Hoppa till huvudinnehåll

Fästingdödande parasitstekel har hittats på Själö: "Kan potentiellt användas för biologisk kontroll av fästingar i framtiden"

Fästing
Fästingen har fått en ny naturlig fiende i Finland. Fästing Bild: Mostphotos fästingar

Den mycket lilla parasitstekeln Ixodiphagus hookeri som upptäckts på Själö kan ge oss nytt hopp för att bekämpa fästingar. Parasitstekeln är nämligen fästingarnas naturliga fiende och dödar dem innan de blir könsmogna och kan föröka sig.

Parasitstekeln upptäcktes av forskare vid Åbo universitet som studerade fästingar och deras naturliga fiender på Själö.

Parasitstekeln har endast observerats en gång tidigare i Finland. Det var på 1950-talet.

Ixodiphagus hookeri on pienikokoinen loispistiäinen
Parasitstekeln är en mycket liten insekt som lever på att döda fästingar. Ixodiphagus hookeri on pienikokoinen loispistiäinen Bild: Kari Kaunisto, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö Åbo universitet,Själö,fästingar

"Framtiden får utvisa om den sprider sig"

Ännu vet man mycket lite om parasitstekeln.

- Vi vet ännu inte om arten just börjat sprida sig i Finland eller om den funnits här länge, men framtiden kommer att visa om denna art, som uppenbarligen är sällsynt i Finland, kommer att börja sprida sig, säger docent Eero Vesterinen.

I södra Europa har parasitstekeln ändå upptäckts i en femtedel av fästingpopulationen på vissa områden.

Forskaren Ella Sippola säger att den här parasitstekeln är särskilt intressant att studera i och med att den dödar fästingarna innan de hinner mogna och föröka sig. Den är alltså fästingens naturliga fiende.

- Fästingens naturliga fiender kan potentiellt användas för biologisk kontroll av fästingar i framtiden.