verkställande direktör Pekka Perä till ett 6 månader långt villkorligt fängelsestraff för grov miljöförstöring.

Bolagets tidigare produktionschef, Lassi Lammassaari dömdes till 60 dagsböter för miljöförstöring.

Talvivaaras miljöbrott har behandlats i rätten sedan 2015.