Hoppa till huvudinnehåll

Reformen av social- och hälsovårdstjänster i Egentliga Finland går framåt

Två läkare skakar hand.
Tanken med den nya organisationsplanen är att förbättra landskapets social- och hälsovårdsservice. Två läkare skakar hand. Bild: Lev Dolgachov hälsovård,läkare

Reformen av social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland kan startas relativt snabbt. Det konstaterar sjukvårdsdistriktets vikarierande direktör Göran Honga efter att sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkänt den uppdaterade organisationsplanen.

De flesta av Egentliga Finlands 27 kommuner har redan godkänt organisationsplanen. Tanken med planen är att förbättra landskapets social- och hälsovårdsservice.

– Arbetet har pågått i gott samarbete med kommunerna inom vårt landskap och uppfattningen om behovet att förnya servicen är tämligen enhällig bland kommunerna, säger Göran Honga i ett pressmeddelande.

Målsättningen är att producera tjänsterna på ett ekonomiskt hållbart sätt så att de motsvarar klienternas behov.

Här hittar du de viktigaste utvecklingsmålen för social- och hälsovården inom Egentliga Finland

Göran Honga står i mörk kavaj i ett galleri i Närpes.
Sjukvårdsdistriktets vikarierande direktör Göran Honga. Göran Honga står i mörk kavaj i ett galleri i Närpes. Bild: Yle/Juho Karlsson kommuner,Utredning,Närpes,Kaskö,Österbotten,göran honga

Sjukvårdsdistriktet skär ner på investeringarna

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt reagerar på kommunernas försämrade ekonomi genom att minska på investeringarna under de närmast två åren med knappt 15 miljoner euro jämfört med den tidigare investeringsnivån.

I den föregående ekonomiplanen reserverades 51 miljoner euro för investeringar för året 2020, men i den nu godkända planen är beloppet 43 miljoner euro.

Enligt sjukvårdsdistriktets vikarierande direktör Göran Honga klarar distriktets och kommunernas ekonomi inte de tilltänkta investeringarna och därför har nya planer uppgjorts.

– Vi har helt enkelt inte råd med att bygga alla nya utrymmen och att köpa all dyr apparatur, hur nödvändiga de än må vara. En del kommer inte att förverkligas överhuvudtaget, en del anskaffningar senareläggs, det nya sjukhusprojektet för psykiatrin förverkligas i skeden.

Fysiatrin vid ÅUCS och stadssjukhuset fusioneras i början av 2020

Åbo stad och sjukvårdsdistriktet förenar sina specialistläkartjänster inom fysiatrin. Från och med 1 januari 2020 koncentreras behandlingen av patienter med fysiatriska tillstånd till sjukvårdsdistriktets fysiatriska poliklinik.

Den blivande fysiatriska enheten kommer att finnas i ÅUCS Kirurgiska sjukhus på Luolavuorivägen.

En gul helikopter fotad med himmelen som bakgrund.
Sjukvårdsdistriktet överlåter sin ägarandel i läkarhelikopterbolaget Finnhems. En gul helikopter fotad med himmelen som bakgrund. Bild: Bild: Finnhems helikoptrar,finnhems

Sjukvårdsdistriktet ger upp sitt ägande i läkarhelikopterbolag

Sjukvårdsdistriktet överlåter sin ägarandel av aktierna i läkarhelikopterbolaget Finnhems till finska staten.

Bolaget ska ansvara för verksamheten och kostnaderna som rör det flygtekniska, medan sjukvårdsdistrikten ska ansvara för den medicinska styrningen och verksamheten samt utvecklingen och kostnaderna som gäller den prehospitala sjukvårdsservicen.

Valet av sjukvårdsdistriktets direktör remitterades

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktige beslöt att remittera tillsättningen av sjukvårdsdistriktets direktör för att beredas på nytt.

Styrelsen föreslog enhälligt att docent, specialistläkare och MBA Matti Bergendahl väljs till sjukvårdsdistriktets direktör.

Sjukvårdsdistriktet överlåter Pemar sanatorium till stiftelsen

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktige beslöt också att sjukvårdsdistriktet utan ersättning överlåter Pemars sanatoriefastighet till stiftelsen som finska staten och de övriga som deltar i beredningen grundar.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland