Hoppa till huvudinnehåll

Europaparlamentariker Silvia Modig om sin grupp: “En kommunist från Sydeuropa ser ärligt talat annorlunda på det mesta än jag”

Silvia Modig, Vänsterförbundets Europaparlamentariker
Vänsterförbundets Europaparlamentariker Silvia Modg fotograferad av sin egen grupp GUE/NGL. Silvia Modig, Vänsterförbundets Europaparlamentariker Bild: GUE/NGL Silvia Modig,Europaparlamentet,europaparlamentariker,Vänsterförbundet

Gruppen Den förenade vänstern i Europaparlamentet har egentligen ett missvisande namn. Gruppen är allt annat än samstämmig. Det säger den färska Europaparlamentarikern Silvia Modig från Vänsterförbundet.

Vänsterförbundets Silvia Modig har ungefär ett halvt år av arbete i Europaparlamentet bakom sig. Hon blev invald i maj.

Modig upplever sin egen grupp i Europaparlamentet som splittrad. Hon säger att hon inte har mycket gemensamt med flera av parlamentarikerna i gruppen.

- Gruppen är mycket mångfaldig. Ärligt talat tittar en kommunist från Sydeuropa kanske på saker och ting ganska annorlunda än jag.

De nordiska ländernas Europaparlamentariker i den egna gruppen är hennes närmaste samarbetspartners. Hit hör parlamentariker från Vänsterpartiet i Sverige och Rödgröna alliansen från Danmark.

Den förenade vänstern består av 41 parlamentariker. De representerar allt från irländska Sinn Féin till grekiska Syriza och det kommunistiska partiet i Portugal.

Makten är mera splittrad än tidigare

EU-valet i maj splittrade makten i Europaparlamentet så att de två största grupperingarna inte längre kan få i genom majoritetsbeslut.

- Nu måste man hitta majoritet i varje fråga skilt för sig. Här vill jag vara proaktiv och samarbeta åt olika håll. På det sättet tror jag att jag kan påverka, säger Modig.

Silvia Modig räknar alltså inte med ett större samarbete inom sin egen grupp utan snarare med andra EU-parlamentariker från andra grupper. Vem hon samarbetar med beror på vilken fråga det handlar om.

- Jag är Vänsterförbundets Europaparlamentariker. Jag har fått mitt mandat från våra väljare och det är för dem jag jobbar.

Silvia Modig på Vänsterförbundets partikongress 17.11.2019
Silvia Modig tackade för stödet under Vänsterförbundets partikongress i november. Silvia Modig på Vänsterförbundets partikongress 17.11.2019 Bild: Lehtikuva Vänsterförbundet,Silvia Modig,europaparlamentariker,partimöten

De finländska parlamentarikerna samarbetar bra

Silvia Modig skryter med samarbetet mellan de finländska Europaparlamentarikerna.

De finländska parlamentarikerna äter till exempel en gång i månaden morgonmål tillsammans med Finlands kommissionär.

- Finländska parlamentariker är helt annorlunda än parlamentariker från andra länder. En fransk Europaparlamentariker frågade mig hur vi alla ryms i samma rum. Jag var så dum att jag svarade att vi bara är tretton, att det inte är något problem, säger Modig.

Vad den franska kollegan avsåg var att hon undrade hur personer med så olika politiska åsikter kan träffas.

Silvia Modig säger att samarbetet är möjligt tack vare kulturen i den finländska riksdagen.

- Vi har en jättestor respekt för varandra. Det är sakerna som grälar, inte människorna.

- Vi är så få och måste alla se till Finlands intressen. Många gånger är det intresset det samma för oss alla.

Ordförandeskapet i EU gav en bra start

Silvia Modig ser det som en stor fördel att ha inlett sin tid som Europaparlamentariker med Finland som ordförandeland.

- Det var ju en bra början för alla var intresserade av oss.

Hon ser det också som en fördel att hon efter åtta år i riksdagen kände alla ministrar som besökte Bryssel.

Hon hjälpte till så att andra Europaparlamentariker kunde träffa de finländska ministrarna. Det här gav henne genast ett bra nätverk i Bryssel.

Enligt Modig har Finland dessutom gjort bra ifrån sig som ordförande.

- Ordförandeskapet har sett bra ut, vi har kört bra saker. Alla är jättenöjda så det har nog varit bra för oss alla, säger Modig.

Positivt överraskad av parlamentets makt

En del av hösten i Europaparlamentet har gått åt till att förhöra kommissionskandidaterna. Några av dem har inte klarat parlamentets granskning.

Silvia Modig är överraskad över hur stort inflytande Europaparlamentet har över kommissionärsutnämningarna. På förhand trodde hon att utfrågningarna snarare skulle vara en ren formalitet.

- Jag har varit positivt överraskad av att parlamentet på riktigt har makt, säger Modig.

Kommissionärerna måste ha parlamentets förtroende också om förhållandet inte är det samma som mellan riksdag och regering i Finland.

- Det är nog ganska underligt att det finns länder som inte ens lyckas nominera en kandidat som inte har polisen efter sig. Det borde ju vara ett minimikrav.

Modig vill fokusera på det som förenar

Parlamentet vet redan nu ganska mycket om vilka mål den nya kommissionsordföranden Ursula von der Leyen har ställt upp.

- Det är ambitiösa tankar om klimatpolitiken och jag hoppas med en optimistisk syn att det ska bli bra.

Modig är också nöjd med von der Leyens tankar på en minimilön och hennes strävan efter en så jämställd kommission som möjligt.

Det som Modig däremot är skeptiskt till är att von der Leyen som Tysklands tidigare försvarsminister drev på att få till stånd en gemensam europeisk armé.

- Där är jag nog ganska försiktig. Jag vill inte att vi plötsligt ska ha militärt samarbete med de andra europeiska länderna, säger Modig.

Men hon vill inte understryka skillnaderna utan tvärtom lyfta upp de gemensamma målen.

- Jag som politiker försöker titta på de frågor där man kan vara överens. Jag försöker sedan jobba med dem så att det blir så bra som möjligt.

Artikeln är korrigerad 27.11 med hur Europaparlamentarikerna arbetar i EU-parlamentet. De sitter inte konkret i samma rum annat än då de varje månad träffar Finlands EU-kommissionär.