Hoppa till huvudinnehåll

Malax och Pedersöre ska bli barnvänliga kommuner: ”Att lyssna till barnens åsikt gör oss vuxna klokare”

Barn som går på en snöig väg.
Barn som går på en snöig väg. Bild: Rebecka Hägert-Backull barn (familjemedlemmar),rebecka hägert

Nästa år ska 18 kommuner ta barnen mer i beaktande i beslutsfattandet när de börjar jobba enligt Unicefs modell för barnvänliga kommuner. Jag är stolt över att vi satsar mycket på barnen, säger fullmäktigeordförande i Pedersöre, Johanna Holmäng (SFP).

Unicefs barnvänliga kommun-modell baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och Unicefs internationella Child Friendly Cities-modell.

I en barnvänlig kommun ska barnens och ungdomarnas tankar om vardagen påverka kommunens beslutsfattande.

Beslut som berör barn ska också genomgå en barnkonsekvensanalys och kommunens budget ska ta barnens rättigheter i beaktande.

– Kommunerna har en viktig uppgift i att främja förverkligandet av barnens mänskliga rättigheter. Det är fint att se att flera kommuner har viljan att förbinda sig till ett långsiktigt utvecklingsarbete av kommunens barnvänlighet, säger Johanna Laaja, expert vid Unicef.

Modellen har tidigare tillämpats i 19 kommuner i Finland och under 2020 går 18 nya kommuner med.

Dessa är Euraåminne, Storkyro, Janakkala, Joensuu, Kauhajoki, Keuruu, Kotka, Lappträsk, Leppävirta, Limingo, Loppi, Lovisa, Malax, Outokumpu, Pedersöre, Borgå, Ranua och Riihimäki.

”Inte en pr-grej”

I Pedersöre var det fullmäktigeordförande Johanna Holmäng (SFP), som tog initiativet till ansökan till Unicef.
 
– Att lyssna till barnens åsikt gör oss vuxna klokare och bidrar till att vi sen kan fatta förnuftiga beslut, säger hon.

Unicefs modell ger kommunen en chans att gå igenom sina rutiner och processer och höja barnvänligheten ytterligare, säger Holmäng.

Johanna Holmäng
Johanna Holmäng (SFP) tog initiativet till ansökan om att bli barnvänlig kommun. Johanna Holmäng Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Pedersöre,holmäng

Holmäng är också ordförande för gruppen som jobbar med en handlingsplan för hur kommunen ska hantera misstankar om sexuellt utnyttjande och förebygga sexbrott mot barn.
 
– Jag är stolt över att vi satsar mycket på barnen. Det klingar väl ihop med vårt arbete att förebygga sexualbrott mot barn, säger Holmäng.

Catarina Herrmans, chef för småbarnspedagogiken i Pedersöre, säger att det inte är en pr-grej att gå med i modellen.

– Vi arbetar redan för barnens bästa, men nu handlar det om att börja jobba enligt ett nytt tankesätt för kommunen som helhet, alla sektorer inbegripna, säger Herrmans. 

Kan få utmärkelse efter två år

Pedersöre kommer i början av 2020 att utse en koordinationsgrupp som får utbildning via Unicef. Gruppen kommer att bestå av både förtroendevalda och representanter från kommunens olika sektorer.

Även i Malax gläder man sig åt att kommunen blivit antagen till modellen och skriver i ett pressmeddelande att de firar beskedet genom att på fredagen delta i ”barn med på jobbet-dagen”.

Efter två år kan kommuner som anslutit sig till modellen få Unicefs utmärkelse för en barnvänlig kommun. Tretton kommuner har hittills fått den utmärkelsen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten