Hoppa till huvudinnehåll

Problematiskt med delat ledarskap inom psykiatrin – chef som sade upp sig: "Organisationen fungerar inte"

Roparnäs sjukhus, C-huset.
Den psykiatriska vården vid Vasa centralsjukhus fungerar i Roparnäs. Personalbristen är rätt svår, vilket syns i vårdköerna. Roparnäs sjukhus, C-huset. Bild: Yle/Moa Mattfolk Vasa sjukvårdsdistrikt,psykiatri,Österbotten,Roparnäs sjukhus

Organisationen inom psykiatrin vid Vasa centralsjukhus fungerar inte, utan fortsätter upprepa gamla misstag. Det säger Pirjo Kumpulainen, som nyligen sade upp sig från sin tjänst som en av två ansvarsområdeschefer inom psykiatrin.

Kumpulainen vill rätta till den bild som man från sjukhuset har gett kring hennes beslut att säga upp sig. Christian Kantola, t.f. chefsöverläkare, uppgav för en dryg vecka sedan för Yle Österbotten att Kumpulainen lämnat sin post främst på grund av familjeskäl.

- Det stämmer inte. Jag sade upp mig för att jag uppmanades göra det och det hade inget med mina barn att göra, säger Pirjo Kumpulainen.

Hon uppger också att hon påtalat problem inom den organisation hon nu har lämnat.

- Organisationen inom psykiatrin vid Vasa centralsjukhus fungerar inte, utan fortsätter upprepa gamla misstag. Det är den huvudsakliga orsaken till att jag inte ville jobba kvar.

Enligt Kumpulainen, som hade i uppdrag att leda arbetet vid den psykiatriska polikliniken, gör nuvarande organisation att just poliklinikens läkare belastas för hårt.

De förväntas även delta i dejoureringen vid det psykiatriska sjukhuset. Den som har jour ska vara nåbar och kunna infinna sig på jobb inom en timme.

- Jouren har inneburit en hög belastning för poliklinikens läkare, som ofta har sitt vanliga jobb att sköta nästa dag. Det kommer knappast att gå att locka nya läkare till huset så länge man inte åtgärdar detta, säger Kumpulainen.

Delat ledarskap fungerade ej

Christian Kantola bekräftar delvis det som Kumpulainen säger och beklagar att han först gav en annan bild av förloppet. Det var, säger Kantola, för att skydda Kumpulainen själv.

- Alltid när man mister en läkare så är det en förlust. Men det här systemet med delat ledarskap inom psykiatrin var något nytt och medförde också vissa utmaningar. Det är nog enklare med bara en chef, säger Kantola.

Han bekräftar även att det uppstått meningsskiljaktigheter kring arbetsfördelningen.

- Vårt system är nog sådant att man också måste kunna delta i jourarbetet vid sjukhuset.

Det var så sent som i juni man inom Vasa sjukvårdsdistrikt fattade beslutet att anställa Pirjo Kumpulainen och Mirja Remes som ansvarsområdeschefer inom psykiatrin.

De två skulle dela på arbetsuppgifterna efter ett par turbulenta år där cheferna avlöst varandra samtidigt som psykiatrin kämpat med stor läkarbrist.

Mirja Remes har nu ensam axlat ansvaret som direktör vid den psykiatriska enheten. Remes kommenterar inte sin tidigare kollegas avgång, men berättar om sitt eget arbete inom psykiatrin.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten