Hoppa till huvudinnehåll

Fallet Baltzar lyfte fram problemet med barn i Finland som är offer för människohandel - barnskyddet vet för lite, säger barnombudsmannen

Ensam nalle
Enligt barnombudsmannen har vi också finländska barn som är offer för människohandel. Ensam nalle Bild: Nathalie Lindvall barn (familjemedlemmar),nallar,Nallebjörn,depression

När man säger människohandel är bilden som målas upp människor i rörelse, på genomfart, som vistas en kort tid i Finland, men inte är finländare. I verkligheten utsätts också finländska barn för människohandel och de är inte på genomfart.

Barnombudsmannen Elina Pekkarinens reaktion på Helsingin Sanomats avslöjande kring kulturrådet Veijo Baltzars, 77, umgänge med minderåriga flickor i det kultursamfund Baltzar grundade och drev är på ett allmänt plan.

– Respekterade människor, kända och med många vänner, kan samtidigt ha en mörk bakgrund som vi inte vet någonting om.

Med det vill barnombudsmannen påminna om hur viktigt det är att se förbi den polerade ytan. Det kräver mod av våra myndigheter att reagera tillsammans i dylika situationer.

Foto på en leende barnombudsman Elina Pekkarinen
Finländska barn som bor i Finland blir också offer för människohandel och vi måste prata mer om människohandel, säger Elina Pekkarinen. Foto på en leende barnombudsman Elina Pekkarinen Bild: Agneta Gestrin / Yle Barnombudsmannen

– Tiden är otillräcklig inom barnskyddet. De borde ha mer tid att kontrollera uppgifter och bedöma, tala med kolleger och ringa andra myndigheter som till exempel polisen.

Pekkarinen säger att myndigheterna tar löftet om tystnadsplikt och att hemlighålla på största allvar.

Barnskyddet har omfattande rättigheter att skaffa information redan i det skedet, när en anmälan kommer in.

De rättigheterna utnyttjas inte alltid fullt ut i det inledande skedet då helhetsbilden ska byggas. Det är kanske först i samband med beslut om omhändertagande som de vida rättigheterna tillämpas.

Familjen är inte alltid värst

Åtgärderna inom barnskyddet har som målsättning att stöda familjen och att det blir minsta möjliga intrång i familjens liv.

När det gäller yngre barn fokuserar barnskyddet ofta på familjen och familjemedlemmarnas relationer, men när barnen är äldre, tonåringar, kan hotet mot barnet komma utifrån.

– Det kan till exempel handla om sexuellt utnyttjande eller missbruk av alkohol och narkotika.

Familjen kan i stort sett vara perfekt, men barnet letar efter nya erfarenheter.

Till exempel kan unga lockas av löften om att nå framgång, få dyrbara presenter och den här utomstående personen får kontroll och makt över barnet.

Om vi inte öppnar ögonen för vad som händer i samhället i stort, har vi ett problem inom barnskyddet, förklarar Pekkarinen.

Det här är människohandel

Den internationella definitionen av människohandel återfinns i FN:s protokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn.

Så här lyder definitionen:

"Människohandel innebär rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom hot eller bruk av våld eller andra former av tvång bortförande bedrägeri vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna person.

Utnyttjande skall innebära åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller avlägsnade av organ."

Barnskyddet lyssnar till barnets egen vilja och ju äldre barnet är desto mer tyngd läggs vid barnets egna önskemål.

– Det är svårt att avgöra när man måste skydda barnet från sig själv och barnets vilja och samtidigt låta unga växa upp till att bli självständiga individer.

Tvätta bort stereotypierna om människohandel

Som med de flesta fenomen skapar vi oss en bild av hur de ser ut eller hur de tar sig uttryck.

Människohandel uppfattas ofta som människor eller barn som är på genomfart genom Finland, utländska barn.

Pekkarinen säger att i verkligheten har vi också finländska barn som är offer för människohandel. De är inte på någon genomresa.

Därför måste vi verkligen ta rapporten från det europeiska institut som kartlägger hur vi kan förebygga brottslighet (The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, HEUNI) på allvar, säger Pekkarinen och syftar på forskning som visar att de finländska myndigheterna har för lite kunskap om människohandel och brott mot barn.

Barnskyddet kan alltid kontaktas anonymt

Det går alltid att konsultera barnskyddet anonymt. Det kan vem som helst göra; en lärare, en förälder, någon som är orolig för att ett barn far illa.

Med det vill barnskyddet framhålla att deras uppgift är att stöda familjen. Uppfattningen att tar man kontakt mister man vårdnaden om sitt barn eller är en misslyckad förälder får inte stå i vägen för att våga ta kontakt.

Läs Heunis rapport om människohandel i Finland här (finska).