Hoppa till huvudinnehåll

Var det klokt att kalla in utomstående för att lösa postkonflikten? Experter oeniga: Kan vara nyttigt eller sätta hela avtalssystemet i gungning

Fyra personer står inklämda i en hiss.
PAM:s tidigare ordförande Ann Selin, FFC:s tidigare ordförande Lauri Ihalainen, näringslivet EK:s tidigare arbetsmarknadsdirektör Lasse Laatunen och den tidigare riksförlikningsmannen Jukka Ahtela på väg på lunchpaus under sina förhandlingar lördagen den Fyra personer står inklämda i en hiss. Bild: Lehtikuva strejker,Ann Selin,Lauri Ihalainen,Lasse Laatunen

Postförlikningens misslyckande väcker debatt om framtiden för avtalssamhället Finland. Akavas ordförande Sture Fjäder och Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson är oeniga om nyttan med att använda utomstående experter i förlikningen.

- Det var fel att ta in de fyra förhandlarna vid sidan om postens kollektivavtalsförhandlingar, säger Akavas ordförande Sture Fjäder, som deltog i debatten i Slaget efter tolv.

Det blev invecklat, då det handlar både om postens normala kollektivavtal mellan Palta och PAU, och de 700 postsorterarna. De hade ju flyttats över till ett aktiebolag i en annan arbetsgivarorganisation, Medieförbundet.

- Det är en stor symbolisk fråga, men gäller ändå bara 700 människor. Man borde låta dem som tvisten gäller klara av det, säger Sture Fjäder.

Sture Fjäder.
Sture Fjäder anser att utomstående förhandlare sätter avtalssamhället i gungning.. Sture Fjäder. Bild: yle/ Patrik Schauman Akava,Sture Fjäder

"De fyra förhandlarna lyckades, felet hos Medieförbundet"

Anette Karlsson, nyvald ordförande för Finlands svenska socialdemokrater, är av annan åsikt om de fyra expertsakkunniga.

- Arbetsmarknadsparterna PAU och Palta hade ett önskemål om att få hjälp i situationen. Då ska man stöda det och ge den möjligheten.

Det löste ju en del av knutarna att man satt och förhandlade vid olika bord och spjälkte upp frågorna i delar, enligt Anette Karlsson. Men dessvärre misslyckades det, då Medieförbundet sade nej.

"Ingen kris, det visar de gjorda avtalen"

Akavas ordförande Sture Fjäder anser inte att avtalssamhället är i kris. Flera stora avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare har gjorts under de senaste åren.

Det gjordes en tuff och svår pensionsreform och ett konkurrenskraftsavtal som alla enades om och som fungerade bra, enligt Fjäder.

- Det att vi nu ser strejker och strejkvarsel är helt normalt när man förhandlar om kollektivavtal. Oftast leder det till att man får ett avtal och strejken aldrig blir av.

"Har högern slutat stöda lokala avtal?"

De finlandssvenska socialdemokraternas nya ordförande Anette Karlsson hoppas fortfarande på en lösning avtalsvägen. Det skulle vara önskvärt för Finland och hela avtalssamhället, anser hon.

- Men tyvärr var Medieförbundet inte villigt att godkänna helheten. Det var egentligen överraskande, säger Anette Karlsson, eftersom företaget Posten var villigt att godkänna detta, men inte Medieförbundet.

Anette Karlsson
Anette Karlsson är nyvald ordförande för Finlands svenska socialdemokrater. Anette Karlsson Bild: Yle / Stefan Paavola Finlands svenska socialdemokrater (FSD),Finlands Socialdemokratiska Parti,ordförande för finlandssvenska socialdemokrater

Högerpolitiker och arbetsgivare brukar säga att man ska stöda lokala avtal, och ha fler av dem. Men när det sedan kommer till ett lokalt avtal som företaget självt hade godkänt, då godkänner arbetsgivarna det inte.

Anette Karlsson frågar sig om det skedde för att arbetstagarna här hade fått lite bättre villkor. Är det så att lokala avtal är bra bara när man dumpar lönerna, frågar den socialdemokratiska ordföranden.

Stöd åt förlikningssystemet och Medieförbundets rätt

Sture Fjäder försvarar förlikningssystemet som finns enligt lagstiftningen.

Nu fick både förlikningsbyrån på Bulevarden i Helsingfors, och hela systemet, en allvarlig törn och det är inte bra. Det ledde till platt fall, när de gjorde fel i sitt förslag, säger Sture Fjäder.

Man ville med våld köra in ett avtal för en utomstående part. Arbetsgivarförbundet Medieförbundet blev ställt inför ett lokalt avtal som de inte är part i.

Om man i varje större tvist ska koppla in utomstående förlikare så leder det till att det egentliga systemet blir allt svagare. Ingen tror längre på det, enligt Fjäder.

Nu är bollen tillbaka hos ägarstyrningen, i Postens styrelse och regeringen. Annars klarar man inte av det här, säger Sture Fjäder.

- Det är synd att tvisten står kring postens 700 utdelare, och hela samhället står. Det betyder nog att vi kanske lite måste förnya systemet. Nu är all lagstiftningen i Finland från år 1946, i Sverige förnyades den år 2000, säger Sture Fjäder.

Studer Fjäder och Anette Karlsson deltog i debatten i Slaget efter 12 på måndagen.

Läs också