Hoppa till huvudinnehåll

Jägarna vill jaga i stället för att syssla med byråkrati - därför går jaktvårdsföreningarna i Västnyland samman

En älg står bakom ett varningsmärke för älgar.
Jaktvårdsföreningarna har en hel del lagstadgade uppgifter som sköts på frivillig basis, bland annat handlar det om att bokföra viltolyckor och bistå polisen ifall viltet skadats i trafikolyckor. En älg står bakom ett varningsmärke för älgar. Bild: Ismo Pekkarinen / All Over Press älg

Ingen blir jägare för att få syssla med byråkrati. Det säger Otto von Frenckell med tanke på den planerade sammanslagningen av jaktvårdsföreningarna i Västnyland.

Otto von Frenckell är själv ordförande för Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening som är den största av de sju jaktvårdsföreningarna som sannolikt går ihop till en vid årsskiftet.

De övriga är Hangöudd, Karis, Pojo, Sjundeå, Ekenäsnejdens och Tenala jaktvårdsföreningar.

Sex av sju berörda föreningar har hittills godkänt planerna på en sammanslagning. Ikväll (21.11) håller ännu Sjundeå jaktvårdsförening sitt extraordinarie möte och om sammanslagningen då får grönt ljus, lämnas det in en ansökan till Finlands viltcentral.

Otto von Frenckell på Fagervik gård
Otto von Frenckell upplever att det administrativa uppdraget är betungande för många jaktvårdsföreningar. Otto von Frenckell på Fagervik gård Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Fagervik, Ingå kommun,otto von frenckell

Jaktvårdsföreningarna är inga vanliga föreningar som kan syssla med vad de vill utan deras uppgifter och befogenheten finns tydligt stipulerade i förvaltningslagen. De lyder under Finlands viltcentral.

- Viltcentralen är en ju en förlängning av statsförvaltningen och det har tillkommit en massa administrativa lagstadgade uppgifter som ska skötas, säger von Frenckell.

Jaktvårdsföreningarna är viltförvaltningens enheter på lokal nivån och där sker arbetet vanligen helt med frivilliga krafter.

- Det är inte så lätt att hitta folk som i dag vill sköta alla dessa uppgifter på talko, säger von Frenckell.

Pappersarbete avskräcker

Bland uppgifterna han avser finns bland annat anordnandet av jägarexamina och jaktprov, skriva utlåtanden och handha andra administrativa uppgifter.

Om fusionen får grönt ljus på respektive jaktvårdsförenings medlemsmöte kommer en del av uppgifterna att överföras på en verksamhetsledare som redan är involverad med arbetet att slå ihop föreningarna till en enda jaktvårdsförening i Västnyland.

Älgjakt i Ingå
För det stora flertalet jägare kommer sammanslagningen inte att innebära stora förändringar. De som också är aktiva också inom jaktvårdsföreningarna får däremot mindre byråkrati att ta hand om eftersom en verksamhetsledare anställs för ändamålet. Älgjakt i Ingå Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,jakt,Älgjakt

Den som inlöst ett jaktkort eller betalat sin jaktvårdsavgift är medlem i en jaktvårdsförening. Om den planerade föreningen grundas kommer den att ha knappt 3000 medlemmar i de olika västnyländska kommunerna.

Otto von Frenckell påpekar ändå att det är viktigt att hålla kvar den lokala verksamheten som är mer av det praktiska slaget.

- Samlicenser kommer att bibehållas som hittills, skjutproven och träningsverksamheten hålls lokalt och lokala jägare kommer fortsättningsvis att ställa upp när det gäller trafikskador, räknar von Frenckell upp.

En älg pryder dörren till slaktlidret på Fagervik gård.
En älg pryder dörren till slaktlidret på Fagervik gård. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Fagervik, Ingå kommun,älg,jakt

Varje jaktvårdsförening har också kontaktpersoner som vid behov tar emot begäran om handräckning från polisen eller nödcentralen.

Just den verksamheten, som går under benämningen storviltsassistans (SRVA) kommer också att finnas kvar på de enskilda orterna istället för att skötas centralt.

Storviltsassistansen innebär att jägarna hjälper polisen vid stora
rovdjurskonflikter och trafikolyckor. Det kan till exempel handla om att spåra skadade djur eller driva bort stora rovdjur från tätt bebyggda områden.

Älg slickar på saltsten
I viltvården ingår att placera ut saltstenar åt viltet. Älg slickar på saltsten Bild: YLE/Ulf Lindström saltsten

Jägarnas kunskap kommer också väl till pass när vilda djur gjort överraskande besök på folks sommarstugor:

- Folk vet inte riktigt hur de ska bete sig om en mink eller mård bosatt sig i sommarstugan. Då kan jägarkåren hjälpa till med att lösa problemet på ett eller annat sätt, säger von Frenckell.

Han tycker sig ha märkt att urbanisering och "nyhjälplöshet" har gjort människorna främmande för naturen och i viss mån också främmande för den jakt som bedrivs.

- Det handlar ju om att förebygga och balansera viltstammen till en sådan nivå att man i samhället kan accepterad det, säger han och påpekar att vissa djur inte har några naturliga fiender.

Hjortar i mängd

- Då är det människans ansvar att förebygga olyckor på vägar och i till exempel specialodlingar.

Yle Västnyland skrev nyligen att de flesta hjortkrockar i hela landet sker i Raseborg.

På ett allmänt plan anser von Frenckell att viltstammen är på en lämplig nivå här i Västnyland.

- Hjortstammen är ju ganska stor så det gäller att vara påpasslig på landsvägarna, säger han ändå.

En hjort (unge) äter löv och gräs på en gräsmatta. Gula löv. Höst.
En del husägare tycker att viltbeståndet fått växa sig lite för stort. En hjort (unge) äter löv och gräs på en gräsmatta. Gula löv. Höst. Bild: Yle / Tiina Grönroos Hjort,höst,Bromarv,Västnyland,Raseborg,vitsvanshjort,hjortkid

Nya jägare växer upp

Han är glad att se att jaktintresset verkar må gott.

- För oss här i västra Nyland har intresset varit ganska stabilt. Det kommer nya jägare i motsvarande grad som det faller bort, säger von Frenckell.

Han är själv jaktledare i ett av de aderton jaktlag som finns inom Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening.

Ung och gammal tillsammans

- Jag är särskilt glad över att vi i Fagervik jaktlag har lyckats rekrytera flera unga jägare. Det är berikande för både ung och äldre att alla åldersklasser ingår.

Själv har han jagat i över trettio år och han upplever att det är en kär fritidshobby som innebär social samvaro och fina naturupplevelser.

- Och så är det ju ett tillvaratagande av en naturlig och förnyelsebar resurs som är både klimatsmart och etiskt rätt producerad.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland