Hoppa till huvudinnehåll

Kommundirektör Rurik Ahlberg: Låt daghemmen vara kvar i byarna i Korsholm men sälj fastigheterna

Två barn, en flicka och en pojke, sitter på ett berg, med ryggen mot kameran. I bagrunden syns lekande barn som har gula reflexvästar på sig.
Två barn, en flicka och en pojke, sitter på ett berg, med ryggen mot kameran. I bagrunden syns lekande barn som har gula reflexvästar på sig. Bild: Amanda Vikman/Yle Dagisbarn,barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),vänner

Daghemmen ska få vara kvar i byarna i Kvevlaxområdet men bara om det finns tillräckligt med barn och om kommunen lyckas sälja fastigheterna och sedan hyra in sig hos den entreprenör som köper fastigheten.

Det är kommundirektör Rurik Ahlberg i Korsholms förslag när kommunstyrelsen samlas på måndag.

I slutet av oktober beslöt bildningsnämnden att daghemmen i Kvevlaxområdet får vara kvar trots stängningshot. Beslutet fattades efter en omröstning som slutade 7-4.

Det ledde till att kommundirektör Rurik Ahlberg valde att ta ärendet till kommunstyrelsen.

På grund av sparkrav och kommunens ansträngda ekonomi var daghemmen i Petsmo, Västerhankmo, Veikars och Kuni-Vassor indragningshotade. Förslaget var att barnen i stället skulle gå i daghem i Kvevlax.

Medelålders man i kostym står på väg, tittar in i kameran.
Rurik Ahlberg Medelålders man i kostym står på väg, tittar in i kameran. Bild: Yle/Markus Bergfors Rurik Ahlberg,Korsholm,kommundirektörer

Hänvisar till principer för småbarnspedagogik

När kommunstyrelsen samlas på måndag hänvisar Rurik Ahlberg till kommunfullmäktiges beslut från den 19 september.

Enligt det ska småbarnspedagogik och förskolor utvecklas enligt kvalitet på verksamheten med åldersenliga grupper, barns jämlika lärstig, fungerande logistik, samanvändning av personal och hållbar ekonomi.

Enligt ett tidigare beslut den 17 juni i kommunstyrelsen ska målet också vara att minska antalet nyinvesteringar.

Västerhankmo får vara kvar oavsett

Därför föreslår Rurik Ahlberg att den småbarnspedagogiska verksamheten i de befintliga daghemmen får fortsätta om det finns tillräckligt med barn i den egna byn och om fastigheterna kan användas effektivt.

Ahlberg föreslår också att kommunen säljer de fastigheter som används för småbarnspedagogisk verksamhet i Kuni-Vassor, Petsmo och Veikars.

Om hen som köper fastigheterna vill hyra ut dem till kommunen kan daghemmen få fortsätta verka på de tre nämnda orterna.

Dagisbarn i sandlådan
Dagisbarn i sandlådan Bild: Mikael Crawford/Yle daghem,Dagisbarn,barn (familjemedlemmar),lek (barnlek)

Vad gäller daghemmet i Västerhankmo föreslår Ahlberg att den småbarnspedagogiska verksamheten får fortsätta där och att kommunen behåller fastigheten.

Tidigare utredningar som Ahlberg hänvisar till har nämligen visat att fastigheten i Västerhankmo är mest ändamålsenlig att använda för ett daghem med flera olika avdelningar.

Om det finns en efterfrågan kan kommunen också öppna en småbarnspedagogisk verksamhet på finska i Kvevlaxområdet.

Så lyder alltså beslutsförslaget till måndagens möte, men det finns ännu en kläm i Rurik Ahlbergs beredning.

Han vill att kommunstyrelsen begär ett särskilt klargörande av hur bildningsnämnden tänkt förverkliga fullmäktiges principer och budgeten med de anslag som finns nästa år.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten