Hoppa till huvudinnehåll

Allt gick inte rätt till då gemensamma kyrkorådet i Borgå beslutade om församlingshemmen - Martin von Schoultz: Man följde inte god mötessed

En stor gul byggnad med flera våningar ligger invid en gata.
En stor gul byggnad med flera våningar ligger invid en gata. Bild: Yle/Mira Bäck byggnader,församlingshem,Borgå svenska domkyrkoförsamling,Svenska församlingshemmet i Borgå

Missnöjet med behandlingen av den svenska församlingsverksamheten ledde till en insändare. Gemensamma kyrkorådets möte var droppen som fick bägaren att rinna över för församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

På sitt möte den 21.11 föreslog det gemensamma kyrkorådet i Borgå att inga reparationer görs i Svenska församlingshemmet och att det finska byggs ut med en ungdomslokal och en församlingssal.

Ärendet om utbyggnaden hade förberetts av styrgruppen för fastighetsstrategin som tillsattes i mars för att uppdatera strategin.

Men frågan är om allt faktiskt gick rätt till när planerna presenterades vid gemensamma kyrkorådets möte.

Många brister i beredningen

Martin von Schoultz är medlem i både gemensamma kyrkorådet och styrgruppen för fastighetsstrategin. Han ser flera brister i hur ärendet förbereddes.

Varken mötesdeltagarna eller församlingsmedlemmarna hade fått bekanta sig med de fastighetsplaner som presenterades på mötet. Det hör inte till god möteskultur.

- Nej. Det var också en orsak till varför vi upplever att det här måste lyftas upp. Det gick inte helt enligt gällande bestämmelser, till exempel reglementet för gemensamma kyrkorådet. Där gick man nog emot god mötessed.

I kyrkoordningen står det klart och tydligt att man i sådana här stora och viktiga frågor ska få en skälig tid att bekanta sig med materialet― Martin von Schoultz

- Mycket av det här materialet tillställdes oss mötesdeltagare först på mötet. I kyrkoordningen står det klart och tydligt att man i sådana här stora och viktiga frågor ska få en skälig tid att bekanta sig med materialet. När det gäller fastigheter och byggnader ska också församlingarna ges tillfälle att komma med utlåtanden, säger von Schoultz.

Är det aktuellt med ett besvär?

- Det kan jag inte uttala mig om. Det får tiden utvisa, men det är klart att det funderar vi på.

Martin von Schoultz betonar att problemet inte ligger i de presenterade planerna utan uttryckligen i den brådska som ärendet drivs fram med och de oväntade beslut som har fattats från den finska sidan.

- Vi har en bra dialog och ett växande samförstånd om i vilken riktning församlingarna ska gå. Det finns en grov färdplan som båda församlingarna kan omfatta åtminstone i någon mån, säger von Schoultz.

Församlingsrådet reagerade

Det är inte bara medlemmar i gemensamma kyrkorådet som känner sig åsidosatta.

Församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling reagerar nu med en insändare där man ifrågasätter hur fastighetsstrategin och samarbetet mellan de två församlingarna sköts.

- Känslan är att den finska majoriteten kör över den svenska minoriteten. Det är väl den riktigt bakomliggande och övergripande orsaken till att vi nu reagerar. Det var väl det här senaste som var droppen som fick bägaren att rinna över.

Martin von Schoultz hänvisar till gemensamma kyrkorådets senaste möte den 21.11.

- Den utlösande faktorn där var det som sken igenom, nämligen brådskan och ovilligheten att över huvud taget lyssna på våra argument för att bordlägga ärendet, säger von Schoultz.

Det skulle ha lett till en korrekt process, men också gett båda församlingarna och framför allt personalen möjligheten att ge sin syn på saken.

Jag hoppas att man ska kunna komma till en vettig lösning innan man måste ta till så drastiska åtgärder som ett besvär― Martin von Schoultz

Församlingsrådets medlemmar önskar en fastighetsstrategi som görs i samarbete via en öppen och transparent process.

Vems som ska ansvara för att processen med svenska församlingshemmet och verksamheten går vidare i en konstruktiv borde vara klar.

- Det är alltid olyckligt om man måste gå högre upp med besvär. Jag hoppas att man ska kunna komma till en vettig lösning innan man måste ta till så drastiska åtgärder. Kyrkoherdarna kan för sin del jobba för att saken sak löses, men visst är det vi beslutsfattare som sist och slutligen måste komma överens om hur vi vill ha det, säger von Schoultz.

Läs också