Hoppa till huvudinnehåll

Nya färjor mellan Pargas, Nagu och Korpo – Nya hybridfärjor sätts i trafik 2023

Hybridfärjan Elektra.
Färjeläget Pargas-Nagus trafikkapacitet förbättras från och med 2023, då hybridfärjan Elektra (på bilden) får sällskap av en till hybridfärja. Hybridfärjan Elektra.

NTM-centralen i Egentliga Finland förbättrar servicenivån inom färjetrafiken. Bland annat får Nagu-Korpo en ny hybridlinfärja år 2023. Samma år får hybridfärjan Elektra, som trafikerar Pargas-Nagu, sällskap av en till hybridfärja.

Genom nyinvesteringar kommer de trafikerande frigående färjornas medelålder att sänkas med 10 år.

Därtill kommer verksamheten att effektiviseras och moderniseras tack vare den tekniska utvecklingen och många färjelägen kommer att få en annan trafikkapacitet.

Ändringarna kommer också att minska koldioxidutsläppen från färjetrafiken med över 12 procent.

Ändringarna i servicenivån görs utgående från respons av väganvändarna och trafikuppföljning, meddelar NTM-centralen i ett pressmeddelande.

Pargas–Nagu
Färjelägets trafikkapacitet förbättras från och med 2023, då den nuvarande hybridfärjan Elektra får sällskap av den andra hybridfärjan.

Ändringen höjer färjelägets fordonskapacitet (Elektra, Sterna) med 18 procent och minskar de lokala koldioxidutsläppen över 60 procent. De två hybridfärjorna uppnår samma trafikarbete som de nuvarande tre färjorna (Elektra, Sterna, Falco).

Nagu–Korpo
Färjelägets trafikkapacitet förbättras väsentligt, då den nuvarande huvudfärjan ersätts av en ny hybridlinfärja 2023. Färjelägets kapacitet ökar med över 60 procent från den nuvarande nivån på 30 fordon. Samtidigt minskar de lokala koldioxidutsläppen med över 60 procent.

Den nuvarande huvudfärjan Prostvik I stannar vid färjeläget som reservlinfärja och under högsäsong används även framöver både huvudlinfärjan och reservlinfärjan.

Under 2020 kommer NTM-centralen i Egentliga Finland att låta bygga nya landfästen och den infrastruktur som krävs för den nya färjan. Ändringarna i infrastrukturen behövs för den nya hybridfärjan och förbättrar trafikeringssäkerheten.

Korpo–Norrskata
Färjelägets bärighet och trafikkapacitet förbättras när Mergus (27 personbilar/130 ton) ersätts av den frigående färjan Aura (52 personbilar/150 ton), som flyttas från färjeläget Gustavs–Iniö 2023.

Kapaciteten ökar med över 20 procent medan utsläppen förblir ungefär de samma.

Gustavs–Iniö
Färjelägets bärighet och trafikkapacitet förbättras när Aura (52 personbilar/150 ton) ersätts av den frigående färjan Sterna (66 personbilar/200 ton), som flyttas från färjeläget Pargas–Nagu 2023.

Kapaciteten ökar med 19 procent medan utsläppen förblir ungefär de samma. Genom denna förbättring av servicenivån avhjälps den kapacitetsbrist som förekommit särskilt under högsäsong. Färjeläget är en del av Skärgårdens ringväg och viktigt för skärgårdsturismen.

Skagen, Pargas
När Vikare flyttar till Bergö färjeläge fortsätter trafiken vid Skagen med en vajerfärja med en bärighet på 90 ton som flyttas från Skåldö. Färjan motsvarar behovet vid detta färjeläge.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland