Hoppa till huvudinnehåll

Meteorologiska världsorganisationen: Rekordhöga halter av växthusgaser i atmosfären

De franska och schweiziska Alperna täcks delvis av moln och atmosfären ovanför ser kylig ut i solskenet.
År 2018 var halterna av växthusgaser högre än medletalet de tidigare decennierna. Ökade haöter av växthusgaser i atmosfären så som koldioxid och metan bidrar negativt till klimatförändringen. De franska och schweiziska Alperna täcks delvis av moln och atmosfären ovanför ser kylig ut i solskenet. Bild: Gustaf Antell Alperna,Franska Alperna,atmosfär,atmosfären (jorden),Franska alperna,Droisy,atmosfäriska vetenskaper

Mängderna växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka - det slår Meteorologiska världsorganisationen WMO fast i idag. Koncentrationen av både koldioxid och metan i atmosfären ökade ifjol jämfört med 2017.

- Det finns inga tecken på avmattning av koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. Trots de löften som länderna gett i Parisavtalet om klimatförändringar, sade Meteorolgiska världsorganisationens generalsekreterare, finländaren Petteri Taalas.

Demonstration under klimatmötet i Paris 2015.
Under klimatmötet i Paris 2015 demonstrerade många till förmån för klimatet. Demonstration under klimatmötet i Paris 2015. Bild: EPA/ETIENNE LAURENT klimatmöte 2015

FN-organet WMO gav idag ut sitt dokument Greenhouse Gas Bulletin. Där slår WMO fast att koncentrationen av både koldioxid och metan har ökat från år 2017 till 2018.

Koncentrationen av koldioxid i atmosfären var 407,8 miljondelar år 2018 jämfört med 405,5 år 2017.

Koldioxid stannar i atmosfären i flera århundraden och i världshaven ännu längre.

Den andra december inleds FN:s klimattoppmöte i Madrid - WMO:s färska siffror är ett av dokument som är används som underlag för mötesdelegaternas diskussioner.

Källor: WMO Gas Bulletin, Reuters

  • Live kl. 14.55: Regeringen svarar på frågor från studerande om coronaläget

    Talar om välbefinnande och framtidsutsikter.

    Regeringen vänder sig till studenterna med framtidshopp i dystra coronatider. När kan studenterna återvända till högskolorna, när nås de av vaccinet och finns det några jobb under studietiden och efter examen? Det kan bli frågor vid dagens coronainfo för studerande klockan 15. Svenska Yle streamar och rapporterar direkt.

  • Förslaget på en bro över järnvägen i Hangö norra röstades ner

    Plankorsningen i Hangö norra borde bli säkrare.

    Plankorsningen över järnvägen i Hangö norra borde rivas och ersättas med en mer trafiksäker lösning då Hangö-Hyvingebanan elektrifieras. Det anser Trafikledsverket som erbjuder sig att dela på kostnaderna med staden. Men majoriteten i stadsstyrelsen vill annorlunda.

Läs också