Hoppa till huvudinnehåll

Opp och hoppa! Fyra av fem ungdomar rör sig alltför lite, visar ny studie

Pojke springer genom barrskog med tygstycken på ett snöre.
Den som inte gillar skolans gymnastiklektioner hittar säkert andra sätt att röra sig på. Pojke springer genom barrskog med tygstycken på ett snöre. Bild: Cultura Creative (RF) / Alamy/All Over Press Skog,rörelse

De flesta unga människor i världen rör sig alltför lite. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar minst en timme fysisk aktivitet varje dag. Men runt 80 procent av alla barn och tonåringar uppfyller inte den rekommendationen.

I en stor studie har WHO kartlagt fysisk verksamhet bland unga människor världen runt. Studien har gjorts i 146 länder, och är den hittills mest omfattande i ämnet.

Inalles 1,6 miljoner barn och unga mellan 11 och 17 år har fått svara på frågor om hur mycket de rör på sig.

Enligt studien får 81 procent av världens ungdomar inte den mängd motion som WHO förespråkar. De borde röra på sig minst en timme om dagen. Och det handlar inte bara om idrott och sport, utan också om att gå, åka cykel eller leka.

WHO kallar resultaten från studien oroväckande. Fysisk verksamhet är av vital betydelse för hjärtats och andningsorganens funktion, mental hälsa och kognitiv aktivitet. Det i sin tur har följder för inlärningsförmågan

Motion och hälsosam mat är också nyckelfaktorerna för att få den globala fetmaepidemin under kontroll.

Även om studien gjordes under en lång period, från 2001 till 2016, säger forskarna att ingenting tyder på att läget förbättrades under tiden.

Skärmberoendet den stora boven

WHO kräver akuta insatser för att förmå ungdomar att tillbringa mindre tid med sina elektroniska prylar, och i stället springa runt mera.

– Den här elektroniska revolutionen som vi upplevt verkar ha ändrat på ungdomens rörelsebeteende, säger Leanne Riley, som är expert på livsstilssjukdomar vid WHO.

– Det känns alltmer naturligt att sitta, i stället för att gå, röra på sig och vara aktiv i största allmänhet.

I studien framhålls också dålig infrastruktur och otrygghet som bidragande orsaker till overksamheten. För många barn kan det vara svårt att ta sig till skolan till fots eller på cykel.

Flickor är mindre aktiva

Studien utvisar inget klart samband mellan fysisk inaktivitet och inkomst eller region. Vissa asiatiska länder med hög inkomstnivå, som Sydkorea, placerade sig sämst. Bäst klarade sig Indien, USA och en rad europeiska länder.

Fördelningen mellan könen märks dock. 85 procent av flickorna och 78 procent av pojkarna uppfyller inte WHO:s rekommendationer. Unga killar i västländerna och unga tjejer i Sydasien rör på sig allra mest.

I en del länder verkar könsgapet ha kulturell bakgrund. Det anses att flickor ska hållas inom hemmets väggar, och säkerheten utomhus inger farhågor.

– Mycket av träningsaktiviteterna verkar mer skräddarsydda med tanke på killar, menar forskaren Regina Guthold, som har lett studien.

Det kan enligt henne förklara att de största skillnaderna mellan pojkars och flickors aktivitet återfinns i USA och Irland. De uppgår där till mer än 15 procentenheter.

WHO:s studie publiceras i vetenskapstidskriften Lancet Child & Adolescent Health.

Länk till studien:
Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1·6 million participants