Hoppa till huvudinnehåll

Nu frågar sig politikerna i Hangö: Hur många skolor har vi råd med?

Tom Rönnblad utanför Centralskolan i Hangö.
Tom Rönnblad (SDP) hoppas på ett alldeles nytt skolcentrum i Hangö. "Alltid kan man ju önska" säger han. Tom Rönnblad utanför Centralskolan i Hangö. Bild: Yle/Christoffer Westerlund Hangö,Västnyland,tom rönnblad

Befolkningen minskar i snart sagt alla mindre kommuner i landet. I Hangö visar prognosen att antalet skolbarn minskar med 130 på bara fem år.

Senast nu börjar det gå upp för beslutsfattarna att statistiken är oroväckande - och att den dessutom håller streck. Politikerna i bildningsnämndens svenska och finska sektioner diskuterade ärendet på sitt möte på torsdagskvällen (21.11). De fattade ännu inga beslut men bekantade sig med prognosen.

- De tidigare elevprognoserna har varit skrämmande riktiga, säger SDP-politikern Tom Rönnblad som är viceordförande i bildningsnämndens svenska sektion.

Cyklar på den i övrigt tomma skolgården utanför Centralskola i Hangö.
Centralskolan och Keskuskoulu är inhysta i samma fastighet i Hangö. Cyklar på den i övrigt tomma skolgården utanför Centralskola i Hangö. Bild: Yle/Christoffer Westerlund Västnyland,Hangö,centralskolan i hangö

Han har bekantat sig med statistiken som visar att antalet elever faktiskt minskat snabbare än man vågat förutse.

- Om vi inte hade haft vågen av asylsökande hade antalet elever minskat ännu kraftigare, säger Rönnblad.

Han är övertygad om att något måste göras men detta något är fortfarande på utredningsstadiet.

Politiker i Hangö och i de övriga västnyländska kommunerna har länge vetat att antalet barn i skolorna minskar. Få av dem är ändå villiga att gå från ord till handling och ta i tu med problemet på riktigt. Nu säger Rönnblad ändå att någon form av beslut är att vänta för Hangös del.

Här i Hangö är vi rörande överens om att man inte kan göra som i Raseborg, alltså att man utreder och utreder och utreder och aldrig fattar något beslut.― Tom Rönnblad

- Nu ska det först utredas vad det finns för alternativ och sen ska vi fatta ett beslut som vi följer.

Han önskar sig också en värdediskussion om hur man kan locka fler barnfamiljer till Hangö.

Två språk i samma byggnad

I dag går 767 barn i grundskola i Hangö. Om fem år väntas elevernas antal vara ungefär 130 färre.

Eleverna är idag fördelade på nio skolor.

De flesta elever går i skolorna Centralskolan och Keskuskoulu vid Halmstadsgatan. Dessutom finns skolorna Hangöby skola och Hangonkylän koulu och Lappvik skola och Lappohjan koulu som också delar byggnad. Årskurserna 7-9 finns i Hangö högstadium och Hankoniemen yläaste.

Det finns också en finskspråkig specialskola som heter Tita-Marian koulu.

Gymnasierna hör inte till grundskolan.

Nytt skolcentrum på önskelistan

Något ställningstagande om vilka skolor som eventuellt kunde dras in är Rönnblad inte beredd att ta.

Han säger att det finns en teoretisk möjlighet att stänga de mindre skolorna och samla alla elever i Centralskolan/Keskuskoulu men att byggnaden ändå inte är ändamålsenlig.

- Personligen tycker jag det skulle vara värt att satsa på en ekologisk stockskola för alla Hangös grundskolor.

Prislappen för ett sådant projekt skrämmer inte Rönnblad nämnvärt.

- Räknar man ihop alla kostnader för renovering och sjukvårdskostnader så kan man fråga sig vad som blir billigare på sikt.

Är du själv beredd att stänga skolor?
- Inte i det här skedet åtminstone.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland